ingrid gurine

Visste du at... - om fattigdom i Norge

 • 31.01.2011 - 19:38

...utifra EUs definisjon på fattigdomsgrense lever nærmere 100.000 barn i fattigdom i Norge?


// Foto: Aftenposten.no

Kilde: mamma.no

Artikkel 17: Enhver har rett til å eie eiendom (..)

 • 31.01.2011 - 15:21

Lørdagens aksjon gikk ut på å bli medlem av noe. Jeg skrev om de organisasjonene jeg var medlem av, og hvorfor jeg var medlem i akkurat disse. Jeg sa at jeg hadde kommet frem til at menneskerettigheter var det jeg så på som viktigst, og det var dette jeg ville engasjere meg mest i. Jeg fikk da en kommentar over noen som var skuffet over meg; vedkommende mente at retten til privat eiendom var noe jeg burde se på som det aller viktigste.

Kjære deg, jeg bryr meg om at folk skal ha egen eiendom. Menneskerettighetene omtaler ikke bare områder som rettssikkerhet og ulike friheter, men også rettigheter når det kommer til eiendom. Artikkel 17 i FNs menneskerettighetserklæring (som er den jeg tenker på når jeg sier at jeg vil engasjere meg i menneskerettigheter) sier nemlig at enhver har rett til å eie eiendom, alene eller sammen med andre. Videre sier den også at ingen har rett til å vilkårlig fratas sin eiendom. Andre artikler i erklæringen sier også at alle har rett på statsborgerskap og til fritt å både entre og forlate landet de kommer fra. Med andre ord; retten til privat eiendom og tilhørighet i et land står sentral i mitt engasjement for en bedre verden.

Det var et godt tidspunkt vedkommende tok opp dette på, ettersom Amnesty International Norge (som er en organisasjon som kjemper for menneskerettigheter, les mer her) driver en kampanje for tiden for å hindre at mennesker - uskyldige mennesker - i slummen i Nairobi mister hjemmene sine på urettferdig (eller vilkårlig) vis. Menneskene i slummen (spesielt Nairobi's største, Kibera) lever med konstant frykt for å miste eiendommene sine. Dette er imot menneskerettighetene (som vist ovenfor), og Amnesty kjemper derfor hardt for at myndighetene i Kenya skal stanse tvangsutkastelsene umiddelbart. Bulldosere står klare til å ruinere eiendommene til disse uskyldige menneskene, derfor må vi handle straks. Aller helst .


//Foto: Amnesty International Norge

Dersom du som skrev den kommentaren til meg virkelig bryr deg om at folk skal få ha private eiendommer, ber jeg deg om å spre ordet om hva som skjer med slumbeboerne i hovedstaden i Kenya. Det er dessverre kun ett eksempel på slike hendelser, men får man til å stoppe én - kan man kanskje få til å stoppe flere. Det gjelder for så vidt dere andre også. Medmennesker trenger vår hjelp - vi må vise at vi er der og bryr oss. Trykk deg inn på denne linken for å lese mer om situasjonen og for informasjon om hva du kan gjøre mer.


// Foto: Irene S.

Oljeboring i nordområdene - lønnsomt eller ei?

 • 30.01.2011 - 18:31

(Følgende er en skoleoppgave i faget Geofag 2)

 

"For over ti år siden fremmet den daværende regjeringen, med KrF i ledelsen, forslag om å ikke starte oljeboring i sjøen rundt Lofoten, Vesterålen og Senja ? de såkalte nordområdene. De ønsket dette grunnet det særskilte økosystemet i området, med rike fiskeforekomster og en ressurssterk kyst. Da en ny regjering kom i 2005 under ledelse av Arbeiderpartiet, var innstillingen fremdeles den samme; nordområdene skulle fredes for oljeboring.

På knappe fem år har innstillingen derimot endret seg. Nå diskuteres det mer enn før om utredning av oljeforekomstene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og seismiske undersøkelser (studier av hvordan lydbølger forplanter seg gjennom jordskorpa for å finne ut om det skjuler seg petroleumsforekomster der, Terra Nostra 2008) har allerede blitt gjennomført. Det er blitt kartlagt at området skjuler rike forekomster av olje og gass, og en rekke organisasjoner, staten ved Oljedirektoratet inkludert, frister med tanken på å utvinne disse ressursene. På den andre siden står miljøforkjemperne og fiskerinæringen. Hvem har rett?

 

Det er ingen hemmelighet at petroleumsvirksomhet fører til miljøskadelige utslipp. Dette innrømmer til og med oljeindustrien, men de tar også klart standpunkt i at de jobber kontinuerlig mot reduksjon av de skadelige utslippene og rensing ved raffinerianlegg. Når det kommer til nordområdene, som tidligst vil være i drift i 2025, kan oljenæringen da argumentere med at kunnskapen og rensingen rundt utslipp innen petroleumsvirksomhet kan være kraftig forbedret innen da. De ønsker med dette å utkonkurrere miljøvernerne.

Et annet argument ojenæringen bruker for å fremme sin sak om oljeboring i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, er økningen i arbeidsplasser virksomheten vil gi. En rapport utgitt av Oljeindustriens Landsforening tidlig i 2009 viste at oljevirksomhet i nordområdene vil gi opptil 2000 nye arbeidsplasser i Nordland. Oljen kan ha en verdi på 600 milliarder kroner. Nettopp dette med penger spiller en vesentlig rolle i debatten. Norsk oljevirksomhet vet at det er penger å tjene på å utvinne olje i nordområdene, og at oljen som finnes der er trengende hos den norske befolkningen og verdenssamfunnet generelt. Oljenæringen sier også at dersom ikke de utvinner denne oljen i nord, vil et annet land sin olje erstatte behovet for olje, og dette landet har ikke nødvendigvis så god kunnskap og beredskap som det norsk oljenæring har. Et utslipp ved en slik oljeboring kan få enda større konsekvenser enn et utslipp i Norge. Et annet argument er det faktum at Norge kun har hatt ett stort utslipp i tida hvor det har vært aktiv oljevirksomhet i landet ? i 1977 på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Sjansene for et utslipp er derfor relativt små.

Nei-sidens sterkeste argument, ødeleggelse og forstyrring i fiskebestanden, blir svart ved at oljevirksomhet er en kortvarig virksomhet og at de seismiske undersøkelsene kun vil foregå i et avgrenset tidsområde med hensyn til fiskebestanden. Det påstås også at dersom fiskene blir skremt bort på grunn av seismikken, vil de returnere straks de seismiske undersøkelsene er ferdige.

 

Når det kommer til organisasjonene og virksomhetene, for ikke å snakke om bygdene, som kjemper mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, er nettopp fiskebestanden ett av de klareste argumentene; havområdet er ett av de viktigste gyteområdene for torsk. Dersom det blir startet oljevirksomhet i området, kan dette ødelegge for torskens reproduksjon og føre til en minket bestand, noe som igjen vil ødelegge økosystemet i området ettersom én dyreart påvirker en annen. Området er også særegent når det kommer til fugleliv og pattedyr.

Det andre klare argumentet for nei-siden er konsekvensene oljeindustrien har på miljøet. Det er, som nevnt, ingen hemmelighet at petroleumsvirksomhet fører til miljøødeleggelser, se bare på ulykken i Mexigogulfen april/mai 2010 og følgene den fikk. Skal Norge, som et forbilde for verdens mindre utviklede land, gå foran og være et av verdens mest forurensende land? Miljøforkjemperne mener at Norge heller burde brukt pengene som kreves for å kartlegge og bore etter oljen i nordområdene, til å utvikle den fornybare energien og dermed gå foran som et godt eksempel på verdensbasis. Her kommer altså økonomien inn i bildet også ? ja, vi kommer til å tjene godt på oljevirksomheten i nord, det er jo tross alt bevist, men inntektene er kortvarige. Satsing på "evigvarende" fornybar energi vil derimot ikke tjene det norske samfunnet med kortvarige inntekter, men inntekter langt inn i den fjerne fremtid. Kortvarigheten i oljevirksomhet er også et argument nei-siden bruker når det kommer til arbeidsplassene oljeboringen vil føre med seg. Mange arbeidere og ingeniører vil få arbeid der og da, men hvor skal disse ta veien når oljen en gang tar slutt? For det gjør den ? innen hundre år kan det være tomt for olje på verdensbasis.

 

Så, hvem bør vinne frem i denne debatten? Er det ja-siden med sine argumenter om penger, arbeidsplasser og forbedringer av rensing når det kommer til olje og utslipp, eller er det nei-siden med fiskerinæringen, miljøet, kortvarigheten og selve Tellus i ryggen?

 

Spør du meg, bør vi la oljeforekomstene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ligge i fred slik de er. Det har vist seg at olje ikke er en energikilde å satse på ettersom den tross alt ikke varer evig. Pengene som kreves for å utvinne olje (det er snakk om milliarder) kan heller brukes til utvikling av langtvarende energikilder, såkalte fornybare energikilder, som vind-, vann- og bølgekraft. Det er en tryggere, langsiktig for ikke å snakke om tillitsvekkende og fornuftig vei å gå med tanke på at lille Norge langt oppe i nord er et forbilde for de mange fattige land i sør. Med andre ord; oljeboring i nordområdene er ikke forsvarlig å gjennomføre."

 

 

Kilder:

NRK Nordland - http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.6505618

Nasjonal Digital Læringsarena - http://ndla.no/node/11469

Oljeindustriens Landsforening - http://www.olf.no/no/Faktasider/Miljo1/havmiljo/

Egne kunnskaper

Lærebok: Terra Nostra, Oslo, 2008

Aksjon #40:

 • 29.01.2011 - 15:53

- Bli medlem i noe!

Om du har en interesse for, la oss si scrapbooking, er det enklere, koseligere og mer interessant å utføre interessen sammen med folk som deler den. Er du med i en jentegjeng som vil scrapbooke f.eks. barndomsminnene sine sammen, kan dere enkelt velge en dag som passer best for alle - slik blir du bruke tid på interessen din denne dagen. Det blir en del av uka di, en del av det travle tidskjemaet ditt, og tida blir brukt til både noe du liker og til å være med noen du har felles interesser med. Slettes ikke dumt! Dette gjelder da forsåvidt også lignende interesser, som maling, strikking, tegning etc. Tenk så kjekt å stolt kunne vise frem mesterverket sitt til andre enn familie!
Liker man å drive med sport som lagspill, kan man spørre om å få lov til å delta i det lokale laget. Dersom det ikke finnes noe lokallag der du bor, kan du gjøre som en rekke gutter gjorde her jeg bor; de dannet seg sitt eget, og tapte med stil og godt mot den laveste divisjonen i norsk fotball, 7. divisjon ;-)
Er du heller en som meg, som interesserer seg for politikk og samfunn, kan et medlemskap i et ungdomsparti komme godt med seg. På den måten får du lest deg opp i hva vedkommende parti synes (velg såklart det partiet som er nærmest dine synspunkter), og du får også en mulighet til å delta selv gjennom seminarer, årsmøter og lokalt/regionalt lag. Det finnes også mange ungdomsorganisasjoner for de store veldedighetsorganisasjonene, slik som Redd Barna, Røde Kors og Naturvernforbundet. Søk litt rundt - det er verdt det :-)

Selv fikk jeg beskjed om at jeg var en SVer under en diskusjon med en som gikk i klassen min på VG1, og jeg måtte jo finne ut om dette stemte. Jeg fant frem til ungdomspartiet til SV - Sosialistisk Ungdom (SU) - og ble så overbevist om at "dette var meg" at jeg meldte meg inn samme dagen, og er medlem den dag i dag. Amnesty kom noen måneder senere, da jeg etter grundig gjennomtenkning fant ut at det var menneskerettigheter jeg ville engasjere meg mest i, og for noen måneder siden ble jeg medlem i Røde Kors. Tre ting med andre ord, men det går så fint atte ;-) hoho.

