ingrid gurine

Kampen for/mot miljøet

 • 20.03.2012 - 09:34

Det er mye verdens stormakter ikke kommer til enighet om. Hvordan de skal takle klimaendringer og miljøkrisen som kan følge er én av dem. De står rett og slett på stedet hvil.

En av årsakene til dette er at det ikke er enighet om hvem som skal ta det største ansvaret. Klima og miljø er såklart et felles anliggende, men årsakene til endringene i det er ikke like mye felles. Det er ingen hemmelighet at vi rike land i "nord" har pøst ut med klimagasser og forårsaket hull i ozonlaget, økte temperaturer og hevet vannstand i vår vei til velstand. Da må jo de fattige land i "sør" få lov til å gjøre det samme?

Jeg er ikke uenig i dette, men synes heller man bør satse på andre former for energi enn de ikke-fornybare (olje, kull, gass). For mens vi i nord (i alle fall for Norges del) går mer og mer vekk fra kull (som er den mest forurensende av de ikke-fornybare energikildene), øker sterk voksende økonomier som Kina og India sitt forbruk av nettopp kull. I forrige måneds utgave av Aftenposten Innsikt kunne man lese at det er så mange som fire nye kullkraftverk som starter opp hver uke i Kina og India. Økningen i disse landene er større enn reduksjonen i vestlige land, så vår kamp er på en måte til ingen nytte. Enda!


Dagbrudd i Jharia, India. Kull som blir etterlatt i dagen, tar fyr når det kommer i kontant med oksygen. Slike 
kullbranner et ekstremt forurensende og ødeleggende for både miljø og mennesker. Kilde: Greenpeace


For Kina er et av landene som kommer til å bli rammet hardest av klimaendringer. Når disse treffer inn, må det vel gå opp et lys for kineserne og få dem til å investere mer i fornybare energikilder? Jeg tviholder i alle fall på håpet.

Verdens AIDS-dag

 • 01.12.2011 - 20:26

Idag, 1. desember, har er FNs Verdensdag for AIDS. Ingen dag passer vel bedre til å blogge om denne forferdelige sykdommen som tar så alfor mange liv enn i dag. 
Ifølge UNICEF blir 1000 barn infisert med viruset HIV (humant immunsvikt virus) hver dag. Det er 1000 barn for mange. Mange smittes via sin mor, gjennom amming, graviditet eller fødsel. I tillegg er det en stor andel voksne mennesker som smittes av viruset gjennom f.eks. blodoverføring, sprøytespisser eller seksuell omgang. HIV/AIDS har blitt et verdensomspennende problem siden det ble oppdaget i 1983, og blir i dag ansett som ett av verdenssamfunnets største problemer. 

Siden åttitallet har tallet på smittede med HIV/AIDS (HIV kan utvikle seg til sykdommen AIDS dersom ikke riktig behandling blir gjennomført) steget drastisk. Flesteparten av de smittede finner man i Afrika sør for Sahara. Her levde det anslagsvis 14 millioner HIV/AIDS-smittede i 1997, og tallet er neppe mindre i dag. Europa, og Norge inkludert, har heller ikke sluppet unna viruset. I 1997 levde det over en halv million mennesker på kontinentet vårt med HIV/AIDS. Den vesentlige forskjellen mellom de fleste som er smittet i Europa og i Afrika sør for Sahara, er at førstnevnte har råd og tilgang på livsviktig behandling. Det har fåtallet i verdens fattigste verdensdel.

UNICEF skriver at de ønsker å nå målet om en aids-fri generasjon i 2015, og at første steget mot dette målet er å få smittede (spesielt mødre) bevisst på at de har viruset slik at rett behandling kan starte for å hindre smitte fra mor til barn. Dette krever penger, og du kan være med å bidra ved å gi en såkalt verdensgave. 
- For 218 kr kan du gi 30 HIV-testerDu kan ogstå støtte flere av UNICEFs arbeider ved å gi andre verdensgaver. Se oversikten her. Jeg mottar med glede en slik gave :-) 

Jeg skal bruke en nøkkel som smykke i morgen - skal du?

 • 10.11.2011 - 21:12

Jeg har skrevet om menneskehandel før, ett av mine første innlegg her så det er ikke det beste. Det kan uansett leses her
I dag var jeg på en forelesning holdt av en kvinne aktiv i menneskehandelorganisasjonen A 21. Her fikk vi blant annet vite at det selges 2.5 millioner mennesker hvert år og at inntil 50% av disse er mindreårige. Det er snakk om hele 27 millioner totalt - disse er dagens slaver, og de er ofre for prosistusjon, tvangsarbeid, salg av organer og mye mer. Knappe 1% reddes.

For å øke fokuset på menneskehandel og dens ofre, vil kampanjen A 21 at du skal ha en nøkkel rundt halsen i morgen (key to free). Du kan lese mer om kampanjen her.Håper du deltar :) 

Det nytter.

 • 30.07.2011 - 14:39

Takket være midler som norges befolkning har gitt til Røde Kors, kan organisasjonen nå sende 160 tonn nødhjelp til underernærte på Afrikas Horn. Presidenten i organisasajonen, Sven Mollekleiv, sier at i Somalia er 1 av 3 barn underewrnærte og i livsfare. De 160 tonn med nødhjelp som er sendt ned fra Norge, vil bidra til at disse kommer utenfor livsfare og til å hindre at flere kommer i samme situasjon. Nødhjelpen består av over 300.000 ernæringspakker, o Røde Kors opplyser om at hver enkelt pakke kan gi et lite barn livreddende næring i tre døgn.


Foto: www.alertnet.org


Ved å sende sms "HJELP" til 2090 eller ringe 820 44 000, gir man 200 kroner, og dermed livreddende hjelp til fire barn i en uke.

Du kan også bidra på min innsamlingsaksjon ved å trykke deg inn på denne nettsiden, og bidra med en annen sum enn 200 kroner.

Hva er solidarisk handel?

 • 29.07.2011 - 16:50

Hei!

Ettersom jeg skal begynne å studere om en halv måneds tid i en annen by i en annen del av landet, har jeg så smått begynt å pakke ned rommet mitt. En ivrig lillebror står klar til å overta, etter å ha siklet i misunnelse i en god del år. Uansett, i dag satte jeg i gang å tømme skapene i den gamle skrivepulten min, og der var det mye løye kan jeg si. Siden jeg begynte å blogge, har jeg skrapt sammen en hel haug med brosjyrer om forskjellige temaer som jeg kunne tenkt meg å blogge om. Jeg fant hele tre brosjyrer om blodgivning, og tre-fire hefter om menneskehandel. Begge temaer har jeg skrevet om her tidligere, og du kan finne dem her (blodgivning) og her (menneskehandel). 

Innimellom alt rotet mitt, fant jeg et hefte fra butikkjeden The Body Shop som omhandlet solidarisk handel. Heftet er utrolig bra, og jeg vil derfor dele litt av det med dere. Dessverre husker jeg ikke hvor eller hvordan jeg har fått tak i det, men det var vel kanskje en av butikkene til kjeden. 

Følgende er tatt fra det nevnte heftet: 

"Merkelappen forteller aldri hele historien. Du får kanskje vite hvor produktet er laget og hva det består av, men aldri hvem som høstet råvarene eller sto for produksjonen. Hva med forholdene de måtte arbeider under, trengselen, de lange timene, psykisk og fysisk mishandling, mulig barnearbeid og kanskje tvungen bruk av prevensjonsmidler? Når alt kommer til alt, er det egentlig noen som vet hva de kjøper?"

"...Kort sagt: handel må ledsages av samvittighet. Dette er grunnprinsippet som vårt [The body shop] solidarisk handel-program er bygget på."
 


 

Heftet byr også på en rekke fakta, deriblant disse:

 • "Akkurat nå er 120 millioner barn i alderen 5 til 14 år i fulltidsarbeid"
 • "Ifølge World Trade Organizations regler kan ikke land straffes for eksport av varer basert på slavearbeid." 

 

The Body Shop sitt hefte gir deg også en oversikt over hvordan du skal gå frem for rettferdig handel: 
1. Lytt og lær: Snakk med lokalbefolkningen og hør hva de har å si. Finn ut hva de trenger, hva de har å tilby, og hvordan dere kan samarbeide.
2. Ressurser: Finn ut hvilke lokale ressurser som finnes, og trekk veksler på lokalsamfunnets kulturelle erfaringer.
3. Teknologi: Forsikre deg om at den lokale teknologien kan oppfylle de nødvendige kravene til produksjonsstandard. Det beste verktøyet er det som passer best til jobben.
4. Opplæring: Oppfordre til utdanning og opplæring som gjør lokalbefolkningen i stand til å styre sin egen fremtid.
5. Lokalsamfunnet: Samarbeid med lokalbefolkningen. Hvis et slikt prosjekt skal lykkes, må det komme fra dem, gjøres av dem og være for dem.

Resultatet blir solidarisk handel!  Handle kosmetikkprodukter på The Body Shop!

Tørken på Afrikas Horn.

 • 28.07.2011 - 18:29

Husker dere at jeg i forrige uke skrev et innlegg om hvor lite gavmilde nordmenn var i forhold til andre europeere når det kom til tørkekatastrofen på Afrikas Horn? Hvis ikke, kan du lese deg opp på det her.
I dag kan derimot NRK meddele at siden terrorangrepene fredag 22. juli har pengegavene strømmet på fra nordmenn. De skriver på sine nettsider at Røde Kors har fått inn tre millioner kroner på fem dager.

Terroren fikk oss som et folk til å stå nærmere hverandre, men den fikk oss også til å vise mer omtanke for omverdenen. Den gav oss muligheten til å vise hvor gode mennesker vi nordmenn kan være, til å vise at selv når vi har det vondt tenker vi på andre. Ikke alle folkeslag kan skryte på seg det.

11 millioner mennesker på Afrikas Horn trenger hjelp, de trenger mat og drikke. Noen er rammet av hungersnød - i alt står 11.3 millioner mennesker i fare for å bli rammet av sult. Dette må vi unngå, og du kan hjelpe til. Ved å trykke her kan du gi et lite bidrag - det være 50, 100 eller mer (alt hjelper) - for at ikke så altfor mange flere skal lide en grusom død i år.


Foto: AP


Kanskje har du allerede bidratt? Fortell meg gjerne om det!

Hvert tredje barn i Somalia er nå underernært...

 • 20.07.2011 - 20:03

...og vi nordmenn gjør lite for å hjelpe til.

Afrikas horn, med landene Somalia, Kenya, Uganda, Djibouti og Etiopia, opplever i disse dager en forferdelig tørke. Tørken har ført med seg både sult- og tørstekatastrofer. Mens vi her i Norge forbanner oss over regnet som faller ned over oss mens vi lengter etter sol og varme, vil 10 millioner mennesker gjøre alt for noen milimeter regn. Hadde vi bare kunnet sende regnet ned til dem
Landene som blir rammet av denne katastrofen er fra før av fattige, Somalia verst av dem alle hvor det i minst to tiår har vært borgerkriger - her er 3.2 millioner rammet og de største flyktningestrømmene kommer her fra. Folk flykter fra tørken over til Kenya, hvor det finnes en flyktningleir, uvitende om at flykten deres gjør situasjonen verre for mange andre.

Tørkekatastrofen på Afrikas horn blir sagt å være den verste på 60 år, og det er anslått at det trengs "5.5 milliarder kroner for å forhindre en humanitar katastrofe av dimensjoner" (Aftenposten.no). Bare 1.1 milliarder skal til nå ha blitt samlet inn, lite takket være nordmenn. Dette kan du gjøre noe med ved å trykke her. På forhånd takk.

Seks år - og nygift.

 • 05.07.2011 - 18:48

I månedens utgave av National Geographic Magazine Norge kan man lese en dyptgående og god artikkel om barneekteskap i Midtøsten og Asia (ett afrikansk land blir også nevnt). Helt siden jeg hørte om barneekteskap for første gang har jeg vært overbevist om at jenter først må komme i puperteten og få menstruasjon før de kan bli giftet bort - ettersom de da i mange kulturer ikke lengre blir ansett som barn, men som kvinner. Her har jeg derimot tatt grundig feil. Barn helt ned i femårsalderen blir giftet bort, ofte til en fetter eller onkel som er alt fra fem til femti år eldre. Bryllupene skjer i hemmelighet, da ekteskap hvor barn er involvert er forbudt i så å si alle verdens land.I artikkelen blir man kjent med barneekteskap i Jemen og India. Jentebarn som blir tvunget til å gifte seg, ofte uten at de selv vet hva de går til (hvor mange femåringer vet hvordan et bryllup foregår?). Det er derimot ikke slik at jentene flytter inn hos mannen og hans familie med en gang - dette skjer først etter at jenta har kommet i puperteten. Da skjer en ny seremoni hvor ansvaret for jenta (som oftest blir behandlet som et objekt) blir overdratt til svigers.
De fleste barnebruder er derimot i tenårene, mellom 13-17 år. Det er fremdeles ulovlig, og seremonien holdes hemmelig også her. To søstre kan gifte seg i samme bryllupsseremoni, og kun de inviterte vet at bryllupet skal stå sted. Derimot er det ofte en tredje brud - kanskje en kusine av søstrene - som også blir giftet bort denne kvelden (bryllupene foregår som oftest mot midnatt). Denne bruden har ikke navnet sitt på invitasjonen, og er ofte yngre enn de to andre - kanskje seks år.

Mange kjemper hardt for å få bukt med barnebryllup, som er et stort problem i mange land i Midtøsten og Asia. Det har derimot vist seg å være vanskelig å motarbeide dette. Ekteskap med barn blir ofte inngått blant fattige på landsbygda, hvor generasjon etter generasjon har foretatt de samme tingene. Samfunnet er så preget av tradisjonen at det er vanskelig å bryte med den. Utdanning har vist seg å være en løsning, men den er ofte dyr. Bevilning av penger til utdanning av jenter på landsbygda og informasjon om hvor viktig kunnskap og utdanning er, er derfor nødvendig i bekjempingen av barneekteskap.Kjøp National Geographic Norge nr. 6 for mer informasjon.

Visste du at...

 • 29.06.2011 - 17:12

...hele 80% av inntekten til den fattigste delen av befolkningen på jord går til mat? Og at ca. 1/3 av det vi i Vesten handler inn av mat, går rett i søppelet? Kanskje noe å tenke over...


Foto: CERF


Klimaendringer - hvem blir rammet hardest?

 • 07.06.2011 - 18:33

Idag hadde jeg min siste skriftlige eksamen av tre, og deler av den handlet om klimaendringer. I forberedelsen ble vi kjent med en rangering gjort av Maplecroft over hvordan 170 land i verden var rustet til å stå imot klimaendringene. Forskjellige faktorer ble tatt hensyn til, slik som beliggenhet og befolkningens økonomi, og resultatet viser at 16 land i verden har ekstremt stor fare for å bli hardt rammet av klimaendringer. Disse landene er dem som er mest sårbare overfor endringene, og som har dårligst tilpasningsevne blant annet grunnet fattigdom. Bangladesh, som ligger i Sør-Asia, kommer dårligst ut og er den største taperen av dem alle.

Bangladesh består av en lutfattig befolkning bosatt på lavt land. Dette gjør at landet er veldig sårbar for økt havnivå. Det faktum at landets økonomi baserer seg på jordbruk spiller også en rolle i dets plassering i rangeringen, ettersom kraftigere flommer og økt havnivå fører til at saltvann ødelegger markene og avlingene til bøndene. Den fattige befolkningen blir enda fattigere, og mange flere sulter. Lenger inn i landet er tørke et stort problem.

Her følger noen bilder som viser dagens situasjon i Bangladesh. Fremover kommer situasjonen til å bli kraftig forverret. Bildene er tatt fra National Geographic Norge sine hjemmesider, og er å finne her.

"Taxibåter som kalles kheya nouka, krysser elven Buriganga til Sadar Ghat, Dhakas største båtterminal og sentrum for transporten i en av verdens tettest befolkede byer. Dhaka ligger lavt og er blant de byene som er mest utsatt når havene stiger." - National Geographic Norge.


"Slumområdene i Dhaka, bl.a. Korail (i forgrunnen), er smekkfull av miljøflyktninger som legger enda større press på en by som er i ferd med å segne under aldrende infrastruktur, stor fattigdom og hyppige oversvømmelser." - National Geographic Norge.


"En solcelledrevet skolebåt legger til seks dager i uken og er med på å sikre skolegang for barn som periodevis bor i oversvømte områder." - National Geographic Norge.


"I det saltplagede sør har bønder gjort om rismarker til reke- og krabbedammer." - National Geographic Norge.


"Barna leker videre i Jaliakhali, en landsby som ble herjet av syklonen Aila i 2009. (...) " - National Geographic Norge.


Du finner flere bilder og navn på fotograf her.

Norge kom forøvrig best ut i rangeringen, så vi har lite å frykte her til lands. Enda.

Oslo 12. mai - utstillingsåpning TRANSIT

 • 18.05.2011 - 17:54

Hei og hopp, it's been a while! Mye stress med skole, eksamen står for tur og russetiden er over. Bloggen har vært nedprioritert, men jeg skal prøve å skjerpe meg. 

Jeg skrev forrige uke at jeg hadde fått invitasjon til en utstillingsåpning ved Nobels Fredssenter. Utstillingen heter TRANSIT, og inneholder bilder av flyktninger  tatt av fotografen Espen Rasmussen. Bildene dokumenterer hvordan livet som flyktning er. Rasmussen har fokusert på det hverdagslige, og bildene er av sorten man ikke ser så mye av i media. 
Flyktningene som er avbildet kommer fra blant annet Afghanistan, DR Kongo, Columbia og Serbia. Hvert land har sitt område med bilder og litt fakta fra vedkommene land. Man får vite hvor mange flyktninger som befinner seg innad i landet (internt fordrevne), og hvor mange fra andre land som befinner seg i dette landet.

Bildene setter inntrykk, og er verdt å se. Det er vanskelig å beskrive dem. Ett av bildene viser tre barn som er blitt bunnet fast slik at de ikke kan komme seg vekk. Det er mora som har gjort dette for at ikke barna skal dette ut av vinduet/balkongen eller forsvinne på annet vis når hun er på jobb. Barnevakt har hun ikke råd til, og hun er nødt til å jobbe for å kunne skaffe mat, klær og hushold for barna sine.

Det finnes over 40 millioner flyktninger globalt sett. Tallet ser ikke ut til å synke. Mens enkelte områder på jord blir tryggere, blir andre mindre trygge. Global oppvarming fører til en stor andel såkalte klimaflyktninger, og disse vil komme til å stige i årene som kommer. Flyktninger er like aktuelt nå som det var for hundre år siden. Det er noe av dette TRANSIT viser, da bildene til Rasmussen blir sammenkoblet med Fritjof Nanson og hans arbeid for verdens flyktninger. I første del av utstillingen møter man nemlig bilder og fakta rundt Nansens arbeid.

I et eget rom blir en flyktning i Norge presentert. Han lever som såkalt papirløs - han har ikke fått innvilget asyl i Norge og kan ikke returnere til hjemlandet sitt. Derfor lever han i Norge, uten rettigheter, mulighet til jobb eller helsetjenester.