Bare husk, at gleder blit større når man deler dem.
Er du medlem i noe? I så fall, hvorfor akkurat den/det?

Elskbar <3

 • 28.01.2011 - 22:20

 

(Jeg fant ut hvorfor jeg ikke kunne poste videoer; youtube har kommet med en ny html-kode som ikke funker her på blogg.no eller noe sånn, så jeg måtte trykke på "bruk den gamle...", hahaha)

GOD NATT! :))

Hva skjer i Egypt og Tunisia?

 • 28.01.2011 - 18:48

Opprører/revolusjonen som startet i Tunisia som følge av år etter år med diktatur og undertrykkende overhode, spredde seg raskt til nabolandet i øst - Egypt. Egypt har opplevd det samme; i tretti år skal landet ha blitt styrt med jernhånd av en president som ikke har blitt valgt på demokratisk vis, og som til høsten ville innsette sønnen sin til å overta. Folket i disse to landene har rett og slett fått nok.

I Egypt kan knappe 68% lese og skrive (i Norge er det 99.9%), og 2% av befolkningen på nesten 73 millioner lever i ekstrem fattigdom. 5% av befolkningen er underernærte, mens blant barna er andelen 7.5%. Nå har folket fått nok og vil ha forandringer. De har prøvd før, men med motivasjon fra Tunisia er det nå på bedre vei mot endring enn noen gang før.

globalenvision.org

Tunisia ligger noen lunde likt, i alle fall når det kommer til demografi- og helsestatistikk. Av befolkningen på 10.1 millioner, er 2.6% ekstremt fattige (de lever på under 2 dollar om dagen). 5% av befolkningen i Tunisia er undervektige, i likhet med Egypt. I Tunisia er det derimot kun 1/4 av befolkningen som ikke kan lese og skrive.

allvoices.com

Planen var å legge ut videoer som viser situasjonen i Egypt og Tunisia i disse dager, men siden blogg.no ikke vil sette inn HTML-kodene til videosnutter i innleggene, får jeg nøye meg med linker;

Egypt
Tunisia

En kort oversikt, dere finner masse stoff om det på ulike aviser/tv-kanaler sine nettsteder, så søk i vei :-) Dette er spennende!

Hell i uhell

 • 27.01.2011 - 13:02

Jeg sitter på skolen, skjelven og med foten hevet, men det kunne gått så mye verre;

I dag begynte jeg på skolen senere enn vanlig, så halv ti gikk jeg ut til bilen for å kjøre til skolen. Ettersom bilen var helt nediset, startet jeg bilen, satte den i fri og dro ekstra godt i håndbrekket (som jeg allitd har på, uansett om bilen står i gir eller i fri). Jeg fant frem isskraperen, gikk ut og begynte å skrape. Som vanlig begynte jeg med de små vinduene først, før jeg gikk til bakruta. Da jeg var ferdig med den, stod frontruta for tur. Da jeg såvidt hadde begynt, bestemte mest sannsynlig håndbrekket seg for å bli ødelagt, og bilen begynte å trille. Jeg forsto ikke helt hva som skjedde, jeg ble litt disorientert, men da jeg først forstod at bilen var på vei nedover bakken (den var slak, nesten bein), hadde fremhjulet på venste side kjørt over den venstre foten min. Jeg måtte derfor vente noen sekunder (eeeeviglange sekunder) før foten min var løs og jeg kunne springe for å stanse bilen. Da hadde derimot bilen fått såpass stor fart at jeg verken klarte å hoppe inn eller holde den igjen - eneste jeg klarte var å åpne døra. Jeg prøvde og prøvde å holde bilen igjen, men tilslutt ble jeg feid ned av bildøra. Liggende på bakken, sjokkert, kunne jeg bare se på at bilen rant nedover. Heldigvis, og da mener jeg heldigvis, rant bilen litt skjevt og havnet i en opphøyning hvor det var et kratt. Der stoppet den. Hadde den derimot runnet beint, hadde bilen ikke vært kjørbar etterpå ettersom den da hadde først runnet ned en steintrapp, før den hadde havnet ned i en bratt bakke ned mot plenen til nabohuset. Phjoo, sier jeg bare! Bilen fikk ikke en skramme, men ettersom den har bakhjulsdrift fikk jeg den ikke løs. Skrekkslagen og med en puls på nærmere 200, gikk jeg og banket på i nabohusene, men møtte bare tomme hus. Til slutt fikk jeg derimot tak i hun jeg leier hos, og hun fikk da tak i en mann som kunne hjelpe. Vi måtte taue bilen opp med bilen hans, den stod såpass fast, men det gikk til slutt. Bilen er fin og funker bra, eneste håndbrekket da som jeg må gjøre noe med!

Ellers er jeg fremdeles skjelven. Tenk viss bilen hadde begynt å trille da jeg skrapte is av bakruta?

#39:

 • 27.01.2011 - 11:56

- Handle lokalt!

Det er ikke bare produksjon av varer som fører til utslipp og avfall, men transporten av varene fører også i alle fall til store deler av førstnevnte. Derfor er aksjon #39 å handle lokalt - ikke kjør lengre enn nødvendig for å handle, benytt deg av nærmeste tilgjengelige butikk. Handle heller ikke epler, gulrøtter og salater fra land i Europa eller Sør-Amerika dersom butikken har gode alternativer fra Norge, aller helst fra ditt nærområde. Det tjener både du, butikken og samfunnet rundt på :-)Handler du lokalt?

Min hjerteorganisasjon har vært i mitt hjerteland.

 • 26.01.2011 - 20:52

Fra noe negativt og trist til noe positivt og godt. Vårens kampanje hos Amnesty International Norge handler om å sette lys på situasjonen til slumbeboerne i Nairobi, Kenya, og bidra til å bedre deres levevilkår. Dette er det Amnesty skal konsentrere seg mest om i vår, og jeg føler meg mer engasjert nå enn noen gang før. Det er noe egent når aksjonen omhandler noe du selv ikke bare har hørt om - men noe du har opplevd selv med alle dine sanser! Jeg kjenner det varmer langt inn i hjerterota <3

En gruppe mennesker fra Amnesty samt noen filmskapere og skatere har dratt til Nairobi for en to-ukers tur, hvor de skal dokumentere og finne ut hvordan de best kan drive aksjonen. I dag ble det lagt ut noen bilder fra turen, og jeg bladde forviken gjennom. Hadde de vært i Mathare?

Oh yeah, det hadde de! Nå ble jeg varm langt inn i og forbi hjerterota. Det var så herlig å se bilder fra Mathare igjen. Jeg kan knapt forstå at det snart har gått et helt år siden jeg var der. Åh, jeg må bare ned igjen!

Som Amnesty skrev på sin facebook side; det er viktig å se forbi all søppelet og griset i slummen, og heller få øye på de vakre, blide menneskene som virkelig stråler av livsglede. At noen som har en så elendig livssituasjon med dårlige sanitærforhold, mangel på vann og mat og dårlig råd er så fornøyde over å være til, er en motivasjon jeg prøver å få inn i hverdagen min.

Jeg savner virkelig Kenya!Jeg kunne postet så mange mange flere!
Bildene er tatt av Hanne, Ina, Kristin, Irene og Steinar som var med i reisefølget mitt.
For forklaring av bildene kan dere spørre meg :-)

26. januar 2001

 • 26.01.2011 - 19:27

Denne dagen, som var for nøyaktig ti år siden, hendte det noe som skulle vise seg å engasjere mange titusener. Denne dagen for ti år siden ble nemlig en femten år gammel, uskyldig gutt drept i Holmlia utenfor Oslo fordi han var mørkhudet. Han het Benjamin Hermansen, og navnet får det til å grøsse langt inn i margen på de fleste som vet historien.

Femten år gamle Benjamin skal ha vært en aktiv og sosial gutt. Han hadde mange venner, og mange som var glade i ham. Ettersom faren hans var afrikansk hadde Benjamin en mørkere hudfarge enn nordmenn flest. Det var dette som skulle bli årsaken til at han ble knivstukket i hjertet denne dagen for ti år siden.

To gutter og én jente skal ha vært medvirkende i drapet. De var alle engasjert i den nynazistiske gruppa BootBoys, og drepte Benjamin fordi han var brun i huden. Drapet var med andre ord rasistisk motivert, og dette viste seg å engasjere folk. Spontant ble det stelt i stand fakkeltog noen dager senere i Oslo, hvor rundt 40.000 mennesker deltok. Fakkeltoget og ruten ble gjenskapt tidligere i kveld til minne om Benjamin - noen som var der?

I tillegg til å engasjere nordmenn, ble også en internasjonal, nå avdød, artist opprykt over ugjerningen Benjamin ble utsatt for. Michael Jackson hadde en felles venn med Benjamin, og artisten dedikerte albumet "Invicible" til ære for den uskyldige gutten som ble brutalt drept i Norge, av nynazister, femti år etter andre verdenskrig.

" Michael Jackson gives "special thanks": «This album is dedicated to Benjamin ?Benny? Hermansen. May we continue to remember not to judge man by the color of his skin, but the content of his Character. Benjamin ? we love you ? may you rest in peace.»"


home.gethome.no

...det som gjør meg ekstra trist er tanken på hva Benjamin må ha følt i minuttene før drapet. Han skal ha sprunget for livet, før han ble tatt igjen av gjerningsmennene. Hvilken avslutning er det på et liv? Off, nå ble jeg trist her...

For en vakker sang til minne om Benjamin, trykk her

Sett & Hørt - om rasisme

 • 26.01.2011 - 12:27

"Vi må lære barn at folk er folk, og at ja, vi er forskjellige, og det er helt greit. Det er viktig med lover og regler om like rettigheter og muligheter, men vi kan ikke lovregulere hva folk tenker. Det handler om kunnskap. Du er reddest det du ikke vet hva er."
- Benjamin Hermansens mor, Marit Hermansen, på spørsmål om hva som kan hindre rasisme i intervju med aftenposten i anledning tiårsmarkeringen for drapet på Benjamin.


 

Mer om Benjamin og drapet senere i dag.
Til dere i Oslo og omegn: det skal være fakkeltog til minne om Benjamin i dag 17.30 med oppmøte på Youngstorget. Toget vil gå samme rute som det gjorde for ti år siden, fra Youngstorget til Universitetsplassen.

 

#38:

 • 26.01.2011 - 10:26

- ikke kok opp mer vann enn nødvendig!

Jeg er en ihugga te-elsker - ingenting over, ingen ved siden (utenom sjokolade, da). Når jeg skal koke opp vann til de gode, sunne teene mine, passer jeg på å ikke ta mer enn nødvendig. For å si det slik, om jeg skal koke opp te til en liten kopp tar jeg liten hensyn til "minimumet" på vannkokeren. Dette har jeg gjort siden den var ny, og den har ikke tatt skade av det (om dere har en stålting nede i på kanten, må dere uansett passe på å dekke den fordi det er den som varmer opp vannet). Med andre ord; kok kun opp det vannet du trenger :-)

Hvorfor. spør du kanskje? Å koke opp vann (om man gjør det i en kjele på komfyren eller med en vannkoker) bruker man strøm. En del strøm går til waste om man koker opp mer vann enn man faktisk trenger, for så å helle det som er til overs ut i vasken. Man sløser også med vann.

Så, neste gang du skal koke vann - kok kun det du trenger! :-)


Mmm, nå fikk jeg lyst på yogite!