Foto: UNHCR


Utstillingen er virkelig verdt å få med seg. Den står frem til januar 2012, og er å finne på Nobels Fredssenter ved Rådhusplassen i Oslo. Kanskje har du allerede fått den med deg? 

Du kan lese mer om utstillingen her

Visste du at...

 • 04.04.2011 - 09:05

...under krigen mellom Hamas og Israel vinteren 08-09, døde mellom 1200-1300 palestinere og 5100 ble såret? Tapene på israelsk side var 13 drept og 80 skadet...


Foto: Reuters


Kilde: Aftenposten.no

Visste du at...

 • 29.03.2011 - 18:06

...i Norge har hver innbygger i gjennomsnitt et utslipp på 10 tonn CO2? Dersom utslippene av denne klimagassen skal være bærekraftig, må den ligge på 2.2 tonn per innbygger. Norge må altså redusere sine utslipp per innbygger med 70-80% for å komme ned på et globalt gjennomsnittsnivå, innen 2050.Kilde: Fokus Politikk og menneskerettigheter, Aschehoug, 2008

Hvor blir menneskerettighetene respektert?

 • 29.03.2011 - 15:32

Man deler menneskerettighetene i to konvensjoner - én konvensjon for de sivile og politiske rettighetene, og én konvensjon for de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene.
Den amerikanske menneskerettighetsorganisasjonen Freedom House fokuserer først og fremst på de sivile og politiske rettighetene. Hvert år kommer de ut med en rapport som forteller hvordan disse rettighetene blir respektert i hvert enkelt land. Funnene blir satt inn på et kart med fargekoder, noe som gjør det svært enkelt å få et overblikk over hvordan tilstanden er for de sivile og politiske rettighetene rundt omkring i verden.

Verdens land blir plassert i tre kategorier - frie, delvis frie, og ufrie stater. Plasseringen er gjort med hensyn til blant annet om landet har frie valg, ytrings- og organisasjonsfrihet, rettssikkerhet, lite eller mye korrupsjon og generell trygghet mot overgrep.
Rapporten har vist at det de siste ti årene ikke har vært fremskritt, men heller nedgang, i respekten av de sivile og politiske rettighetene. Det er spesielt menneskerettighetsorganisasjoner og frie medier i enkelte stater som får gjennomgå, noe som også tærer på demokratiet.

Nedenfor er et kart som viser resultatene fra 2010. De grønne landene er frie, de gule delvis frie, og de lilla ufrie.

Freedom House.


Legger dere merke til at i demokratiske og gode Europa er ett land ufritt? Det er Hviterussland, og denne staten er under autoritært styre (diktatur).

Kilde: Fokus Politikk og menneskerettigheter, Aschehoug, 2008 og Freedom House

To the libyan people:

 • 22.03.2011 - 22:02

Warm yourself by the fire, son
And the morning will come soon
I'll tell you stories of a better time
And a place that we once knew

Before we packed our bags and left all this
Behind us in the dust
We had a place that we could call home
And a life no one could touch

We are the angry and the desperate
The hungry and the cold
We are the ones who kept quiet
And always did what we were told

But we've been sweating while you slept so calm
In the safety of your home
We've been pulling up the nails
That hold up everything you've known

So open your eyes child, let's be on our way
Broken windows and ashes are guiding the way
Keep quiet, no longer we'll sing through the day
Of the lives that we've lost, and the lives we've reclaimedDon't hold be up now
I can stand my own ground
I don't need your help now
You won't let me downTekst: Rise Against - Prayer Of The Refugee

Made in India.

 • 24.02.2011 - 10:40

FNs Barnekonvensjon - artikkel 35: Hindre bortføring og salg (...) av barn

 • 23.02.2011 - 19:35

FNs Barnekonvensjon, vedtatt 1989, sier i artikkel 35:
"Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."


FOTO: AFP

For litt over ett år siden ble ett av de fattigste landene på den nordlige halvkule, Haiti, rammet av et kraftig jordskjelv som drepte rundt 300.000 mennesker og gjorde langt flere hjemløse. På grunn av den ekstreme fattigdommen i landet, har gjennoppbyggingen tatt tid - fremdeles lever én million mennesker på Haiti i provisoriske leirer etter at husene deres ble jevnet med jorden januar 2010. Tyverier, voldtekter og stor frykt har preget livene deres det siste året, som om ikke fattigdom og tap av hus og familie var nok. Nå har det derimot dukket opp enda en tragisk og ulovlig handling som blir begått i leirene på Haiti - nemlig menneskehandel, først og fremst med barn.

I går kunne VG Nett rapportere om barn på Haiti som blir solgt til den nette sum av syv norske kroner. Noen av dem blir kidnappet, men flesteparten blir solgt av sine foreldre (oftes mødre) som ikke vet sine arme råd på grunn av fattigdom. De tror det er det beste for barna, ettersom foreldrene selv ikke føler at de kan tilfredsstille deres behov, men vet de egentlig hva barna går til?


FOTO: yovia.com

Menneskehandel - også kalt trafficking - er ulovlig. De fleste som kjøper barna vet dette, og har ofte "kriminelle tanker" bak kjøpet - som prostitusjon. De kjøper et barn rett og slett for å tjene penger på det, hvor brutalt det en høres ut!
Hvorvidt foreldrene vet at det er ulovlig, er derimot usikkert - kjøperne gjør nok sitt beste for å garantere de som selger barna sine om at barna vil få det godt. Dette er derimot som oftest bare tomme løfter...

Trafficking har vært et problem på Haiti - som mange andre fattige land - lenge før jordskjelvet, men andelen barn som har blitt solgt skal ha økt etter naturkatastrofen i fjor. Det jobbes hardt for å stoppe handelen av barn - organisasjonen Brigade de Protection des Mineurs skal ha stoppet over 1400 barn fra å bli solgt mellom mai og desember i fjor - men allikevel er det alt for mange (målet er jo ingen) som blir solgt bort. Man vet ikke sikkert hvor mange, men at det er mange - det hersker det ingen tvil over.


FOTO: Foreign Policy

Takk til Ida for tips om saken!

Visste du at...

 • 22.02.2011 - 16:40

...over hele verden er det beregnet at rundt 1000 milliarder dollar blir stjålet fra det offentlige hvert år i form av korrupsjon?Kilde: Fokus - Politikk og menneskerettigheter, Aschehoug

Hvor skal jeg fylle bensin?

 • 21.02.2011 - 16:52

Dette spørsmålet har jeg stilt meg selv en rekke ganger etter at jeg fikk lappen. Bensin - som kommer fra råolje - bidrar sterkt til utslipp av klimagasser, som igjen fører til global oppvarming. Dette er et faktum, men enkelte produsenter av bensinen ødelegger mer enn andre.

Shell har fått mye refs for sin virksomhet i Nigeria, som har ført til enorme utslipp til Nigerdeltaet. Vannet, som blir brukt til både drikke- og oppvaskvann, er blitt sterkt forurenset i løpet av årene britiske Shell har drevet sin virksomhet der. Både Amnesty og SU i Norge har sett på saken, og begge parter har konkludert med at bedriften skjuler oljeutslippene i Nigeria, legger skylden over på sabotører (som det finnes mange av) og bidrar til store brudd på menneskerettighetene.


FOTO: Amnesty. For mer om Shell, trykk her

Når det kommer til norske Statoil, har de fått mye refs for sin virksomhet med tjæresand/tungolje (som er veldig forurensende) i Canada, og nå har de i tillegg blitt anmeldt for miljøbrudd! Statoil skal også være innbandlet i oljevirksomheten i Nigerdeltaet.
I motsetning til Shell, har derimot Statoil/Hydro en avtale med Amnesty som går ut på at sistnevnte kurser førstnevnte i menneskerettigheter og menneskerettighetsrelaterte problemstillinger i landene der de har virksomhet. Med andre http://blogsoft.no/index.bd?fa=article.neword; Statoil sine ansatte skal ha kunnskap til å vite at her foregår det noe gale, vi må endre holdning.
Fungerer det derimot i praksis? Jeg tror det, ettersom Amnesty fornyet avtalen (som var fra -00 og -01) i 2007. Organisasjonen hadde nok ikke gjort dette om det ikke viste seg at "jo mer innflytelse, jo større ansvar".


FOTO: Statoil. For mer om Statoil, trykk her

Til slutt står man igjen med Esso. Vedkommende har jeg aldri hørt noe om, verken positivt eller negativt. Vil det si at alt bare er fryd og glede? Bak Esso står det amerikanske oljeselskapet Exxon Mobil, og det blir drevet aktiv leting på norsk sokkel. Dersom det er denne oljen som er å finne som bensin på de norske Esso-stasjonene, ser jeg lite negativt i det (utenom forurensingen, såklart). Bensinen er da et resultat av råolje som er tatt opp i trygge omgivelser med gode arbeids- og menneskeforhold, og ikke funnet i tjæresand eller i områder hvor det foregår store brudd på menneskenes rettigheter.
På den annen side skal Exxon Mobil være verdens største oljeselskap - kan dette være en grunn til bekymring?


FOTO: Exxon Mobil Norge. For mer om Esso, trykk her

Dersom du vet noe mer om enten Shell, Statoil eller Esso som kan være til hjelp i å finne "den beste" bensinstasjonen, er det bare til å legge igjen link eller kommentar i kommentarfeltet nedenfor.

Alle de nevnte bedriftene driver aktiv leting etter og produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. De har datterselskaper i Norge, og det er derfor stor sannsynlighet for at bensinen på stasjonene i Norge kommer fra "norsk" råolje. Når man skal vektlegge hvilken som er "den beste", må man derfor se på internasjonale forhold:
Shell driver med tilgrising av Nigerdeltaet, Statoil satser på forurensende tjæresand. Igjen står altså Esso (eller Exxon Mobil). Jeg tror derimot at selv om jeg ikke finner noe på internett, er det nok skjeletter i skapet hos denne produsenten også. Si ifra om du vet noe!


FOTO: SU.no

Den Internasjonale Barnesoldatdagen - Redd Barna

 • 12.02.2011 - 19:03

Ifølge Redd Barna finnes det 300 000 barnesoldater i verden. Denne dagen er tilegnet oppmerksomhet mot disse. Barn skal ikke være soldater - aller helst skal de heller ikke få oppleve krig.

I anledning denne dagen vil jeg dele en nyhet med dere om et land som jeg engasjerer meg veldig i (nei, ikke Kenya denne gangen). Det kan være dere har hørt om det allerede, nyheten er snart en uke gammel.
Forrige søndag signerte nemlig den afghanske utenriksministeren, Zalmai Rassoul, en avtale med FN som sa at Afghanistan skal beskytte barn som rammes av væpnede konflikter, og forhindre at barn rekrutteres til nasjonale styrker.
Denne avtalen er ett viktig steg i retning mot bedre tider i Afghanistan. Landet er ifølge FN et av verdens største når det kommer til lovbrudd på barns rettigheter. Til og med de afghanske politistyrkene har rekruttert barn!
Avtalen sier også at man skal reintegrere barn som har opplevd krig. Avtalen er med andre ord viktige for de som tidligere, senere og nå blir barnesoldater.

Det skal også bli kjempet mot at barn blir brukt som prostituerte, og en økning i fokuseringen på skolegang.


FOTO: Redd Barna

FN jobber hardt for målet "zero under 18" - ingen barnesoldater, med andre ord. 23 land hvor det finnes barnesoldater har ratifisert avtalen, blant annet det hardt konfliktrammede landet Somalia, Indonesia og Pakistan. Fremdeles er det 30 land som ikke har skrevet under, men nye land slutter seg stadig til avtalen - de "ferskeste" er de afrikanske landene Gabon og Malawi samt den islamske staten Iran i Midtøsten.
Du kan lese mer på zerounder18.org. Her finnes du også fullstendig liste over land som har eller ikke har ratisifert avtalen.For mer om Afghanistan sin signering av avtalen med FN, kan du trykke her.

Skyhøye matvarepriser.

 • 07.02.2011 - 19:40

I syv måneder nå, har de globale matvareprisene steget jevnt og trutt oppover. Eksperter innenfor FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO) sier at de ikke ser slutten med det første. Allerede nå har prisene steget høyere enn noen gang tidligere. Hvilke konsekvenser får dette?


© FAO

For oss nordmenn (og andre likesinnede) vil ikke konsekvensene bli så store. Vi har godt med råd, tjener gode penger på arbeidet vi gjør, og kan derfor fint unne et par ekstra kroner for risen og olivenoljen. TIl gjengjeld kan man jo kanskje kutte ned på det unødvendige matinntaket (les: chips og snop), og spare inn penger der - der er det nok mange kroner å hendte!
I andre deler av verden, i hovedsak Afrika sør for Sahara, er situasjonen en annen. Allerede før matvareprisene begynte å øke hadde mange problemer med å få nok penger til mat, og økning i pris hjelper i alle fall ikke på. Fattige land som er avhengige av import av enkelte matvarer blir rammet hardt.


- 925 millioner mennesker sultet i 2010. Vil det bli flere i år som følge av de
skyhøye matvareprisene? Foto: FN


Det spekuleres også i om demonstrasjonene i Midtøsten har rot i de skyhøye matvareprisene. Folk sulter fordi de ikke har råd til å handle inn mat fordi det er så dyrt, og myndighetene gjør lite - om ingenting - for å hjelpe. Når myndighetene til gjengjeld ikke hjelper til på noen andre punkter av samfunnet, fører dette til ekstra stor misnøye blant befolkningen. En sultende befolkning kan være villig til å gjøre alt for mat i magen.

Så, hvilke viktige matvarer har steget i pris?
Kjøtt har holdt seg relativt stabilt med en jevn økning, mens sukker har hatt en drastisk økning. Det har også ulike oljer og korntyper, mens melkeprodukter kun har hatt en liten oppgang.


FOTO: FAO

FNs Tusenårsmål nummer 1 er å utrydde ekstrem fattigdom. Hvordan vil det gå med dette målet dersom prisene på mat fortsetter å stige?


FOTO: trust.org

Kilde: Fn-sambandet sine hjemmesider. LINK

Følg med for et innlegg fullt av fakta og statistikk rundt sult!

Sett & Hørt

 • 07.02.2011 - 14:56

"Høye matpriser er en stor bekymring spesielt for fattige land med lite egen matproduksjon, som kan komme til å få problemer med å finansiere matimport; og også for fattige hushold, som bruker store deler av sin inntekt på mat." - Abdolreza Abbassian, økonom i FNs mat- og jordbruksprogram, i en pressemelding.Kilde og bilde: FN-sambandet sine nettsider - FN.no

Mer om de skyhøye matvareprisene senere!

Noe til ettertanke.

 • 04.02.2011 - 22:42

Det foregår opprør i Egypt. Det er dette som preger nyhetsbildet på alle norges mediakanaler; både tv og radio, aviser og internett. I går var det om hvorvidt det er regjeringen som har satt i gang motdemonstrasjonene som har ført til økt utgjøring av vold og flere drap. Journalister og frihetskjempere blir tatt til fange, både nasjonale og internasjonale. I dag var det om Mubarak går av eller ei som var/er den store saken. Folk snakker om det er muligheter for en revolusjon i Midtøsten. Land som Jemen og Jordan fører tiltak for å hindre at opptøyene skal nå deres land.

I mellomtiden står landet hvor det hele startet i skyggen av hendelsene i Egypt. Hvor blir det av nyhetene om tilstandene i Tunisia? Det siste vi hørte var at presidenten gikk av, men en slik hendelse stopper ikke opptøyene med en gang. Et kjapt overblikk på fremsidene til Norges største aviser viser flere artikler om Egypt (og én om Iran om samme sak) - men ingen, ikke en eneste, om Tunisia.


article.wn.com

I Tunisia er det fremdeles unntakstilstand, selv om demonstrasjonene er trappet kraftig ned etter at en overgangsregjering overtok makten da presidenten flyktet. Selv om dette har skjedd, er livene til folket i Tunisia fremdeles preget av det som har skjedd. De fikk noen dagers oppmerksomhet, før den internasjonale presse fløy videre østover til Egypt. Nå er det borte i nyhetsbildet. Det hevdes at demonstrasjonene i Egypt er større og vanskeligere å gjennomføre enn de i Tunisia, men en demonstrasjon er en demonstrasjon. Er det tunisiske folket garantert at den flyktede presidenten ikke kommer tilbake, og gjør livene deres surt igjen? Vil de bli fornøyd med den nye regjeringen på lengre sikt?


storyful.com

Mennesker demonstrerer for en grunn, og det tar mer enn noen uker å endre opp i årsakene til demonstrasjonene. Tunisia bør fremdeles få oppmerksomhet, om enn litt mindre enn Egypt. Det må ikke bli glemt i skyggen av andre opptøyer.

Verdens verste land..?

 • 18.01.2011 - 21:25

Det finnes mange årlige kåringer her i verden. Alt fra kåring av årets beste musikk, film og bok, til mer drastiske kåringer som årets beste land, fremgangsrike person og suksessfulle selskaper. En kåring som derimot sjokkerer (i alle fall meg) er den over årets mest mislykkede land. Kåringen blir gjort av magasinet Foreign Policy og organisasjonen The Fund for Peace, og er en rangering kort og greit om verdens verste land. Forhold som andel flyktninger, den økonomiske situasjonen, brudd på menneskerettighetene og trusler mot sikkerheten spiller en rolle for hvor - og hvorfor - et land havner på lista. Det finnes til sammen tolv faktorer som virker inn på hvor ille et land er. I tillegg til de fire som er nevnt, er dette den demografiske situasjonen (ung befolkning etc.), legitimiteten til regjeringen (hvorvidt regjeringen har kontroll over befolkningen og landet), "brain drain" (de godt utdannede reiser ut av landet for å jobbe og bo andre steder), offentlige tilbud, ulikheter mellom fattig og rik, uenigheter blant ulike deler av landet (eks. Nord- og Sør-Sudan), splittet myndighet (flere parter som styrer mot ulike retninger) og utenlands "innblanding" (soldater etc.).

The Failed States Index har pågått i fem år - og viser en del sørgelige statistikker; det har seg nemlig slik at blant "topp ti" på denne lista har kun 15 land vært representert. Det vil si at 15 land "sloss" om plassen som verdens ti verste land å leve i, og at ingen av disse landene har opplevd drastiske endringer som har gjort tilstanden bedre i løpet av de fem årene Foreign Policy og The Fund for Peace har laget lista. "Nummer en" har ligget på topp i tre år på rad.

Så, hvilke land er det snakk om?

- Noen land "sier seg selv", slik som Afghanistan. Landet får "full pott" (10 poeng) på utenlands "innblanding" og uregjerlige regjeringer, og ligger nok ikke så langt under på de andre punktene. Sammenlagt er Afghanistan det sjette verste landet i verden (noe som er en plass høyere enn i fjor). For mer om landet, trykk på bildet.

- Et annet land mange kan tenke seg til at ligger blant topp ti på lista, er Somalia. Landet ligger på toppen (og har som nevnt gjort dette i tre år på rad), og skårer topp på andel flyktninger, interne konflikter, sikkerhet og splittet myndighet. For mer, trykk på bildet under.