Sunn kveldsmat

 • 25.01.2011 - 20:26

Akkurat nå sitter jeg og knasker i meg min hjemmelagde fruktsalat +-kveldsmat, for å kalle det noe. Da jeg lagde til frukt for pasientene der jeg jobber på lørdag, bestemte jeg meg for å handle inn til fruktsalat. Jeg handlet nok til at det holdt til flere porsjoner (utenom druene, som ble spist som lørdagssnop *kremt*), så jeg unner meg god kveldsmat i dag :-)

I stedet for druer tok jeg i dag ananas - for å prøve en ny vri, og dette inkluderte da med ananasjuice til å ha ved siden av. Man kan jo ikke helle ut noe så godt! Jeg vannet den ut med vann slik at det ble mer utav det, og den smaker fremdeles mye. I tillegg til ananas har jeg én kiwi og ett eple oppi, men jeg tilfører litt ekstra til fruktsalaten; Axa 4-korn (helt rene korn, ikke noe tilsatt) og skumma kultur (den smaker ikke så verst når du først blir vant med den).  Det er virkelig nam nam. Som hun dama på mat-prat reklamen sier; hvorfor skal man spise usunt når det finnes så mye sunt som er så godt!? (Eller noe i den duren...).Nå venter siste episode av Prison Break sesong 3 (jada, jeg henger etter). Gleder meg :-)

#37:

 • 25.01.2011 - 16:48

- La biler komme til på veien!

Denne aksjonen kom jo i grevens tid ettersom jeg postet et innlegg i går (som var en del av Jentenes Trafikkaksjon, Trygg Trafikk) om forbikjøring og fartsgrenser. Nå handler det ikke om å la folk kjøre galmann om de vil det, men at man skal ta hensyn til andre biler. Dersom du er sjåfør selv eller om du er en oppmerksom passasjer, hender det ofte at du ser lange køer fra sideveiene i rusjtiden - biler som skal inn på forkjørsveien, men som ikke slepper inn fordi det er så mye trafikk. Neste gang du opplever dette, kan du som sjåfør sakke ned farten og blinke med lysene og slippe en bil ut fra sideveien. Du vil nok få et vink og et smil fra vedkommende :-) Om du er passasjer, kan du be fører om å gjøre det nevnte. Turen din vil nok kun bli forsinket med noen sekunder.Gjør du dette?

For andre aksjoner, trykk her.

Fartsgrense . som pynten på kaka?

 • 24.01.2011 - 19:32

Etter at jeg fikk lappen for to måneder siden er det noe jeg blir utrolig frustert over når jeg er ute og kjører. Greit nok, jeg opplevde det før også, men skyldte på ?L-en? bak på bilen. Nå derimot, når jeg kjører uten påklistret varemerke og holder fartsgrensa, er det ingenting å skylde på når det fremdeles skjer.

Jeg snakker om forbikjøring. Jeg har blitt forbikjørt kjørende i åtti i åttisonen i svinger, over sperregrenser, på åpne strekninger, på glatt veibane, i tåke, med lav sol midt i ruta og så videre. Skiltene står der, klart og tydelig; 80! Når det virker som om folk ikke enser dem, begynner jeg å lure på om de bare er til pynt.

Jeg tok dette opp med en bekjent, og svaret var at ?ingen holder jo fartsgrensa?! I følge han skulle vi visst alltid ligge litt over. Faren min er ikke noe bedre; han støtter råkjørerne ved å blinke dem forbi om de kommer tett oppi ham bak!
Det nekter derimot jeg å gjøre. Fartsgrensene er der for en grunn. Lar jeg folk kjøre forbi meg når jeg holder den fastsatte fartsgrensa, godtar jeg at vedkommende (og andre likesinnede) kjører for fort. Det vil jeg ikke. Folk får heller godta å ligge i åtti i åttisonen, og komme ett minutt senere frem ? det er tross alt mye bedre enn å ikke komme frem i det hele tatt fordi forbikjøringen ikke gikk som planlagt!
Så, spre ordet; fartsgrenser er IKKE som kakepynt ? kakepynten kan man fint klare seg uten ettersom kaka smaker det samme med eller uten, men uten fartsgrenser er man dømt til å mislykkes.

Hvorfor si nei til pels?

 • 24.01.2011 - 13:49

Dyrevern.no gir deg 5 gode grunner til å si nei til pels på sine nettsider:

"1. Pelsdyroppdrett er dyreplageri

Rev og mink har ikke vært husdyr i årtusener slik som vanlige landbruksdyr. De er fortsatt født ville, og naturlig redde for mennesker. Det er et stort praktisk problem å skulle temme alle valpene på pelsdyrfarmer, og ofte blir dette forsømt. I små bur reagerer noen med å bite på seg selv eller drepe egne valper. Andre hopper hvileløst frem og tilbake i buret, og noen blir apatiske.

2. Null forbedringsmuligheter

Avl kan gjøre pelsdyrene tammere, men ikke fjerne behovet for å løpe, klatre, grave og jakte. Næringen sier selv at dyrene må være i bur for at driften skal lønne seg.

3. Norge trenger ikke pelsnæringen

Pelsnæringen gir færre arbeidsplasser enn en middels bedrift. Det er bare ca. 300 pelsfarmer igjen i Norge, og de fleste av dem gir bare en deltids arbeidsplass.

4. Skattepengene våre bør brukes til noe bedre

Pelsnæringen får ca. 50 millioner kroner i subsidier hvert år. Norske skattepenger bør heller brukes på landbruk som tar hensyn til miljø og dyrevelferd, som produksjon av grønnsaker, eller egg fra frittgående høner.

5. Stopp norsk eksport av pels

Over 90% av pelsene eksporteres til Asia, der skandinavisk pelsbransje jobber intenst for å bygge opp et marked. Avvikling av norsk pelsnæring vil stoppe denne eksporten av dyreplageri."


// Dyrsfrihet.no


// Nationen.no

Maria Amelie sendes ut nå.

 • 24.01.2011 - 10:08


// Foto: aftenposten.no

 

Det skriver aftenposten på sine nettsteder. Maria Amelie skal ha vært forberedt på utsendelsen, og hatt med bagasje. Kjæresten følger etter til Russland enten i samme fly eller flyet etter. Les mer her.

Les flere innlegg om Amelie under kategorien politikk.

Når kommer Maria Amelie tilbake? Kommer hun tilbake?

#36:

 • 24.01.2011 - 09:19

- Ta deg tid til å lytte!

Mange der ute i verden, i byen, nabolaget eller til og med vennekretsen trenger til tider noen å åpne seg opp til. Da er det viktig at den personen det blir lytter til hva vedkommende har å si. Om det dreier seg om en krangel med kjæresten, pengetrøbbel, dødsfall i nær familie eller selvmordstanker - du skal være der. Å lytte til andre medmennesker er en utrolig viktig aksjon å gjøre. Hvem vet, kanskje ender du opp med å redde et liv!

I Storbritannia (hvor WeAreWhatWeDo holder til) går 12 millioner fast på antidepressive medisiner, mens i Norge har tallet økt kraftig de siste tyve årene. Selv kjenner jeg folk som går på slike medisiner, og det gjør kanskje du også. Mange er i tillegg flau over å innrømme at de bruker "lykkepiller", og forteller ingen om det. Da er det i alle fall viktig at du som venn, nabo eller klassekamerat viser at du er der for vedkommende når det ser ut til at h*n har en vanskelig tid.
Ta dere tid til å lytte, lesere - det tjener både du og andre på!

Progress.

 • 23.01.2011 - 18:14

For to uker siden skrev jeg dette innlegget hvor jeg fortalte at Afrika kunne få et nytt land. Landet Sudan i nord-øst har nemlig hatt en rekke uoverensstemmelser siden det ble et selvstendig land, og disse tok slutt med en fredserklæring i 2005 som sa at borgerne i Sør-Sudan skulle få stemme over om de ville løsrives fra nord. Denne avstemmingen tok altså sted nå i januar. Hvordan gikk det?

Stemmegivningen stengte etter én uke forrige søndag, og den midlertidige regjeringen i Sør-Sudan har fra da av 30 dager på å fremstilel resultatet. De begynte så klart med en gang, og til nå ser det ut som at resultatet er temmelig tydelig; over 90% ønsker løsrivelse, skriver Washington Times. Resultatet blir ikke ferdigstilt og offentliggjort før om nærmere tre uker, men det ser ut til at Afrikas største land blir delt i to.

Dersom ikke noe skulle dukke opp og resultatet blir slik det ser ut til å bli i disse dager, vil Sør-Sudan være klar for uavhengighet 1. juli 2011. Regjeringen i nord er inneforstått med ønsket fra sør, men uoverenstemmelser omkring de berikede oljeområdene står enda uløst. De fleste områdene som er rike på olje ligger i Sør-Sudan sitt område, men krever rør og ledninger over nordlig jord for å utnyttes. Ettersom olje er noe et land kan tjene seg rikt på (om inntektene blir fordelt rettferdig, vel å merke), sier det seg selv at det ikke er bare bare for Nord-Sudan å "gi fra seg" slike forekomster. Det ser derimot ut til å gå mot enighet fremfor uenighet, noe som er bra.

Nå kan vi bare krysse fingrene og håpe på at den mest sannsynlige løsrivelsen vil være til det beste for både befolkningen nord og sør i Sudan. Vi får håpe at løsrivelse fører til en boom i utviklingen av veier, skole- og helsesystem samt annet i Sør-Sudan, og at flere tiår med konflikter og borgerkrig er over for godt.


// Juba, hovedstaden i Sør-Sudan. Foto: NYTimes

Sett & Hørt - Kai Eide i Afghanistan

 • 22.01.2011 - 19:52

"Jeg tenkte at når jeg selv opplever slikt, hva går da ikke aghanere gjennom av ydmykelser. De fikk sjelden noen unnskyldning, slik jeg fikk. Alt snakket om å vinne 'heart and minds' med lansbymøter, penger og prosjekter ble lite verdt når så mange uskyldige afghanere daglig møtte internasjonale styrker på denne måten. (...) Iblant var det uvitenhet om afghanske tradisjoner og kultur som førte til skarpe reaksjoner fra sivile afghanere. Iblant var det mangel på et minimum av respekt som vi ville ha krevd i ethvert samfunn, uansett hvor mye vi forstår av dets kultur og tradisjoner. Det skapte en distanse mellom internasjonale militære og befolkningen (...)."

- Fra kapittelet "Nye feilslåtte angrep" i nordmannen Kai Eides bok "Høyt spill om Afghanistan", Cappelen Damm forlag, 2010.
Who knew Iphone could be so fun!?

 • 21.01.2011 - 18:02

Jeg er ingen dubbedittperson, og jeg liker heller ikke å bruke så mye penger på å oppgradere fullt brukbare ting. Noen Iphone har jeg derfor ikke skaffet meg (og heller ikke iPad, for den saks skyld). Broren min derimot, han bare måtte ha Iphone, og siden han trengte ny mobil ble en Iphone handlet inn. Bare tanken på alle mulige apps, detaljer, nyttige verktøy og unyttige spill en slik mobil inneholder fikk meg til å trekke konklusjonen om at Iphone ikke er noe for meg. Jeg står forsåvidt (nesten) på samme sted nå også, men jeg må innrømme at jeg har blitt litt småforelsket i denne snedne mobilen. Altså, den kan jo gjøre så mye artig! Min HTC Smart-telefon har ikke noen kule spill eller stoppeklokke engang!

Jeg har nå sittet og hygget meg med en Iphone-app i en god stund sammen med to av brødrene mine. Hehe, husker ikke hva appen heter helt, men jeg forklarer; du tenker på en person/karakter/skikkelse/bilmerke/film/+++++ og appen stiller ja/nei-spørsmål som "Is it a girl?". Dersom det er ei jente du tenker på, trykker du "yes". Jeg lover, det er utrolig hvor mye denne kan finne ut! Jeg trodde jeg var sååå smart da jeg tenkte på Mona Lisa, men denne tok han raskt. Stalin var verre - selv om jeg sa at det ikke var en tysker tippet han Hitler. Hoho. Anyhow, jeg tror jeg har funnet ut at noen mobiltelefoner rett og slett er mye kulere og kjekkere enn andre ;-)Noen som har en vanskelig, random ting/person jeg kan teste? ;P

Ett bilde sier mer enn tusen ord...