- På niende plass ligger derimot et land man ikke hører så mye om i media, nemlig Guinea. Dette landet "scorer høyt" på interne konflikter, offentlige tilbud, menneskerettigheter, sikkerhet og splittet regjering, men har ikke "topp score" i noe. Årsaken til den fæle tilstanden i Guinea er fortiden som koloni, president som styrer med jernhånd, stor fattigdom, og enorme flyktningstrømmer gjennom landet fra nabolandene. Trykk på bildet for mer informasjon.

- Tsjad ligger på plass nummer to (mot fjerde plass i 2009), Sudan på tredje (likt som forrige ranking), Zimbabwe på fjerde (mot andre i 2009), Kongo på femte (likt som forrige ranking), Irak på sjuende (mot sjette i 2009), Sentral-Afrika på åttende og Pakistan på tiende (begge samme plass som i 2009).

Dette var altså en oversikt over de ti verste (eller mest mislykkede) statene i verden. Send menneskene der en tanke, og finn ut hva du kan gjøre for at landet deres ikke lengre skal være på denne lista!

(Trykk her for full liste og oversikt)

Visste du at... - om analfabetisme

 • 16.01.2011 - 14:00

...det finnes 776 millioner voksne som ikke kan lese eller skrive?
...disse 776 millioner voksne står for 16 prosent av jordas befolkning?
...2/3 av analfabetene er kvinner?

(Kilde: Aftenposten Innsikt, januar 2011)
Haiti - ett år etter katastrofen

 • 12.01.2011 - 22:15

Idag - 12.januar - er det nøyaktig ett år siden øynasjonen Haiti i Karibien ble rammet av et kraftig jordskjelv. Jordskjelvet, som måle 7 på Richers skala, tok direkte eller indirekte liv av ca. 250 000 mennesker og gjorde enda flere hjemløse og/eller familieløse.Haiti, som ble Mellom- og Sør-Amerikas første demokrati og dermed spådd gode muligheter, er nå ett av de fattigste landene på den nordlige halvkule. På lista over utviklingen til verdens land, ligger Haiti blant "verstingene", landene sør for Sahara; Uganda, Nigeria, Tanzania, etc.

Jeg hadde skrevet et langt innlegg, men grunnet problemer med blogg.no ble ALT slettet. Nå er jeg sur, men Haiti fortjener oppmerksomhet på sin "ettårsdag". (Ikke at det er noen positiv ettårsdag.) Derfor legger jeg heller ut en film (dersom blogg.no vil la meg gjøre det!) fra Røde Kors i USA, som forklarer og viser det meste. Håper det er i orden, orker ikke begynne helt fra scratch - trenger søøøvn.

Så, kjære lesere - send en tanke og tenn et lys for de ca. 250 000 menneskene som døde i det forferdelige jordskjelvet for ett år siden, og til alle de som overlevde og må finne en vei tilbake til hverdagen uten hjem og familie.

(Woho, ser man det, endelig noe som går min vei)

Kampanje: Ingen mennesker er ulovlige.

 • 06.01.2011 - 18:30

31. august 2010 ble det lansert en kampanje for å rette oppmerksomhet mot de såkalte "papirløse" i Norge. De papirløse er for det meste mennesker som har kommet til Norge, søkt asyl og fått avslag, men som ikke har returnert til hjemlandet. Mange av dem kan heller ikke tvangsreturneres av politiet, ettersom svært mange kommer fra konfliktfylte områder som Afghanistan, Tsjetsjenia, Somalia og Sri Lanka. Flesteparten av de papirløse har også opplevd drapsforsøk, trusler og vold i hjemlandet, og er redde for å returnere. For dypere beskrivelse, trykk her.


Alem, Etiopia, papirløs. Vært i Norge i 15 år.
Foto: "Ingen mennesker er ulovlige"

Kampanjen "Ingen mennesker er ulovlige" ble startet som følge av at andelen papirløse i Norge øker, og at disse menneskene ikke har noen rettigheter. Mange av dem har det heller ikke bra her i Norge, men grunnet konflikter i hjemlandet (som nevnt ovenfor) er det ikke reelt for dem å returnere.
På hjemmesiden til kampanjen står følgende:

"Mens det store flertallet EU-land har gjennomført ulike former for regulariseringer, skiller Norge seg ut ved å ha en av de strengeste tilnærmingene til papirløse. Dette utgjør en viktig del av bakgrunnen for organisasjonenes engasjement. Det finnes her et rom for humanitet i spennet mellom den strenge norske tilnærmingen og de mer humanitære løsningene som er valgt i mange andre land."

For mer om selve kampanjen, trykk her. Der finner du også en oversikt over alle organisasjonene som er med i kampanjen.

Man vet ikke sikkert hvor mange papirløse det er i Norge, altså det finnes ingen dokumentasjon på hvor mange av de som får avslag på asylsøknaden sin som blir i landet. Det man vet er at flertallet er menn, men også en del enslige samt familier. Livene deres er preget av usikkerhet, problemer, ensomhet, stress, isolasjon og lite sosial kontakt. De papirløse har dårligere helse enn folk flest, både fysisk og psykisk. De lever ikke et godt liv, om det kan kalles et liv i det hele tatt. De har ikke lov til å ta seg arbeid, og har generelt vanskeligheter for å skaffe seg bolig - det er dessverre mange papirløse som bor på gata.
Av både nevnte og andre grunner, velger en god del mennesker som får avslag på søknaden sin om asyl å bli i Norge, selv om et liv som papirløs og uten rettigheter ikke er noe godt liv. For dem er det uansett bedre enn returnering til hjemlandet, hvor de kanskje kan ha opplevd trusler, drapsforsøk og/eller vold. Noen er også i den situasjonen at de blir nektet adgang til hjemlandet sitt av egne myndigheter. For mer om papirløse migranter i Norge, trykk her.Hva kan du gjøre?
Du kan følge kampanjen på facebook - trykk her for å komme til siden.
Du kan også si din mening til Stortinget/Regjeringen her.

Mars Candy Kills.

 • 05.01.2011 - 17:42

I dag fikk jeg beskjed av ei venninne på skolen at jeg ikke må spise marssjokolade. Jeg lurte på hvorfor, og fikk beskjed om å søke opp "mars candy kills" på YouTube. Der viste hun meg en film så fæl, men dessverre så sann. Snope-/sjokoladeprodusenten Mars har nemlig innrømmet at de tester produktene sine på dyr. De tester ting som er unødvendig å teste, og dyrene (dersom de ikke dør under forsøkene) blir drept etterpå. Dyr det går mest utover (i følge filmen) er aper, kaniner og mus. Kaniner blir blinde, aper blir klemt inne i et lite rør og mus blir tvunget til å svømme i hvit maling. Alt for at Mars skal kunne sikre alle "bivirkninger" deres produkter kan ha på folk. Siden mennesker er feige, er det dyra det går utover, dyra som må være forsøkskaniner.
Det store spørsmålet er hvorfor Mars gjør dette. Det er verken pålagt ved lov eller nødvendig. Enkelte ting de tester ut vet man jo effekten ved allered e. Dette, og for ikke å snakke om skaden forsøkene påfører dyrene, er årsaken til at det nå er blitt startet en kampanje for å få Mars til å slutte med dyretestingen sin. Det du skal gjøre er enkelt og greit å kutte ut all kjøp av marsproduserte varer. Følgene inneholder slike varer:
- Snickers
- M&Ms
- Twix
- Skittles
- Dove (ikke parfymemerket)
- Three Musketeers
- Starburst
- Milkey Way
- M-Azing
- Cocoavia
- Ethel M
- Lucas
- Munch

Vis din sympati for dyr og ikke kjøp noen av disse produktene før produsenten har stoppet dyretesting!


NB! Følgende film inneholder sterke scener.


Learn more at MarsCandyKills.com. <-- Nyttig side hvis du vil lære mer.

Visste du at...

 • 26.12.2010 - 10:58

...1 av 6 mennesker på jorda mangler tilgang på rent drikkevann?
Kilde: FN.

Kristen i et land hvor majoriteten er muslimer.

 • 25.12.2010 - 20:01

Vi er nå inne i kirkens store høytid; jul - en fest til minne om Jesu Kristus fødsel. Tida før jul, advent, som folk flest i Norge sammenligner med pakkekalender og venting til jul for å åpne gaver, er egentlig starten av kirkeåret og markerer ventetiden fram mot Jesu fødsel.
I Norge er julens høydepunkt den 24. desember, mens i andre land er det 25. desember som gjelder. Dersom jeg ikke husker helt feil, er det i Spania 6. januar som er den store dagen. Dette er også forøvrig den siste dagen i denne høytiden.

I kristne land (land hvor kristendommen er en statsreligion, eller majoriteten av innbyggerne tilhører kristendom) er jula bare fryd og gammen; god mat, familiesamvær og hygge. For de kristne minoritetene, derimot, er ikke julehøytiden en slik stor fryd. I Irak, hvor majoriteten av landets innbyggere tilhører islam, er det spesielt vanskelig å være kristen. I enkelte tilfeller kan det til og med være livsfarlig. Mange kristne i dette landet må til tider bli innendørs, ute av stand til å dra på jobb eller skole, fordi islamske medborgere ikke aksepterer deres tro. Den irakiske staten prøver å gjøre ting bedre for sine kristne minoriteter, og spesielt nå i juletida. Enkelte kirker blir blokkert av høye betongmurer for å unngå bombeangrep, mens alle som skal entre må gjennom strenge sikkerhetskontroller.

Dette er ikke for å minske julehyggen, men for å minne festglade, materialistiske og mette nordmenn på at ikke alle kristne eller andre som ønsker å feire jul har det godt i denne høytiden.For å lese mer, kan du trykke her. Linken tar deg med til Amnesty.no sin artikkel "Jul bak betongmurer for kristne i Irak."

I dag er Verdens Aidsdag

 • 01.12.2010 - 18:46

1. desember er den internasjonale dagen mot aids. Verden rundt arrangeres det kampanjer for å få politiske ledere til å forstå at det kun er politisk vilje og finansiering som står i veien for å redusere andelen HIV/Aids-smittede. Kunnskapen og medisinene er der, ifølge Redd Barna.

Verdens Aidsdag har blitt markert denne dagen siden 1988, og ble started av UNAIDS - FNs organ til bekjempelse av HIV og aids.De stod også for arrangeringen av denne dagen frem til 2005, da en uavhengig organisasjon, The World Aids Campaign, overtok. Norge har en såkalt VAD-komité (VAD står for Verdens AidsDag) som står for arrangement i en rekke norske byer. I dag har de vært arrangementer i Oslo, Bergen, Drammen og Trondheim. Har du vært på et av arrangementene?Hva er egentlig HIV/aids, og hvorfor har det en egen verdensdag?

HIV er en forkortelse for Human Immunodeficiency Virus (humant immunsvikt virus) og gir en HIV-infeksjon hos den som får viruset i blodet. TIl å begynne med merker man ingen sykdomstegn, de fleste HIV-smittede er faktisk friske og uten symptomer i flere år! Dessverre er det nesten uten unntak at en HIV-infeksjon utvikler seg til en dødelig sykdom, nemlig aids.
Aids (ervervet immunsvikt sydrom) kjennetegnes ved at kroppens viktigste forsvarssystem, immunforsvaret, bryter sammen. Man blir da ekstra lett mottakelige for sykdommer, og ufarlige infeksjoner kan bli dødelige.

På verdensbasis lever omtrent 33 millioner mennesker med HIV - og som senere vil få utviklet dødssykdommen aids. Dessverre lever de fleste av disse i områder hvor medisinsk behandling er vanskelig å nå. Det er derfor de nevnte arrangementene finner sted; for at politiske ledere skal forstå at de må bevilge penger til bekjempelse av aidsrelaterte dødsfall.
HIV/aids finnes også i Norge, og det i økende grad. Ifølge Lommelegen.no skal det her til lands ha blitt registrert 200-300 nye HIV-tilfeller hvert år de siste årene. Mange av disse har blitt smittet i utlandet.

Visste du at ni av ti barn under femten år smillet av HIV fra sin egen mor, under svangerskap, fødsel eller amming?

Nedenfor viser jeg en god film fra Redd Barna om hvordan HIV/aids påvirker barn i Sør-Afrika.

 

For mer:
Redd Barna
kff.org

Ett bilde sier mer enn tusen ord...

 • 20.11.2010 - 06:41

...hva sier dette bildet?
Verdensdag mot lungebetennelse

 • 12.11.2010 - 14:02

Idag, 12. novomber, er det den internasjonale verdensdagen mot lungebetennelse. Ifølge Redd Barna dør to millioner barn under fem år av denne sykdommen hvert år. Det tilsvarer 4300 hver dag.

"I Bangladesh ble ti måneder gamle Belal reddet da moren skjønte at babyens pustevansker var kritiske. Hun tok babyen med til en av Redd Barnas helsearbeidere, som raskt konstaterte at den lille gutten hadde lungebetennelse. Belal?s mor fikk antibiotika og ernæringsinstruksjoner. Innen noen dager var Belal på bedringens vei. Hadde han ikke mottatt hjelp, ville han antagelig dødd." - www.reddbarna.no

Rettighet: Redd Barna / Shafiqul Alam Kiron

Ifølge Lommelegen.no er lungebetennelse en infeksjon i lungevevet. Alvorlighetsgraden varierer veldig - de fleste er milde, men enkelte kan være så kraftige at det er fare for liv. Dersom en med lungebetennelse ikke får behandling, som en rekke mennesker ikke gjør i fattige deler av verden, kan sykdommen utvikle seg. Mangel på helsearbeidere og sykehjemsplasser fører til tap av liv som kunne vært spart.
Et annet problem når det kommer til lungebetennelse og fattige land, er at ikke alle er klar over hvilke symptomer de skal se etter. Det kan derfor gå lang tid før enkelte får behandling. Dette er såklart et stort problem, og Redd Barna og andre hjelpeorganisasjoner jobber på spreng for å få endre på dette. Informasjon og behandling er nøkkelord her.

Symptomer på lungebetennelse kan variere mye, ifølge lommelegen.no. Det er vanlig å være plaget med hoste, slim og tung pust, men symptomer som dårligere allmenntilstand, rask pust, brystsmerter og høy feber kan oppstå dersom lungebetennelsen er kraftig.
Dersom du tror at du har lungebetennelse bør du oppsøke lege. Behandlingsmetoden er for det meste antibiotika. Du blir nok frisk, og kommer ikke til å lide på grunn av sykdommen. Sett pris på at du bor i Norge og kan få rask og effektiv behandling uten store kostnader, i stedet for at du må leve i frykt for at sykdommen skal ta livet av deg fordi behandling ikke er tilgjengelig.

For å lese mer om sykdommen på lommelegen.no, trykk her.
For å lese mer om verdensdagen og Redd Barna's arbeid, trykk her.

The Story of Stuff

 • 12.11.2010 - 09:12

God morgen :-)

Dagens første innlegg skal ikke være så altfor langt, men det vil tipse deg om en filmsnutt som tar litt under 21 minutter å se. Filmen handler om tingenes historie; hvor vi finner ressursene, hvordan vi får ressursene til å bli forskjellige ting, hvordan disse tinga kommer i butikken og kan kjøpes av oss til en billig penge, og om hva vi gjør med tinga når vi ikke lengre vil ha dem. Filmen inneholder en rekke interessante og tankevekkende fakta - virkelig verdt å få med seg!

Jeg ble tipset om denne sida og filmen for en-to måneder siden, men glemte den helt ut. Nå har jeg derimot sitt den, og angrer på at jeg ikke har sitt den før. Jeg fikk nemlig med meg mye budskap, og jeg føler meg enda sikrere på at det jeg gjør er riktig. Jeg handler ikke mye, handler kun det jeg trenger, og det er det flere som burde gjøre. For å finne ut hvorfor må du se filmen.

Som sagt så tar den 21 minutter, men disse minuttene går fort. Snakkinga og teksten er på engelsk, men tegninger gjør det likevel enkelt å forstå. Så hør på meg, se denne filmen - og ikke kjøp ny mobil og et nytt par sko før de gamle er ubrukelige.

Trykk her for å se på filmen.
Har du sitt filmen?
Hva synes du om den nye headeren min -
lagt på 2 minutt? haha

Menneskehandel i Norge

 • 11.11.2010 - 14:13

Jepp, du leste riktig. Om du ikke visste det allerede, skal jeg sørge for at du vet det nå; menneskehandel er like aktuelt i Norge som i noe annet land. En av verdens verste organiserte kriminaliteter er en del av samfunnet i verdens beste land. Dersom du ikke vet hva menneskehandel er, kan du lese dette innlegget som jeg har skrevet for lenge siden. Der kan du blant annet lese at enkelte av tiggerne du ser på gaten kan være ofre for menneskehandel!
Menneskehandel omgås oss alle. Vi har alle en plikt til å følge med på merkelig oppførsel, for så å varsle politi/barnevern når man har en anelse om at noe ulovlig skjer.

Jeg leste nettopp en artikkel på Aftenposten.no om to lituaniske kvinner som ble lokket til Oslo i håp om et bedre liv og en god økonomi, men ble lurt av tre menn inn i prostitusjon. Dette skal ha skjedd i flere måneder i siste halvdel av 2009. Dette er den femte menneskehandelssaken som kommer opp for retten dette året, skriver artikkelforfatteren. 5 menneskehandelssaker har altså havnet i retten dette året i landet som er kåret til verdens beste land å bo i. Det sier noe om hvor stort dette problemet er, og om hvor viktig det er å slette alt som heter menneskehandel. Ingen mennesker fortjener å ikke ha kontroll over sitt eget liv - det er en menneskerett å leve. Vi har alle rett på et liv.Visste du at det var menneskehandel i Norge?

Relevante innlegg + kilder:
Aftenposten.no
Om menneskehandel
FNs erklæring om menneskerettigheter
Norge verdens beste land å bo i

Kontrast.

 • 31.10.2010 - 18:21

To barn i verden
Det ene har latter, lykke og liv
Det andre har tårer, hat og krig

To barn er glade
Det ene fordi matteprøven gikk lett
Det andre fordi det ble mett

To barn løper
Den ene fordi skolen er slutt
Det andre for ikke å bli skutt

To barn gråter
Det ene fordi et skrubbsår blør
Det andre fordi foreldrene dør

To barn i verden
Den ene er ti
Den andre ble bare ni

(mest sannsynlig skrevet av en ungdomsskoleelev)


Foto: Kristin StorlienHvordan blir julen for de på det øverste bilde? Vet de hva jul er?

Redning på den globale matkrisen?

 • 15.10.2010 - 13:42

Jordas befolkning er på rask ferd mot å runde sin sjuende milliard. For bare elleve år siden - 1999 - rundet vi den sjette. Snakker vi om rask befolkningsvekst? Definitivt. Dette er derimot ikke noe nytt. Antallet mennesker på jorda begynte å skyte fart etter den industrielle revolusjonen på 1700- og 1800-tallet. Lavere dødsrate, spedbarns- og mødredødelighet i tillegg til en økende fødselsrate spilte en vesentlig rolle. Levekårene ble bedre, slik at flere barn levde opp, men folk fortsatte å få mange barn. Det tar kortere tid å endre et samfunn, enn å endre en kultur. Det er blant annet dette som er årsaken til at Afrikas befolkning er den raskest økende for tiden. Vaksinasjonsprogrammer, nødhjelp, ulik bistand m.m. har ført til lavere dødsrate, færre spedbarns- og mødredødsfall. Derimot fortsetter afrikanerne (ikke alle vel å merke, men en god del, spesielt innenfor de mange ulike stammene på kontinentet) å få mange barn, slik deres foreldre, besteforeldre, oldeforeldre og tippoldeforeldre gjorde. Dette fører - naturligvis - til en sterk økning i befolkningen.