 • 21.01.2011 - 13:10

Hva sier dette bildet?

#35:

 • 21.01.2011 - 10:04

- Skriv til noen som har inspirert deg!Aksjon #35 er en virkelig tankevekker. Bare å lese tittelen fikk meg til å begynne og tenke; hvem har inspirert meg? Hvem er årsaken til at jeg i dag er bevisst på hvordan jeg lever, hva jeg spiser, hvordan jeg tenker og hva jeg gjør mot andre? Det første navnet som dukker opp mens jeg sitter her og tenker, er litt klisjé å skrive. Det er jo ei dame som har inspirert mange! Hvor mange av dem hun har inspirert som har gått i retning å hjelpe fattige og belyse deres situasjon, er vel derimot ikke så mange. Hvorfor jeg tok ordene i den retningen, er uvisst. Jeg oppfattet vel ordene som en måte å finne frem til deg selv på, og da jeg fant meg selv viste det seg at jeg brant for mennesker i fattigere strøk.

Jeg snakker om Oprah. The Oprah. Hvor mange har ikke hun inspirert liksom? Skal jeg krympe det enda lengre inn, kan jeg kommer frem til en spesielt Oprah-sending som mildt sagt endret meg totalt. Episoden som gjorde meg til vegetarianer, til samfunnskritisk, til engasjert ungdom. Episoden som kanskje reddet meg litt? Gjorde meg voksen?
Episoden startet i alle fall en ny epoke i livet mitt, en jeg fremdeles er inne i. Jeg er langt i fra mett av denne tiden, gleder meg til hva mer den kan bringe.

Kathy Preston heter personen som var gjest i den omtalte Oprah-sendingen. En forfatter av en bok kalt "Quantum Wellness" - en bok jeg straks kjøpte inn etter å ha sitt sendingen hvor den ble omtalt.
Boka handler om hvordan du kan bedre livet ditt ved å gjøre noen enkle (og noen vriene) justeringer - du må bli bevisst på hva du spiser (spis ikke ting av dyr, produkter som inneholder sukker, koffein, gluten eller alkohol), gjør noe moro hver dag, mediter, visualiser, tren litt daglig, jobb med deg selv, hjelp de rundt deg, og finn frem til ditt åndelige deg.
Jeg lykket på to områder; jeg begynte å spise bevisst og jeg startet å hjelpe folk rundt meg. Det andre forblir en drøm i det fjerne. Meditasjon er utrolig vanskelig, for ikke å snakke om hva visualisering (å se for seg at du f.eks. springer og springer og springer, for å få hjernen til å tro at du faktisk har god kondis) er!

// weheartit.com


Jeg kjøpte som sagt boka, og har den hjemme. Den ble utlest for snart to år siden, men budskapet i den forblir glemt - i alle fall i det daglige livet. På tide å ta det frem igjen?

Hvorfor fairtrade?

 • 20.01.2011 - 20:47

Har du noen gang sitt et produkt merket med dette symbolet?

Dersom du ikke bare gikk rett forbi det og kjøpte et produkt uten symbolet, men stoppet opp og tok med det dette produktet, kan du være sikker på at du har gjort en god handel - ikke bare for deg, men for både produsent, importør og jorda vår. Hvorfor det?

"Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter i Sør og forbrukere i Nord. Fairtrade sikrer produsenter i Sør markedsadgang og rettferdig råvarebetaling, slik at bøndene og arbeiderne kan ta styringen over sine egne liv, planlegge fremtiden og bidra til positiv utvikling i lokalmiljøet. I tillegg er Fairtrade-merket en konkret og pålitelig løsning for importører og forbrukere i Nord som ønsker å bidra til rettferdig handel og bærekraftig utvikling i Sør." - www.fairtradenorge.no


// fairtradenorge.no

Med andre ord; bak et fairtrade-produkt står rettferdighet. Det er ikke slik at arbeiderne som plukket kakaobønnene til sjokoladen du spiser nærmest ikke tjente noe på arbeidet, og at de store flernasjonale selskapene tjente seg søkkrike på andres bekostning. Nei, kjøper man fairtrade-produkter kjøper man produkter som alle involverte parter har tjent rettferdig på. Fairtrade = rettferdighet både for den ene og den andre.

Det som er så greit med dette merket, i tillegg til det gode det representerer, er at det er enkelt å finne. Store dagligvarekjeder som Obs! og Meny har et bredt utvalg. Det finnes fairtrade bananer, kaffe, sjokolade, kakaopulver (som til og med den lokale Ica'en hos meg har, og de har ikke mange varene skal jeg si deg!), sukker, juice (den er knallgod - i alle fall den fra Lerum, appelsin), te (nam nam), bomull og blomster. Ja, produktene er litt dyrere, men med den gjennomsnitlige nordmannens lønning blir man langt i fra ruinert av å handle disse produktene i stedet for First Price eller lignende!

#34:

 • 20.01.2011 - 11:08

- handle fair trade!

Fair-trade produkter garanterer at personene som står bak produktene tjener en rettferdig del av det de har stått for. Dersom man handler fair-trade kan man være stolt over produktene sine! Som WeAreWhatWeDo sier det; "(...) if you buy a fair-trade banana you can be proud of your banana. And there are few feelings in this world that are better than being proud of your bananan".MER OM FAIR-TRADE SENERE I DAG! :-)

Verdens verste land..?

 • 18.01.2011 - 21:25

Det finnes mange årlige kåringer her i verden. Alt fra kåring av årets beste musikk, film og bok, til mer drastiske kåringer som årets beste land, fremgangsrike person og suksessfulle selskaper. En kåring som derimot sjokkerer (i alle fall meg) er den over årets mest mislykkede land. Kåringen blir gjort av magasinet Foreign Policy og organisasjonen The Fund for Peace, og er en rangering kort og greit om verdens verste land. Forhold som andel flyktninger, den økonomiske situasjonen, brudd på menneskerettighetene og trusler mot sikkerheten spiller en rolle for hvor - og hvorfor - et land havner på lista. Det finnes til sammen tolv faktorer som virker inn på hvor ille et land er. I tillegg til de fire som er nevnt, er dette den demografiske situasjonen (ung befolkning etc.), legitimiteten til regjeringen (hvorvidt regjeringen har kontroll over befolkningen og landet), "brain drain" (de godt utdannede reiser ut av landet for å jobbe og bo andre steder), offentlige tilbud, ulikheter mellom fattig og rik, uenigheter blant ulike deler av landet (eks. Nord- og Sør-Sudan), splittet myndighet (flere parter som styrer mot ulike retninger) og utenlands "innblanding" (soldater etc.).

The Failed States Index har pågått i fem år - og viser en del sørgelige statistikker; det har seg nemlig slik at blant "topp ti" på denne lista har kun 15 land vært representert. Det vil si at 15 land "sloss" om plassen som verdens ti verste land å leve i, og at ingen av disse landene har opplevd drastiske endringer som har gjort tilstanden bedre i løpet av de fem årene Foreign Policy og The Fund for Peace har laget lista. "Nummer en" har ligget på topp i tre år på rad.

Så, hvilke land er det snakk om?

- Noen land "sier seg selv", slik som Afghanistan. Landet får "full pott" (10 poeng) på utenlands "innblanding" og uregjerlige regjeringer, og ligger nok ikke så langt under på de andre punktene. Sammenlagt er Afghanistan det sjette verste landet i verden (noe som er en plass høyere enn i fjor). For mer om landet, trykk på bildet.

- Et annet land mange kan tenke seg til at ligger blant topp ti på lista, er Somalia. Landet ligger på toppen (og har som nevnt gjort dette i tre år på rad), og skårer topp på andel flyktninger, interne konflikter, sikkerhet og splittet myndighet. For mer, trykk på bildet under.

- På niende plass ligger derimot et land man ikke hører så mye om i media, nemlig Guinea. Dette landet "scorer høyt" på interne konflikter, offentlige tilbud, menneskerettigheter, sikkerhet og splittet regjering, men har ikke "topp score" i noe. Årsaken til den fæle tilstanden i Guinea er fortiden som koloni, president som styrer med jernhånd, stor fattigdom, og enorme flyktningstrømmer gjennom landet fra nabolandene. Trykk på bildet for mer informasjon.

- Tsjad ligger på plass nummer to (mot fjerde plass i 2009), Sudan på tredje (likt som forrige ranking), Zimbabwe på fjerde (mot andre i 2009), Kongo på femte (likt som forrige ranking), Irak på sjuende (mot sjette i 2009), Sentral-Afrika på åttende og Pakistan på tiende (begge samme plass som i 2009).

Dette var altså en oversikt over de ti verste (eller mest mislykkede) statene i verden. Send menneskene der en tanke, og finn ut hva du kan gjøre for at landet deres ikke lengre skal være på denne lista!

(Trykk her for full liste og oversikt)

Visste du at... - om klima

 • 18.01.2011 - 17:05

...framveksten av jordbruket hindrer en ny istid i å bryte ut? Hadde ikke mennesket begynt med jordbruk for mangfoldige tusen år siden, ville vi mest sannsynlig vært på vei mot en ny istid nå.
#33:

 • 18.01.2011 - 12:46

Resirkulér bøkene dine!

Har du liggende noen gamle bøker fra da du var liten, og som du vet at du ikke kommer til å få bruk for ved seinere anledninger? Har du en helt eske (eller kanskje flere) stående på loftet, nedstøvet og full av gamle magasiner?

Noen kan kanskje få nytte av disse bøkene og magasinene som for deg er foreldet. Derfor går aksjoin #33 ut på å resirkulere bøkene dine. Det trenger ikke bety at du skal rive papir fra plast og kaste bøkene på søppeldynga, men a du skal donere bøkene til det lokale biblioteket for utlån, eller du kan høre med et lege- eller tannlegekontor om de trenger noen magasiner til å ha på venterommet.

Noe som er gammelt og ubrukelig for deg, trenger ikke være det samme for alle andre. Jeg hadde lest gladelig et ukeblad fra syttitallet eller en gammel utgave av Sigrid Undset sine bøker. Jeg regner med at jeg ikke er den eneste...?

Eat. Pray. Love.

 • 17.01.2011 - 22:44

Når det kommer til bøker med bilder fra filmversjonen på coveret, blir jeg automatisk litt skeptisk. Skepsisen fører til at jeg som regel ikke kjøper boka. Dette var da også tilfellet med Elizabeth Gilbert's bok "Eat. Pray. Love." ettersom den, da jeg først ble oppmerksom på hylla med engelske bøker hos bokhandleren, hadde bilder fra filmen på coveret. Når jeg ser ei bok med bilde av Julia Roberts som spiser is og ser veldig forelsket ut på fremsiden, tenker jeg "kliss", "æsj", "sipperoman" og "dette er definitivt en roman". Du skjønner, jeg er ikke så veldig glad i romaner jeg.
Helt tilfeldig så jeg på en episode av Oprah like før juleferien i fjor hvor Julia Roberts var gjest. Årsaken var da altså filmatiseringen av "Eat. Pray. Love."-boka - et fantastisk budskap til alle verdens kvinner, i følge Oprah. Da det ble fortalt om boka, vist klipp fra filmen og forfatteren selv sa noen ord rundt boka, var jeg frelst. Boka ble handlet inn noen dager senere, og det er lenge siden jeg har vært så opphengt i ei bok som jeg var av denne.

"Eat. Pray. Love." handler kort og greit om Gilbert's vei til indre lykke. Hun reiser verden rundt (Italia i Europa, India og Indonesia i Asia, mens hun selv kommer fra USA) for å finne nettopp dette, og for å få litt avstand fra en vanskelig tid med en stygg skillsmisse og vonde forhold. Heldige Gilbert får reisen dekket dersom hun skriver en bok om den, så det er vel derfor hun har valgt å skrive boken.
Boken er åpen og ærlig - Gilbert skjuler virkelig ikke noe. Her får man vite alt om tidligere forhold, karriere, tanker og følelser rundt familie, sexliv, vennskap og det som verre er. Hun skriver derimot ikke nedlatende om noen, men er veldig ærlig og åpen ovenfor seg selv og andre.
Boka er delt opp i tre, én del for hvert land (eller én del for hvert verb i tittelen):

EAT (Italia):
Under noen vonde år som gift og under en fæl skilsmisse, har Elizabeth Gilbert mistet lysten på det meste, inkludert mat. Hun skal visstnok ha blitt veldig tynn, og sett syk ut. Dette endret seg derimot når hun kom til Italia, hvor maten stod på bordet når som helst. Gilbert får tilbake matlysten, livsgnisten og sunnheten i ansiktet.PRAY (India):
I India bor Gilbert på et såkalt Ashram - et slags tempel hvor man befinner seg i en slags åndelig tilværelse, med meditasjon flere timer i døgnet, stillhet, vegetarkost og null stress. Ashram'et styres av en såkalt guru - en åndelig veileder - som Gilbert først møtte da vedkommende hadde et foredrag i New York. Gilbert ble solgt, og la derfor inn fire måneder av turen sin til åndelig tilværelse for å finne sitt indre selv. (Egentlig skulle hun kun være der i to måneder eller noe slikt og så reise rundt i India, men hun bestemte seg for å være der alle fire månedene i landet.)LOVE (Indonesia):
Elizabeth Gilbert legger turen innom Indonesia, rettere sagt Bali, fordi hun to år tidligere hadde vært på en yogareise til øya, møtt på en gammel helbreder som hadde invitert henne til å komme og bo hos seg. Det viser seg derimot at mannen er litt ør, og husker ikke helt tilbudet han ofret til Gilbert, men hun besøker ham så å si daglig for å lære ham engelsk og bli lært en annen type meditasjon enn den hun lærte på Ashram'et i India. Hvordan de fire månedene på Bali ender (og hvorfor denne delen heter Love), vil jeg ikke fortelle. Det ville jo være det samme som å ødelegge hele filmen og boka for de som ønsker å se/lese de(n)?

(Bildene er fra filmen - som altså er basert på boken)

Nå skal jeg kjøpe filmen (eller se den på nettet), og avslutte tankene mine om å reise på en slik reise selv. Det er jo derimot alltids lov å drømme...?

Endelig...

 • 17.01.2011 - 17:39

...er menyen under headeren skikkelig! Fant med en tilfeldighet en blogger som hadde en html-kode for meny under header, og ønsket å testen den. Har jo hatt meny under header før, men den var... ja, ikke vannrett! Uansett hva jeg gjorde forble den loddrett - altså at menyene sto under hverandre. Nå, derimot, er dette fikset, og jeg er endelig fornøyd med fremsiden :-) Les gjerne innlegget som ligger under "anbefalt lesing"; det er en grunn til at jeg anbefaler det.

Ellers har min kjære lille-lillebror holdt begravelse sammen med sine venner i dag, til ære for mitt lille dverg-hamster som døde en naturlig død på lørdag etter å ha vært sammen med oss i nærmere to år. Du vil bli dypt savnet, Dyret. Ja, jeg kalte kjæledyret mitt for Dyret, siden jeg er så kreativ!

Senere i dag kommer det et innlegg om boka "Eat. Pray. Love." av Elizabeth Gilbert som nå er utlest. Dagens høydepunkt er at saken om Maria Amelie går fremover, men nei, hun er ikke løslatt for politiet anket til Høyesterett.

Nå skal jeg lese om internasjonal politikk, om fred og konflikter. Gleder meg ;D


// weheartit.com

 

#32:

 • 17.01.2011 - 15:54

Gjør noe du tror du ikke kan gjøre!

Det er enkelte ting man tror man ikke kan, og noen ganger har man rett. Vi mildt sagt suger i enkelte ting - alle har noe de ikke er gode til. (Som magneten på kjøleskapet mitt sier; "Ingen kan alt, men alle kan noe".) Derimot er det noen av de tingene man tror man ikke kan, som man faktisk kan. I noen tilfeller hender det også at vi er temmelige gode i dem.

Jeg vet at jeg er dårlig til å tegne - det er jo trossalt en grunn til at jeg hater å tegne. Derimot, når prøvde jeg å tegne sist? Hvem er det egentlig som definerer hva som er en fin tegning?

La oss ta en titt på et bilde av en kjent maler;


Med all respekt til kunstneren, Pablo Picasso, men er dette fint? Det er velgjennomført, god, verdensberømt kunst, men ærlig talt; det ser ikke så veldig fint ut! Poenget mitt er at det finnes ingen klar definisjon på hva som er fint, og da er det jo feil av meg å si at jeg ikke er flink til å tegne? For hvem vet, kanskje noen synes at min "kunst" er like fantastisk som andre synes Picasso's er?

Det er vel nå jeg skal sette meg ned for å tegne, men jeg har verken blyant eller papir. Fargeblyanter har jeg heller ikke! Jeg kan også trygt skrive under på at dersom jeg prøver å tegne i dag, vil dagen ende opp som en katastrofe (les: Ingrid hater å gjøre ting hun ikke kan). Derimot kan jeg prøve å gjøre noe annet jeg mener at jeg ikke kan, som å løse ferdig et kryssord helt uten hjelp? Kun fantasien (og lysten) setter grenser.

Hva tror du at du ikke kan, men som det kanskje kan vise seg at du kan allikevel?

Visste du at... - om analfabetisme

 • 16.01.2011 - 14:00

...det finnes 776 millioner voksne som ikke kan lese eller skrive?
...disse 776 millioner voksne står for 16 prosent av jordas befolkning?
...2/3 av analfabetene er kvinner?

(Kilde: Aftenposten Innsikt, januar 2011)
Redning på den globale matkrisen?

 • 15.01.2011 - 17:25

I midten av oktober skrev jeg et innlegg som jeg selv syntes var veldig bra (hahahaha), men som ikke fikk noe respons i det hele tatt. Siden det er helg og kjærestetid, og jeg ikke vektlegger bloggen så mye som i uka, tenkte jeg å poste dette innlegget igjen i håp om større respons denne gang, hehe.
Innlegget heter "Redning på den globale matkrisen?", og for å finne ut hva det handler om må du lese videre :-)


Jordas befolkning er på rask ferd mot å runde sin sjuende milliard. For bare elleve år siden - 1999 - rundet vi den sjette. Snakker vi om rask befolkningsvekst? Definitivt. Dette er derimot ikke noe nytt. Antallet mennesker på jorda begynte å skyte fart etter den industrielle revolusjonen på 1700- og 1800-tallet. Lavere dødsrate, spedbarns- og mødredødelighet i tillegg til en økende fødselsrate spilte en vesentlig rolle. Levekårene ble bedre, slik at flere barn levde opp, men folk fortsatte å få mange barn. Det tar kortere tid å endre et samfunn, enn å endre en kultur. Det er blant annet dette som er årsaken til at Afrikas befolkning er den raskest økende for tiden. Vaksinasjonsprogrammer, nødhjelp, ulik bistand m.m. har ført til lavere dødsrate, færre spedbarns- og mødredødsfall. Derimot fortsetter afrikanerne (ikke alle vel å merke, men en god del, spesielt innenfor de mange ulike stammene på kontinentet) å få mange barn, slik deres foreldre, besteforeldre, oldeforeldre og tippoldeforeldre gjorde. Dette fører - naturligvis - til en sterk økning i befolkningen.


Norge er et "industrialized country", Nigeria er et "developing country"

Alle disse snart sju milliarder menneskene skal ha mat. Hver dag, flere ganger til dagen. Tærer dette på matjorda? Så klart gjør det det. Bønder over hele kloden sprayer og gjødsler for harde livet, mange med kunstige metoder, mens forskerne tester ut genmanipulering. Alt for å brødfø deg og meg, våre (kommende) unger, deres barn osv. Heldige er vi, som bor i Norge, og ikke har opplevd "ekte" sult. Joda, vi har kanskje blitt sultne i løpet av en skoledag, men mat har vi alltid tilgjengelig. Slik er det ikke for alle her på jorda. I følge FN skal like under én milliard mennesker sulte. Dette er derimot en stor nedgang fra året før - da 1 023 000 000 milliarder mennesker sultet.
FNs organisasjon for ernæring og jordbruk (FAO) skal derimot ha funnet løsningen. I alle fall en løsning som vil lette presset på matjorda. De vil nemlig sette biller, sirisser og insekter på middagsfatet vårt! Krypene skal visstnok være temmelig proteinrike - en tallerken gresshopper skal inneholde like mye protein som oksekjøttdeig.
Til skeptikerne: Insekter er allerede på menyen til mange folkeslag rundt om i verden, og de lever, de. Det er altså ikke skadelig for oss, men temmelig creapy! For å si det slik, man skal måtte tvinge meg for å få i meg insekter!Denne lekkerbisken inneholder følgende per 100 g:
Kalorier: 153
Fett:
6.1 g
Fosfor:
238 mg
Jern:
5 mg
Kalsium:
35 mg
Karbohydrat:
3.9 g
Protein:
20.6 g
Denne snadderens egg inneholder følgende per 100 g:
Kalorier: 83
Fett:
3.2 g
Fosfor:
113 mg
Jern:
4 mg
Kalsium:
8 mg
Karbohydrat:
6.5 g
Protein:
7 g
Denne deilige sirissen inneholder følgdende per 100 g:
Kalorier: 122
Fett:
5.5 g
Fosfor:
185 mg
Jern:
10 mg
Kalsium:
76 mg
Karbohydrat:
5.1 g
Protein:
12.9 g


Ble du sulten nå?

 Andre deilige retter finner du her.

Kilder: National Geographic nr. 9, FN-sambandet (link her)

#31:

 • 14.01.2011 - 10:57

Aksjon #31 bidrar til redusert bruk av vann og muligens strøm (er ikke sikker på siste). Uansett, den er utrolig enkel å gjennomføre! Jeg har gjort det siden jeg begynte å gjøre dette selv, og har vanskelig for å forestille meg at noen faktisk ikke gjør det. Jeg er derimot temmelig klar over at det er mange som burde lære seg å gjøre denne aksjonen morgen og kveld, da en jeg har veldig kjær liker å la alt stå på under kveldsstell (haha). Aksjon #31 går ut på å skru av vannet mens du pusser tennene.

Det burde vært en selvfølge. Bruker du vannet når du har tannbørsten i munnen? Det tar knappe to sekunder å skru av og på kranen, så å bruke det som unnskyldning er bare teit. Så, fra nå av; skru av kranen når du ikke trenger å ha den på!!!! Utrolig at noe så enkelt (og temmelig logisk) skal være så vanskelig å gjennomføre... Si meg, hvorfor er det egentlig vits å ha på vannet når du pusser tennene?

Fakta: Å la vannet renne mens du pusser tennene, tilsvarer sløsing av 6 liter vann per minutt!
Is it worth it?

Da var dommen avgjort...

 • 13.01.2011 - 18:58

...Maria Amelie må forlate landet innen to uker. Siden hun har uttalt at hun ikke reiser frivillig, vil utsendelsen skje med tvang. Amelie og hennes advokat gir seg derimot ikke, og anket saken der og da og vurderer å saksøke Utlendingsnemnda.

Maria Amelie's støttespillere gir seg heller ikke. Signér Amnesty Norge sin aksjon for å la Maria Amelie få bli i Norge ved å trykke her. For å lese om hele rettssaken, trykk her (aftenposten.no).