Norge er et "industrialized country", Nigeria er et "developing country"

Alle disse snart sju milliarder menneskene skal ha mat. Hver dag, flere ganger til dagen. Tærer dette på matjorda? Så klart gjør det det. Bønder over hele kloden sprayer og gjødsler for harde livet, mange med kunstige metoder, mens forskerne tester ut genmanipulering. Alt for å brødfø deg og meg, våre (kommende) unger, deres barn osv. Heldige er vi, som bor i Norge, og ikke har opplevd "ekte" sult. Joda, vi har kanskje blitt sultne i løpet av en skoledag, men mat har vi alltid tilgjengelig. Slik er det ikke for alle her på jorda. I følge FN skal like under én milliard mennesker sulte. Dette er derimot en stor nedgang fra året før - da 1 023 000 000 milliarder mennesker sultet.
FNs organisasjon for ernæring og jordbruk (FAO) skal derimot ha funnet løsningen. I alle fall en løsning som vil lette presset på matjorda. De vil nemlig sette biller, sirisser og insekter på middagsfatet vårt! Krypene skal visstnok være temmelig proteinrike - en tallerken gresshopper skal inneholde like mye protein som oksekjøttdeig.
Til skeptikerne: Insekter er allerede på menyen til mange folkeslag rundt om i verden, og de lever, de. Det er altså ikke skadelig for oss, men temmelig creapy! For å si det slik, man skal måtte tvinge meg for å få i meg insekter!Denne lekkerbisken inneholder følgende per 100 g:
Kalorier: 153
Fett:
6.1 g
Fosfor:
238 mg
Jern:
5 mg
Kalsium:
35 mg
Karbohydrat:
3.9 g
Protein:
20.6 g
Denne snadderens egg inneholder følgende per 100 g:
Kalorier: 83
Fett:
3.2 g
Fosfor:
113 mg
Jern:
4 mg
Kalsium:
8 mg
Karbohydrat:
6.5 g
Protein:
7 g
Denne deilige sirissen inneholder følgdende per 100 g:
Kalorier: 122
Fett:
5.5 g
Fosfor:
185 mg
Jern:
10 mg
Kalsium:
76 mg
Karbohydrat:
5.1 g
Protein:
12.9 g


Ble du sulten nå?Andre deilige retter finner du her.

Kilder: National Geographic nr. 9, FN-sambandet (link her)

Hvorfor bry seg?

 • 23.09.2010 - 10:51

(innlegget er en del av blogg.no og UNICEFs konkurranse - les mer her og her . Lenkene blir åpnet i nye vinduer, så ikke vær redd for å trykke)


Vi lever jammen meg godt her i Norge. Med hus over hode, gratis skole, babypakker og stønader er det ikke mye å klage over. Vi er i følge FN det beste landet å bo i med tanke på skole, økonomi og levestandard. Vi burde vært fra oss av lykke. Det er vi dessverre ikke, av en eller annen merkelig grunn. Når vi vet at vi har så mye, vet vi også at vi kan få så mye mer. Vi streber etter å ha mest mulig - å tjene mer enn naboen er vår number one priority. Hvor er det blitt av de gode verdiene, som tette familiebånd og friske barn?
Vi vet godt at over halvparten av jordas befolkning bare kan drømme om å leve slik vi gjør. Kanskje sender vi dem en tanke i ny og ne, men noe mer gjør vi ikke. Noen støtter dette ved å si at de hjelper dem jo indirekte - noe av pengene vi skatter går jo videre til bistand!
Kjære deg, det er ikke nok. Ja, det hjelper, men vi må alle bry oss litt mer om verdens fattigste. Hvorfor? Les videre.

Flertallet av verdens fattigste er kvinner og barn. I mange land er det nærmest umulig for en kvinne å få tatt seg arbeid. Kanskje har hun fire små barn som trenger omsyn, og ikke kan forlates. Noen barnehage - som for mange i Norge blir sett på som en selvfølge - finnes ikke. Det er heller ikke snakk om at faren skal være hjemme og passe på barna når mora er på arbeid! Langt i fra - ungene er kvinnenes ansvar.
På denne måten (og så klart andre faktorer) forblir kvinner i fattigdom. Barna vokser opp i fattige kår, og ettersom klasse har en god del å si i mange fattige land, er det stor fare for at disse barna forbli fattige. Dette er en ond sirkel som det må bli ende på.


Copyright

Ved å bry seg kan man hjelpe kvinner ut av fattigdommen. SIden jeg selv har vært i et fattigland - Kenya - liker jeg å bruke det som eksempel:

En kirke i Mathareslummen (les om den her) bryr seg for menighetens kvinner og har startet opp en "daycare" hvor kvinnene kan plassere ungene sine slik at de kan gå og lete etter jobb. Ungene blir dermed passet på i trygge omgivelser, og kvinnene får en strålende mulighet til å lete etter jobb og for senere å jobbe i denne jobben de finner.

Bryr du deg, kan du også hjelpe kvinner (og dermed barn) til å komme seg ut av fattigdommen. Det er ikke gjort ved et blunk, kanskje vil det ta flere generasjoner før en familie kommer seg ut av den verste fattigdommen, men alt hjelper. Hvordan kan du bry deg?

En måte er å bli fadder eller fast giver i en organisasjon som hjelper verdens fattigste (slik som UNICEF, Røde Kors og SOS Barnebyer). Pengene du bevilger kan gå til skolegang for barn, vaksinasjon av kvinner og barn, husbygging og bygging av skolebygg. Med andre ord; pengene kan gå til så mangt!
En annen måte kan være å spre ordet, på den måten som jeg gjør nå eller andre måter. Slik får mest mulig vite om situasjonen til mer enn halve befolkningen på jorda - som lever på under 2.5 dollar til dagen. I HDI-rapporten fra 2009 blir Niger regnet som verdens "verste" land å bo i. Her er bruttonasjonalproduktet per innbygger 627 PPP dollar, mens det i Norge er 53 433 PPP dollar. Det er med andre ord store forskjeller mellom deg og verdens fattigste.

Du har mye å gi av - du har muligheten til å provosere, informere og diskutere.Utnytt dette! Mange andre verdensborgere risikerer å bli straffet om de belyser saken for de fattige. Dette risikerer ikke du. Spre ordet, belys saken og vis at du bryr deg om verdens fattigste.

Følgende er tatt fra hjemmesiden til UNIFEC Norge, nærmere bestemt her:

"Verden er urettferdig:

 • BangladeshnyfødtGjennomsnittlig levealder for et barn født i Japan er 82 år.
 • Gjennomsnittlig levealder for et barn født i Zambia er 33 år.
 • I Sverige har 100 innbyggere gjennomsnittlig 162 telefoner til sammen.
 • I Bangladesh har 100 innbyggere gjennomsnittlig 1 telefon til sammen.
 • I 2003 brukte verden 956 milliarder US dollar (over 6 billioner norske kroner!) på militæret
 • Det vil koste mellom 40 og 70 milliarder US dollar ( 240-420 milliarder norske kroner) å nå FNs tusenårsmål innen 2015.

Det nytter å gjøre noe!

 • 20 millioner barn har reddet livet i løpet av 20 år på grunn av vaksiner
 • I 1960 døde nesten ett av fem barn før de ble fem år. Nå gjelder det under ett av ti.
 • I 1960 gikk seks av ti barn på skole. Nå går over åtte av ti på skole."

 

 

Gjør du noe for verdens fattigste?

Operasjon "støpt bly".

 • 26.08.2010 - 19:57
Jeg har nevnt i en del innlegg de to siste månedene at jeg har holdt på å lese ei bok som heter Øyne i Gaza. Den er skrevet av de to norske legene Erik Fosse og Mads Gilbert, og handler om deres erfaring og opplevelse under krigen mellom Israel og Hamas vinteren 08/09. De to legene befant seg da i Gaza, nærmere bestemt på et sykehus med navn Shifa, og arbeidet der sammen med palestinske kollegaer for å redde flest mulig av de mange sårede palestinerne som kom inn på sykehuset i løpet av den tre uker lange krigen. Øyne i Gaza er fortellingen om hvordan israelernes bombing rammet sivilbefolkningen i Gaza, og om de fatale skadene de moderne bombene førte med seg.


Opphavsrett.

Operasjon "støpt bly" startet den 27. desember 2008. Israel forsterket blokaden over Gaza og startet en større militær operasjon for å svekke Hamas-regimet. Hamas er en islamsk motstandsbevegelse og er den folkevalgte "regjeringen" på Gazastripen. Til tross for stor støtte blant palestinerne, eier Hamas så å si null respekt i den vestlige verden. Både USA og EU betrakter Hamas som en terroristorganisasjon, selv om den ikke står på FNs liste over terrororganisasjoner i verden. I Gaza har Hamas bidratt for å gjøre velferden og levekårene til palestinerne bedre, og det er nettopp dette som er grunnen for at palestinerne valgte Hamas som sitt overhode.
Israel ser også på Hamas som en terroristorganisasjon. Hamas skal jevnlig ha bombet Israel fra Gaza, ettersom førstnevnte okkuperer det palestinske landområdet. Det var dette som gjorde at Israel fant det nødvendig å gå til brutal krig mot Gaza i slutten av 2008.