Denne saken engasjerer stort og smått, politisk engasjerte og folk som vanligvis ikke bryr seg. Det er tydelig at nordmenn flest mener at Amelie ikke har gjort seg skyldig i å måtte forlate landet.


// Foto: Pax forlag / pressefoto

Les også de to forrige innleggene for en innføring i saken.

Hvem er Maria Amelie?

 • 13.01.2011 - 15:01

Dagens store nyhet handler om ei 25 år gammel kvinne som visstnok skal ha bodd ulovlig i Norge i åtte år. Hun heter Maria Amelie, og er det som kalles papirløs - hun har søkt om asyl, fått avslag, men ikke returnert til hjemlandet. Det kan være mange grunner til dette, men det som er uttalt i forbindelse med denne kvinnen er trusler og forfølgelse, i følge aftenposten.no.
Maria Amelie skal ha vært på flukt sammen med sine foreldre fra hun var tolv år. De kommer opprinnelig fra Kaukasusområdet i Russland, men ingen vet helt hvor i dette området Amelie og hennes familie har sine røtter. I 2000 tok familien seg inn i Finland, og kom til Norge to år etter. Her søkte de om asyl, og Maria som var mindreårig da, ble med på lasset innunder morens asyl. Moren og faren fikk avslag, og fikk beskjed om å returnere til hjemlandet. Dette ble imidlertid ikke gjort, og familien bør ikke klandres for dette ettersom de oppga at det ikke var trygt for dem i hjemlandet.

Nå er Maria Amelie blitt 25 år. Hun er godt integrert i det norske samfunnet, har fullført videregående skole og tatt en mastergrad ved NTNU i Trondheim. Allikevel har hun ikke fått lov til å være "lovlig norsk". Da hun prøvde å søke om opphold igjen i fjor, på egne premisser og ikke under morens navn, ble hun avvist. I går kveld etter en forelesning ble hun arrestert av politi, og fraktet til et ventemottak. Utlendingsnemnda sier at hun vil bli sendt ut av landet.

Hvorfor alt dette blusset rundt denne ene kvinnen? Slike saker dukker opp gjevnlig, ettersom det er mange som oppholder seg ulovlig i Norge.
Saken er den at høsten 2010 utga Maria Amelie ei bok kalt "Ulovlig norsk", hvor hun berettet hvordan det er å være papirløs i Norge. Med dette ble hun et ansikt for alle de papirløse i Norge, og boka skapte debatt i media. Det skal visstnok ikke være på grunn av boka at Amelie ble arrestert, men man kan jo aldri vite. Amelie på sin side angrer ikke på at hun skrev boka. Hun sier følgende på spørsmål fra intervjuer fra aftenposten.no om hun tror boka er skyld i at hun nå sitter på ventemottak:

"Nei, det ville vel skjedd uansett, men da ville ingen visst om at det skjedde. Nå har jeg i det minste fortalt historien, den som UNE og UDI ikke har vært interessert i å høre. Jeg kan forstå at UDI er i en vanskelig situasjon, men de har ikke satt seg godt nok inn i lovverket."

Alle nyhetssendinger, menneskerettighetsorganisasjoner og aviser har arrestasjonen av Maria Amelie på agendaen i dag. Hovedpunktet ligger på at hun burde fått tatt opp igjen asylsøknaden sin, og fått den godkjent. EN så integrert person kan ikke sendes ut av landet. Hvilke signaler sender det? Når blir man egentlig norsk?
Jeg sier; slipp Maria Amelie fri!

Jeg fikk veldig lyst til å lese boka hennes nå, "Ulovlig norsk". Noen som har lest den, og har noen ord å si om den?

Ellers; signér underskriftskampanjen under dette innlegget, og spre budskapet om at Maria Amelie er arrestert på dårlig grunnlag, er en fullverdig nordmann og bør få bli i Norge!

Slipp Maria Amelie fri!

 • 13.01.2011 - 10:43

"Til: Justisdepartementet

Maria Amelie er en papirløs flyktning som har bodd i Norge siden 2001. I løpet av denne tiden har hun tatt en mastergrad i sosialantropologi ved NTNU, og i fjor kom hun ut med boken "Ulovlig Norsk". Boken forteller historien om hun og hennes foreldres kamp for asyl i Norge.

Maria ble arrestert Onsdag kveld (12.01) utenfor Nansenskolen i Lillehammer, etter å ha holdt et foredrag der i sammenheng med Nansenåret og Nansen fredssenters arbeid for rettighetene til papirløse flyktninger. Uten en gang å få muligheten til å hente sakene sine inne på skolen, tok åtte politimenn henne inn i bilen og kjørte henne vekk. De lamslåtte tilskuerne fikk ingen svar på hvorfor hun ble arrestert, og politiet har også i ettertid vært tilbakeholdne med informasjon, selv ovenfor advokaten hennes.

Norge ligger langt bak en rekke europeiske land når det kommer til et system for behandling av papirløse flyktninger. Støtt arbeidet for en human behandling av mennesker i en desperat situasjon! Skriv under og støtt Maria Amelie!

Støtt Maria Amelie også på facebook:
http://www.facebook.com/pages/Sett-Maria-Amelie-fri/100319553378865?ref=ts
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_146533092067170&notif_t=group_r2j#!/home.php?sk=group_146533092067170&notif_t=group_activity"

Følgende er tatt fra siden til underskriftskampanjen til "Slipp Maria Amelie fri!" på www.underskrift.no. For å signere brevet, trykk her. For å spre budskapet videre til venner, trykk her. For å dele på facebook, trykk her eller link til dette innlegget. For å lese mer om papirløse flyktninger, trykk her. For å lese et godt innlegg om hvorfor innvandringspolitikken i Norge bør endres, trykk her.
Da jeg signerte var det 1701 som hadde underskrevet brevet. Hvor mange er det nå?

Haiti - ett år etter katastrofen

 • 12.01.2011 - 22:15

Idag - 12.januar - er det nøyaktig ett år siden øynasjonen Haiti i Karibien ble rammet av et kraftig jordskjelv. Jordskjelvet, som måle 7 på Richers skala, tok direkte eller indirekte liv av ca. 250 000 mennesker og gjorde enda flere hjemløse og/eller familieløse.Haiti, som ble Mellom- og Sør-Amerikas første demokrati og dermed spådd gode muligheter, er nå ett av de fattigste landene på den nordlige halvkule. På lista over utviklingen til verdens land, ligger Haiti blant "verstingene", landene sør for Sahara; Uganda, Nigeria, Tanzania, etc.

Jeg hadde skrevet et langt innlegg, men grunnet problemer med blogg.no ble ALT slettet. Nå er jeg sur, men Haiti fortjener oppmerksomhet på sin "ettårsdag". (Ikke at det er noen positiv ettårsdag.) Derfor legger jeg heller ut en film (dersom blogg.no vil la meg gjøre det!) fra Røde Kors i USA, som forklarer og viser det meste. Håper det er i orden, orker ikke begynne helt fra scratch - trenger søøøvn.

Så, kjære lesere - send en tanke og tenn et lys for de ca. 250 000 menneskene som døde i det forferdelige jordskjelvet for ett år siden, og til alle de som overlevde og må finne en vei tilbake til hverdagen uten hjem og familie.

(Woho, ser man det, endelig noe som går min vei)

Signér aksjonen du også!

 • 12.01.2011 - 14:08

Den 8. november 2010 ble den kristne, pakistanske kvinnen Aasia Bibi dømt til døden for blasfemi.  Nå ønsker Amnesty å stoppe henrettelsen, som de mener er imot menneskerettighetene. På hjemmesiden forteller de historien bak anmeldelsen av Bibi:

"I 2009 havnet Aasia Bibi i en krangel med andre kvinner som nektet å drikke vann som hun hadde hentet på bondegården de jobbet. De mente vannet var urent fordi en ikke-muslim hadde tatt i det.

Etter krangelen gikk kvinnene til en lokal imam og anklaget Aasia Bibi for å ha snakket nedlatende om profeten Muhammed. Imamen anmeldte saken til politiet som arresterte henne i juni 2009.

Aasia Bibi har hele tiden nektet for å ha uttalt seg nedlatende om profeten Muhammed og hevder dette er en ren hevnaksjon fra de andre kvinnene. Den 8. november i år ble hun dømt til døden utelukkende basert på utsagn fra disse kvinnene."


Foto: www.flicr.com/Gilyo

Med andre ord, kvinnen er dømt på ugyldige primisser. I tillegg har hun uten tvil fått en mye strengere straff en det hun faktisk fortjener. I Norge har ikke paragrafen om blasfemi vært i bruk på flere tiår, fordi om man skal dømme noen for å snakke krenkende om noens gud hindrer man dem samtidig i å utnytte religionsfriheten sin.

Amnesty krever at den pakistanske presidenten omgjør dødsstraffen til Aasia Bibi, og løslater henne. De krever også at Pakistan opphever blasfemiparagrafen i straffeloven, og innfører et moratorium på dødsstraff.

Jeg ønsker at du som leser bloggen min blir med på å redde et tilsynelatende uskyldig menneskeliv fra å bli henrettet. Signér aksjonen på Amnesty Norge sine nettsider - trykk her - og fyll inn navn og e-post.

#30:

 • 12.01.2011 - 11:04

Dagens aksjon er kjempeherlig - jeg lover. Kjente smilet breie seg over hele ansiktet da jeg leste tittelen på aksjon #30. TIttelen sa "bake something for a friend", og hva er vel koseligere enn det? Det koster lite, er personlig, og både smaker og gjør godt. Nam nam.

Så dersom det finnes en liten baker i deg, ta frem den nedstøvede oppskriftsboka du har etter mormor, og finn frem noe godt som du kan bake. Ring deretter til en venninne/kompis, og inviter henne over på kaffe og kos en lillelørdag verdig :-)Har du noen gang bakt noe til noen for å glede vedkommende?

Visste du at... - om Afghanistan og kvinner

 • 11.01.2011 - 16:53

...hvert år prøver ca. 2300 kvinner eller jenter (i Aghanistan) å begå selvmord? Mange setter fyr på seg selv i et forsøk på å flykte fra volden.

...i 8 av 10 tilfeller står det et familiemedlem bak de voldelige angrepene på kvinner?

...det ble utstedt 180 sertifikater til kvinner i Kabul over en periode fra april 2007 til oktober 2009? I samme periode ble det utstedt 27 985 sertifikat til menn i Kabul.

...bare 18% av kvinnene i Afghanistan kan lese og skrive, mens 36% av mennene kan det? Dette skyldes som regel av kvinner går i gjennomsnitt 4 år på skolen, mens en mann går flere.

(Teksten er satt sammen fra artikkelen "Afghanistans kvinner reiser seg" i National Geographic Norge utg. 12 - desember 2010)For bilder, trykk her. Noen er sterke!

#29:

 • 11.01.2011 - 10:44

Aksjon #29 henger sammen med aksjon #13; det handler om resirkulering av elektriske artikler. #13 gikk ut på å resirkulere mobiltelefonen din, mens denne aksjonen jeg presenterer i dag går ut på å resirkulere noe større. Aksjon #29 sier nemlig at du skal resirkulere datamaskinen din.

Hva gjør du med datamaskinen når du har oppdatert den til en nyere modell? Noe av følgende som blir illustrert her?

En datamaskin skal ikke kastes i søppelet. Den inneholder mange forskjellige ting, og må resirkuleres separat. Sett at den faktisk er ødelagt, og ikke bare "for dårlig" for deg. Da kan du, som bildet ovenfor illustrerer, donere den til en lokal skole?

Så, hva bør du vite om resirkulering av datamaskiner? Følgende er tatt fra nettstedet digoo.info, og er temmelig nytt og lærerikt for meg også:

"Computer resirkulering er en fantastisk måte å bidra til å holde verden tryggere og miljøet rent. Datamaskiner er utvilsomt nyttig, men mange av deres komponenter er utrygge for miljøet når de ikke håndteres riktig, og dessverre, får bare en brøkdel av datamaskiner kjøpt resirkulert på riktig måte. For å møte dette problemet, er det nå mange forskjellige måter å resirkulere datamaskiner og de ulike delene som følger med datamaskiner som blekk.

metoder for resirkulering datamaskiner kan komme i mange former. Noen nonprofit grupper spesialister i å ta donert datamaskiner, fikse dem og gi dem til lav inntekt mennesker eller fortjenstfull virksomheter i samfunnet. Ancient datamaskiner kan brytes ned i mindre deler for gjenbruk i nye datamaskiner, som bidrar til å eliminere unødvendige produksjon av nye deler. Selskapene som gjør datamaskiner kan være villige til å kjøpe tilbake nylig kjøpt datamaskiner, som de kan videreselge som brukt eller bryte ned for deler. Ved hjelp av enten en anerkjent datamaskin resirkulering byrå eller videreselge maskiner til forhandlere er vanligvis den beste måten å sikre at alle deler er behandlet i de minst miljøskadelige måte."

(beklager språket, artikkelen må være oversatt til norsk via google translate, men informasjonen var god og nyttig, så tok den med allikevel)Har du en gammel datamaskin som ligger og støver ned i et bortgjemt kott? Kontakt selskapet som har distribuert den, og spør hva du kan gjøre for å resirkulere den!


 

Sett & Hørt - om muslimer og terror

 • 10.01.2011 - 19:43

"Hvis alle muslimer er potensielle terrorister, er antall bombeaksjoner i Skandinavia forbausende få."
- Espen Ottosen, informasjonsleder i Misjonssambandet, i kommentar på aftenposten.no

dailymail.co.uk

Provoserende.

 • 10.01.2011 - 12:36

Med lyst gikk jeg bort til et bord inne på skolens bibliotek for å sjekke ut det bibliotekaren kalte "høstens nyheter". Mye hørtes bra ut, som boka "Ville du spise katten din?" av Jeremy Stangroom, noe hadde jeg allerede sjekket ut, som "Pøbelboka" av Eddi Eidsvåg (som du kan lese om her innunder kategorien bøker), mens andre provoserte meg. For å si det mildt. Jeg var sint fra før av av helt andre grunner, men etter å ha bladd kort i denne "humoristiske" boka (ja, den skulle visst være morsom), ble jeg enda sintere. Og provosert. Utrolig nok også engasjert. Mye man kan få utav bøker!

Denne "humoristiske" boka kom ut i fjor. Ei venninne jeg viste boka til lurte på om det i det hele tatt var lov til å gi ut slike bøker. Rasisme ble nevnt. Ikke i boka, men i samtalen mellom meg og venninna. Jeg ble enda mer provosert. Er dette rasisme? I så fall, kaller en forfatter, et forlag og de mange som har gjort boka til en "nyhet", rasisme for humoristisk?

Boka besto av tegninger. Mange tegninger, provoserende tegninger, samt noen få ord på hver side. Noen få, provoserende ord. En hel, provoserende bok.

Boka heter Burka. Den er skrevet (eller tegnet) av Eva Schwingenheuer. Et kjapt googlesøk viste meg bilder fra boka. Provoserende bilder fra denne provoserende boka. Jeg kan ikke la være å tenke hvilke holdninger Schwingenheuer har. Hvordan kan hun gå utendørs etter å ha latterliggjort landsmenn på en slik fæl måte?

"Kommer i alle størrelser og former".

"Burkaligaen."

"Afghansk åpning"

...og dette skal være morsomt!?

#28:

 • 10.01.2011 - 10:14

Dette skulle jeg virkelig ønske at jeg klarte å gjøre hele tiden. Det hender jeg klarer å gjøre det en dag iblant, men etter å ha gjort det én gang blir det lenge til neste gang. Noe i meg stopper meg fra å gjre det, fra å leve, leve fullt ut. WeAreWhatWeDo sin aksjon #28 går nemlig ut på å leve fullt ut; aksjonen sier at du skal gripe dagen. Carpe diem.

Det du ønsker å gjøre i dag, skal du ikke utsette til i morgen. Gjør det . Hvem vet, kanskje morgendagen ikke kommer?
De sier at for at man skal leve skikkelig, må man leve som om i dag er din siste dag. Du må gripe dagen i dag, ikke i morgen.

Ønsker du å si til noen hva du virkelig føler for dem, gjør det. Ønsker du å reise utenlands, undersøk mulighetene. Ønsker du å treffe ei gammel venninne du ikke har sitt på lenge, besøk henne. I DAG. Ikke utnytt det du kan gjøre i dag til i morgen. Grip dagen, carpe diem, sieze the day. Jeg skal i alle fall bli flinkere til å utføre denne aksjonen, både for min egen del og de rundt meg sin del.Lurer du på hvorfor du skal gjennomføre denne aksjonen; gjennomfør den og se hva som skjer. NB: Konsekvenser som varmt hjerte, glødende kinn og bredt smil kan forekomme. Tørr du ta sjansen?

"Sieze the day, or die regretting the time you lost..."
- Avenged Sevenfold - Sieze the day

 

 

Har du gjennomført denne aksjonen?

Afrika kan få et "nytt" land.

 • 07.01.2011 - 19:58

Søndag avholdes nemlig valg i Sør-Sudan om løsrivelse fra resten av landet. Grunnen er en årelang konflikt mellom nordlige arabiske muslimer og sørlige kristne og stammefolk. Konflikten i landet har nærmest vært vedvarende siden selvstendigheten, ettersom de politiske grensene ikke er satt opp etter folkestammer, men trukket nærmest tilfeldig av kolonister (som resten av Afrika). Dette kan også sees tydelig på det afrikanske kartet, hvor landegrensene ofte er beine og land nærmest firkantet.I Sudan førte samarbeid mellom muslimer og andre til borgerkrig. I 1983 ønsket den muslimske regjeringen å innføre sharia-lov (islamsk lov) i hele landet, noe den sørlige, ikke-muslimske delen mislikte sterkt. Det førte til en borgerkrig mellom nord og sør, som tok slutt i 2005 med en fredsavtale: i 2011 skulle Sør-Sudan avholde folkeavstemning om løsrivelse fra resten av Sudan.
Den dagen som ble satt opp, er 9. januar. Valget varer frem til 15. januar, og så har den sittende regjeringen i sør tretti dager på seg til å avsløre resultatet. Det er kun mennesker i sør som kan stemme, noe som gjør at folk flest tror at Afrikas største land blir delt i to.

Mange som opprinnelig hører til i Sør-Sudan, har de siste par månedene returnert sørover for å kunne være med på avstemningen. Av de som er registrerte velgere, må 60% stemme for at valget skal være gyldig.
Situasjonen er derimot vanskelig, med mange avgjørelser som skal bli tatt. Sudan har blant annet tjent gode penger på olje, og da dukker det opp spørsmål om hvordan disse inntektene skal fordeles om landet blir to separate land. I tillegg har det vært diskusjonen om hvor grensa skal gå. Det ser derimot ut til at ting har roet seg, og at folket er klare for folkeavstemmingen de har kunnet forberedt seg på i over fem år.


Foto: ITMI

For mer, trykk her.

Visste du at...

 • 07.01.2011 - 13:12

...i landet Sudan i Afrika bor over 90% av bybefolkningen i slumområder, og 20% av hele befolkningen er underernært?


FOTO: Redd Barna

I dag eller i morgen kommer det et mer omfattende innlegg om Sudan i forkant av folkeavstemningen i sør om løsrivelse søndag.

#27:

 • 07.01.2011 - 09:42

Denne aksjonen gir deg en mulighet til å få andre folk til å tenke stort om deg, samtidig som du bidrar litt ekstra til en god sak. Aksjon #27 går nemlig ut på å betale litt ekstra når du handler i veldedighetsbutikker. La oss si at på ditt lokale kjøpesenter annonserer en butikk at dagens inntjening skal gå til Redd Barna. Dersom du da kjøper noe for 50 kr, betal 60. Enkelt og greit ;-) Ti kroner har ingenting for deg å si, men kan bety alt for noen andre.Har du gjort denne aksjonen?

Kampanje: Ingen mennesker er ulovlige.

 • 06.01.2011 - 18:30

31. august 2010 ble det lansert en kampanje for å rette oppmerksomhet mot de såkalte "papirløse" i Norge. De papirløse er for det meste mennesker som har kommet til Norge, søkt asyl og fått avslag, men som ikke har returnert til hjemlandet. Mange av dem kan heller ikke tvangsreturneres av politiet, ettersom svært mange kommer fra konfliktfylte områder som Afghanistan, Tsjetsjenia, Somalia og Sri Lanka. Flesteparten av de papirløse har også opplevd drapsforsøk, trusler og vold i hjemlandet, og er redde for å returnere. For dypere beskrivelse, trykk her.


Alem, Etiopia, papirløs. Vært i Norge i 15 år.
Foto: "Ingen mennesker er ulovlige"

Kampanjen "Ingen mennesker er ulovlige" ble startet som følge av at andelen papirløse i Norge øker, og at disse menneskene ikke har noen rettigheter. Mange av dem har det heller ikke bra her i Norge, men grunnet konflikter i hjemlandet (som nevnt ovenfor) er det ikke reelt for dem å returnere.
På hjemmesiden til kampanjen står følgende:

"Mens det store flertallet EU-land har gjennomført ulike former for regulariseringer, skiller Norge seg ut ved å ha en av de strengeste tilnærmingene til papirløse. Dette utgjør en viktig del av bakgrunnen for organisasjonenes engasjement. Det finnes her et rom for humanitet i spennet mellom den strenge norske tilnærmingen og de mer humanitære løsningene som er valgt i mange andre land."

For mer om selve kampanjen, trykk her. Der finner du også en oversikt over alle organisasjonene som er med i kampanjen.

Man vet ikke sikkert hvor mange papirløse det er i Norge, altså det finnes ingen dokumentasjon på hvor mange av de som får avslag på asylsøknaden sin som blir i landet. Det man vet er at flertallet er menn, men også en del enslige samt familier. Livene deres er preget av usikkerhet, problemer, ensomhet, stress, isolasjon og lite sosial kontakt. De papirløse har dårligere helse enn folk flest, både fysisk og psykisk. De lever ikke et godt liv, om det kan kalles et liv i det hele tatt. De har ikke lov til å ta seg arbeid, og har generelt vanskeligheter for å skaffe seg bolig - det er dessverre mange papirløse som bor på gata.
Av både nevnte og andre grunner, velger en god del mennesker som får avslag på søknaden sin om asyl å bli i Norge, selv om et liv som papirløs og uten rettigheter ikke er noe godt liv. For dem er det uansett bedre enn returnering til hjemlandet, hvor de kanskje kan ha opplevd trusler, drapsforsøk og/eller vold. Noen er også i den situasjonen at de blir nektet adgang til hjemlandet sitt av egne myndigheter. For mer om papirløse migranter i Norge, trykk her.Hva kan du gjøre?
Du kan følge kampanjen på facebook - trykk her for å komme til siden.
Du kan også si din mening til Stortinget/Regjeringen her.

Sett & Hørt

 • 06.01.2011 - 14:14

?Kan De tenke Dem en kalv, en alminnelig rødsidet kalv. Har De sett den inn i øynene noen gang? Har De sett hvor dype de er og hvor gode de er innerst inne? Og dette vesenet med disse øynene, slår vi en dag brutalt i panne-brasken, stikker en kniv i halsen på det og spiser både blodmat og kjøtt av det? Vi er udyr, er vi. (?) Det er ikke nødvendig å drepe for å leve.?

- Edvard Munch, avdød norsk maler.

(For flere sitater fra kjente vegetarianere, trykk her)

#26:

 • 06.01.2011 - 09:20

Aksjon #26 hos nettstedet/organisasjonen WeAreWhatWeDo er en jeg ikke kan gjennomføre. Jeg er rett og slett ikke "godkjent" til det, om man kan si det slik. Med andre ord; så har jeg prøvd meg!
Aksjon #26 går ut på å gi blod. Jeg har skrevet om dette før på bloggen, i håp om at en av mine lesere "kunne gi blod for meg". Trykk her for å komme til det innlegget, hvor det står mer informasjon om blodgivning.
Dersom du synes dette høres OK ut, eller du vil vite mer om hvor du skal ta kontakt, gå inn på www.giblod.no :-)

Er du blodgiver eller kunne du tenkt deg å bli det?

Mars Candy Kills.

 • 05.01.2011 - 17:42

I dag fikk jeg beskjed av ei venninne på skolen at jeg ikke må spise marssjokolade. Jeg lurte på hvorfor, og fikk beskjed om å søke opp "mars candy kills" på YouTube. Der viste hun meg en film så fæl, men dessverre så sann. Snope-/sjokoladeprodusenten Mars har nemlig innrømmet at de tester produktene sine på dyr. De tester ting som er unødvendig å teste, og dyrene (dersom de ikke dør under forsøkene) blir drept etterpå. Dyr det går mest utover (i følge filmen) er aper, kaniner og mus. Kaniner blir blinde, aper blir klemt inne i et lite rør og mus blir tvunget til å svømme i hvit maling. Alt for at Mars skal kunne sikre alle "bivirkninger" deres produkter kan ha på folk. Siden mennesker er feige, er det dyra det går utover, dyra som må være forsøkskaniner.
Det store spørsmålet er hvorfor Mars gjør dette. Det er verken pålagt ved lov eller nødvendig. Enkelte ting de tester ut vet man jo effekten ved allered e. Dette, og for ikke å snakke om skaden forsøkene påfører dyrene, er årsaken til at det nå er blitt startet en kampanje for å få Mars til å slutte med dyretestingen sin. Det du skal gjøre er enkelt og greit å kutte ut all kjøp av marsproduserte varer. Følgene inneholder slike varer:
- Snickers
- M&Ms
- Twix
- Skittles
- Dove (ikke parfymemerket)
- Three Musketeers
- Starburst
- Milkey Way
- M-Azing
- Cocoavia
- Ethel M
- Lucas
- Munch

Vis din sympati for dyr og ikke kjøp noen av disse produktene før produsenten har stoppet dyretesting!


NB! Følgende film inneholder sterke scener.


Learn more at MarsCandyKills.com. <-- Nyttig side hvis du vil lære mer.

#25:

 • 05.01.2011 - 11:30

WeAreWhatWeDo sin aksjon #25 kan gjennomføres daglig. Dersom du for eksempel er glad i å ta deg en kopp kaffe i løpet av skole-/jobbdagen, kan dette være et tips til deg. Ta med deg et krus hjemmefra! Aksjon #25 går nemlig ut på å bruke krus i stedet for plastikkopp. Dette skal alle klare vel?

På skolen min er det noen elever som har begynt med dette. Hva som er grunnen til at de har gjort det ,vet jeg ikke, men mindre søppel, sparing av penger og mindre produksjon kan det kanskje være? Disse elevene har i stedet med seg enten et tykt, ikke-lett knuselig krus hjemmefra eller en termoskopp (typisk slik man har i bil). Ikke dumt ;-)

En lignende ting man kan gjøre som går ut på det samme (redusere søppel, minke produksjon, etc.) er å ha med seg vannflaske hjemmefra hver dag i stedet for å kjøpe vann. Både penger, søppel og produksjon spart!Gjør du dette?

Ja takk, begge deler!

 • 04.01.2011 - 22:03

Disse vise ord ble engang sagt av en ung, vis bjørn, og siden har vi nytt godt av dem. Både på godt og vondt. Både sennep og ketchup på pølsa, og både penger og makt. Enkelte ting kan man bare ikke dele opp!
Jeg velger da at "ja takk, begge deler!" skal gå til positive ting only - som at jeg både vil drikke "god morgen"-te OG appelsinjuice til frokosten eller ha både kanel og ingefær på grøten. Ja takk, begge deler.

Nok tullprat. Bakgrunnen er at "fjorårets beste person" tok meg med på shopping i dag. For første gang på godt over en måned var det faktisk jeg som var passasjer, og ikke fører. Luksus. Uansett, er jeg på shopping er det én butikk jeg alltid - A-L-L-T-I-D - må innom; Kremmerhuset. Jeg blir dårlig av å være der inne, så mye fint på én plass (slår nesten, men bare nesten, Søstrene Grene), men det er verdt det. Kan gå rundt og nyte synet av all den flotte interiøren i evigheter (ca. 5 min.). Det verste er at jeg som oftest går ut igjen uten å ha handlet noe. "Trenger det ikke", "for dyrt", "nei". De har et nydelig, og da mener jeg virkelig fantastisk eksepsjonelt nydelig, lilla LILLA sengeteppe som jeg har lagt min elsk på. Problemet er bare at det koster 700 kr, og noe inne i meg sier da STOPP når jeg vet at jeg kan få sengetepper andre plasser for en langt mindre sum. Men allikevel, det er jo så fint....

I dag var jeg derimot "flink" (jeg bruker så lite penger på ting til meg selv at jeg faktisk er flink når jeg bruker noe, ifølge mamma), og handlet to - TO - ting på Kremmerhuset (det var salg...). Jeg sa rett og slett "ja takk, begge deler", og ironisk nok kjøpte jeg to små bilder med tekst hvorav den ene sa nettopp det. Den andre inneholdt også noen vise ord, men dette fra en bestemt politimester med navn Bastian. Hoho.

"Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og forøvrig kan man gjøre hva man vil."

Hadde bare alle fulgt denne regelen...


"You would not belive your eyes, if ten million fireflies, lit up the world as I fell asleep"

 • 04.01.2011 - 18:15

Elskbar.

Sett & hørt

 • 04.01.2011 - 13:10

"Her går alt dårlig. Vi somaliere er traumatisert. Man risikerer å dø hvilken som helst dag. Vi er som maur under en støvel, et glemt folk. Darfur er et paradis i forhold til Mogadishu. Men Darfur er noe nytt, og vi er noe gammelt. Barn har dødd her lenge, så ingen legger merke til det lenger."

Overlege ved et sykehus i Mogadishu, Somalia, i intervju med fotograf André Liohn for X-magasinet, artikkel "En nasjon av frykt". Lenke


Foto: X-magasinet

#24:

 • 04.01.2011 - 09:52

Jeg ler. Det sjokkerer meg at folk faktisk ikke gjør det som av WeAreWhatWeDo er aksjon 24. I Storbritannia blir det brukt over 4 millioner pund hvert år på å plukke opp dette som folk intetanende spytter ut. Vi har vel alle fått en ubehagelig opplevelse når vi har tatt tak i en stol for å sitte oss bedre, og tatt på dette. ÆSJ. Alt dette på grunn av at enkelte folk ER LATE og ikke gidder å finne et bosspann. "Det er jo bare tyggis". Yeah right, si det når det blir brukt flere millioner på å rydde de opp og gir mange en ubehagelig opplevelse!
Som du sikkert har skjønt by now, aksjon 24 går ut på å kaste tyggegummien din i bosset! Enkelt og greit - dette må du gjøre. Med mindre du synes det er helt OK å ta på en tyggis i et uheldig øyeblikk, stå blant hvite klatter når du venter på bussen og nyte synet av det som engang var et grått fortau. Tenkte meg det ja...

Så, folkens: KAST TYGGISEN I BOSSET!!! Til ettertanke; i Singapore kan man faktisk bli anmeldt dersom man spytter en tyggis ut på gata. Så det så. Stygge saker, så kast den i bosset neste gang!Igjen, ÆSJ.

For mer tyggisprat, sjekk ut dette.

Janteloven regjerer blant norske blogglesere, uten tvil.

 • 03.01.2011 - 15:17

Du skal ikke tro du er noe.
Du skal ikke tro du er like meget som oss.
Du skal ikke tro du er klokere enn oss.
Du skal ikke innbille deg at du er bedre enn oss.
Du skal ikke tro du vet mer enn oss.
Du skal ikke tro du er mer enn oss.
Du skal ikke tro du duger til noe.
Du skal ikke le av oss
(den eneste som faktisk er noe vetig)
Du skal ikke tro noen bryr seg om deg.
Du skal ikke tro du kan lære oss noe.

(Tekst: Axel Sandemose)

FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL FEIL!!!!

Kristina Andersen var borte fra bloggen flere dager fordi hun var "så jævli lei av drittslenging".Voe (eller Emilie Noreng, som hun egentlig heter) la ned bloggen sin i helga grunnet mye negativ omtale.Malindus (Linn Thorsen) har gjentatte ganger tatt opp på bloggen sin hvor drittlei hun er av negative kommentarer (og tro meg, denne jenta får utrolig mye negativt slengt i ansiktet sitt!).Hvor er moralen blitt av?

Da jeg gikk på barneskolen (1998-2005, dersom hoderegninga mi er tilbake etter ferien) lærte jeg såvisst IKKE janteloven, som skrevet over her. Vi lærte den mye bedre, mer riktige, selvtilfredsstillende og løftende anti-janteloven. Det er denne dere skal følge, hvor enn dere er, blogglesere. Unn andres suksess! Bli sterkere av å lese om andres lykke! Lær noe nyttig av noen som vet bedre enn deg! Vis at du bryr deg og verdsett bloggerens arbeid bak bloggen! Følt anti-janteloven hvor enn du er.

Du er enestående
Du er mer verdt enn noen kan måle
Du kan noe som er spesielt for deg
Du har noe å gi andre
Du har gjort noe du kan være stolt av
Du har store ubrukte ressurser
Du duger til noe
Du kan godta andre
Du har evne til å forstå og lære av andre
Det er noen som er glad i DEG.

(Tekst: Erling Førland)

RIKTIG RIKTIG RIKTIG RIKTIG RIKTIG RIKTIG RIKTIG RIKTIG RIKTIG RIKTIG RIKTIG RIKTIG RIKTIG RIKTIG RIKTIG RIKTIG RIKTIG RIKTIG RIKTIG RIKTIG RIKTIG RIKTIG RIKTIG

Anti-janteloven lenge leve - også i bloggverdenen! Det er ikke så vanskelig.
#23:

 • 03.01.2011 - 13:34

Aksjon #23 er en utrolig koselig aksjon. Lett er den å gjennomføre også, da den allerede burde være en del av din familie/dine romkamerater/venninner sitt daglige liv. Aksjonen skal bringe med seg glede og sosialt samvær, for ikke å snakke om mindre stress og angst (som undersøkelser visst nok viser).

Aksjon #23 går ut på å spise sammen oftere! Enkelt? Det burde det være. Dersom dere har en stressende hverdag, kan dere dele på oppgavene slik at ting tar kortere tid. Én dekker på mens en annen snur hamburgerne, mens en tredje rører i sausen. En middag trenger ikke ta så lang tid å lage i stand, og skivemat tar i alle fall kort tid!Min familie har alltid spist de fleste måltid sammen, både til stor glede og stor ergelse for oss barna. Noe som aldri har vært klagt på, er middagsmåltidet. Det har vært "common knowledge" for oss at middag spiser man sammen - rundt kjøkkenbordet. En lærdom jeg kommer til å ta med meg resten av livet også ;-)

Spiser dere sammen?

 

Klart bevis på at en høyteknologisk verden er en antisosial verden?

 • 01.01.2011 - 20:50

Man trenger ikke lengre gå ut for å snakke sammen, gå på teater for å se skuespill, gå til en spillesal for å spille spill. I dag har jeg til og med spilt bowling i stua! Hvor skal det ende!?
hits