Bombingen, som nevnt varte i tre uker, har i ettertid fått kraftig kritikk for å være spesielt rettet mot sivile mål. Israel svarte på dette med å si at alle innbyggerne i Gaza var terrorister. De hadde jo tross alt stemt på Hamas under valget, og derfor måtte de straffes, mente israelerne. Selv barn slapp ikke unna, men ble kalt for Hamas-barn og var det største offeret under operasjon "støpt bly".
De sivile tapene under krigen mellom Israel og Hamas var store. Førstnevnte har publisert at det var 295 sivile som mistet livet under disse tre ukene, men andre organisasjoner opererer med langt større tall; Det palestinske senter for menneskerettigheter (PCHR) hevder at så mange som 1415 personer totalt mistet livet under operasjonen, hvorav nær 85% var sivile. I motsetning til israelerne, kan PCHR stille med god dokumentasjon og oversikt over alle de drepte.
I følge tallene til PCHR var kvinner og barn de største offerne, og sto for 38% av de drepte. Blant disse var 319 barn, og 216 kvinner. Videre skal kun 16.5% av de drepte være militære. For full liste, trykk her.


Opphavsrett.

Jeg vil anbefale alle å lese boka Øyne i Gaza. Kjøp den eller lån den på biblioteket. Den er sterk, og inneholder sterke bilder, men budskapet er så bra og må nå ut til flest mulig. I denne boka får du med deg hvor umenneskelig den israelske blokaden av Gaza er, og hvordan de grunnleggende menneskerettighetene ble brutt under operasjon "støpt bly".

Stopp menneskehandel av barn og unge - The Body Shop & ECPAT

 • 25.08.2010 - 20:30
Har du nylig gått forbi en Body Shop-butikk? Da har du kanskje fått med deg noen gule plakater som henger rundt om i butikken? Hvor det står et eller annet om menneskehandel? Noe du kanskje ikke fant så fryktelig interessant ettersom det ikke var en plakat om tilbud? Jeg ber deg om å ta deg en tur til The Body Shop igjen, eller avlegge en visit til deres hjemmeside - thebodyshop.com .Butikkkjeden har - sammen med ECPAT, en organisasjon som jobber aktivt for å stoppe menneskehandel - nemlig en kampanje gående. Det er ikke en kampanje hvor du kan vinne produkter til en viss verdi om du tilfredsstiller et visst krav, men en kampanje for å rette større oppmerksomhet mot et problem som vokser seg større og større, nemlig menneskehandel. Jeg har tidligere skrevet et innlegg om hva menneskehandel er for noe, og dersom du er usikker vil jeg anbefale deg å lese dette innlegget (trykk her for å komme til det).
The Body Shop og ECPAT konsentrerer seg mest om menneskehandel av barn og unge, men også mange voksne blir kjøpt og solgt. Barn er derimot ekstra sårbare, og lettere å lokke.

Menneskehandel er, i følge UNICEF, den tredje største kriminalindustrien i verden. Årlig blir 1.2 millionerbarn og unge utnyttet til blant annet billig arbeidsvirksomhet og prostitusjon. 1.2 millioner barn og unge som alle har rett på det livet du lever - med skolegang, foreldre, god omsorg og alt annet vi nordmenn tar som en selvfølge.


Jeg ønsker at du skal skrive under kampanjen - din stemme teller!
Trykk her for å avgi din stemme, eller gå innom nærmeste The Body Shop-butikk. Jeg håper at mange engasjerte unge ønsker å bidra for å stoppe menneskehandel av jevngamle.
Har du signert?

Du kan også støtte kampanjen ved å kjøpe Soft Hands Kind Heart Hand Cream på The Body Shop. 55 kroner fra kjøpet går direkte til ECPAT for å stoppe menneskehandel av barn og unge, samt et vakkert handlenett. Personlig har jeg gått til innkjøp av handlenettet. Ikke bare fordi pengene går til en god sak, men også fordi et handlenett er et miljøvennlig alternativ til plastposer samt de er stilige :-) Så, LØP OG KJØP!Hver andre time blir (minst) en kvinne voldtatt i Pakistan.

 • 20.08.2010 - 21:45
Tall fra 2002 viser at hver andre time blir en kvinne voldtatt i Pakistan, og hver åttende time blir en kvinne utsatt for gjengvoldtekt. Derimot er tallene mye høyere i virkeligheten, ettersom mange voldtekter ikke blir meldt. Sosiale tabuer og diskriminerende lover er blant årsakene til hvorfor så mange voldtekter ikke blir rapportert.
Hvor mange tror du blir voldtatt på verdensbasis i løpet av en dag eller et år? Til hint kan jeg nevne at det kun i Norge blir kvinner voldtatt eller forsøkt voldtatt mellom 8000 og 16 000 ganger! Og vi er ikke på verdenstoppen en gang...


© Amnesty International

Klasevåpenforbud fra 1. august

 • 12.08.2010 - 19:33
1. august trådte en viktig konvensjon i kraft, nemlig klasevåpenkonvensjonen. Den er blitt signert av 106 land, og ratifisert av 36. Norge var initiativtaker til denne konvensjonen, og arbeidet med den ble startet allerede i 2006. Osloprosessen, som prosessen frem mot konvensjonen har fått til navn, og var en reaksjon på at den skepsis stater hadde til forhandlinger i regi av FN. I Osloprosessen samarbeidet regjeringer, frivillige organisasjoner, FN og Røde Kors for å komme frem til et forbud mot klasevåpen.
I 2007 forpliktet 47 stater seg til å jobbe for et forbud mot klasevåpen, og året etterpå ble 106 stater enige om en avtale; klasevåpenkonvensjonen. Den trådte altså i kraft 1. august i år.

Så hva er egentlig klasevåpen, og hvorfor er det nå opprettet et forbud mot det?
Klasevåpen ble først brukt under andre verdenskrig, og deretter av NATO under Kosovokrigen (1999), av USA mot Taliban (2001-2002) og deretter mot Saddam Hussein (2003), av Russland mot Tjetjenia, og av Israel under krigføringen mot Libanon; både på åttitallet og 2000-tallet.
Bildet nedenfor viser en modell av et klasevåpen:


Klasevåpen - også kalt klasebombe - består av en stor beholder, en "morsbombe", som igjen inneholder flere hundre småbomber. "Morbomben" detonerer like over bakken, og de små bombeme blir spredd utover et område på størrelse med en fotballbane for så å selv bli detornerte. Klasevåpnene kan bli skutt ut av fly eller fra artilleri- eller rakettsystemer.
Grunnen til at det er blitt forhandlet frem en konvensjon for å forby denne typen bomber, er den store humanitære skaden de fører med seg. Typiske mål for en klasebombe er en sivile som aner fred og ingen fare. Kanskje er de på jobb eller ute og leker. Så mye som 98% av ofrene til klasevåpnene er sivile.
Bilder under viser en irakisk gutt som ble skadet av klasebomber sluppet av britiske styrker i 2003. Armen hans ble revet av.Et annet stort problem er at mange av småbombene ikke detoneres ved det første. De kan bli liggende udetonerte og klare til å sprenges lenge etter at landet har inngått fred med sin(e) motstander(e). En nysgjerrig guttegjeng kan derfor ende opp som uskyldige ofre for denne bomben, ettersom den lett sprenges. Det er nok å bare løfte den opp...

Hvor mange klasevåpen finnes det?
Mange. Selv Norge har (eller hadde) en god del. 53 000 klasebomber var stasjonert i Norge. Derimot var alle sammen blitt destruert innen 16. juli i år.
USA har - lite sjokkerende - det største lageret av klasevåpen. Hele 5.5 millioner våpen med til sammen 730 millioner småbomber skal være stasjonert i USA.
Bildet under viser nordmenn i en nedlagt gruve i Trondheim, klare til å destruere klasevåpen:Hvilke land har ikke ratifisert denne kovensjonen?
Viktige land som USA, Israel, Kina, Russland og India er blant dem som ikke har gjort det. Spesielt USA, Israel og Russland er land som har brukt klasevåpen i nyere tid, De to førstnevnte er også i krigførende land. Det er spesielt viktig at disse fem nevnte landene forstår alvoret av bruken av klasevåpen, og bøyer seg i støvet og signerer konvensjonen. Hvis ikke vil mange flere uskyldige menneskeliv gå tapt i årene som kommer...


"Norge er nå fri for klaseammunisjon - og vi vil fortsette å bidra til at resten av verden blir det samme."
- Jonas Gahr Støre, utenriksminister (AP)


Dette innlegget er skrevet med inspirasjon fra Sven Gunnar Simonsens tekst i Aftenposten Innsikt utgave 7.

Setare

 • 26.07.2010 - 21:21

"Setare

Setare«Jeg veit nesten ikke hvor mange ganger jeg ble solgt.»
Setare
Er det mulig å bli kvitt smerten og følelsen av å ikke høre til i verden?

Jeg har vært alene i verden de siste femten årene. Jeg er ikke bitter, men hver eneste dag har vært en tøff kamp. Begge foreldrene mine døde da jeg var barn. Først døde mor av en hjertesykdom. Uka etter ble far drept i ei ulykke. Livet mitt var fint inntil det skjedde. Foreldrene mine jobba, vi hadde hus og et sted ved havet hvor vi var om sommeren. Vi dro på piknik og turer og hygga oss mye sammen.

Hele livet mitt ble forandra da mor og far ble borte, og det skjedde så plutselig at det var et sjokk. Far hadde vært gift før, og hadde en sønn som dukka opp da far var død. Jeg kjente ikke denne sønnen særlig godt, men jeg skjønte fort at jeg ikke kunne regne med velvilje eller omsorg fra den kanten. I stedet for å hjelpe meg, ba han meg gå fra huset, det skulle selges. Hvor skulle jeg gjøre av meg? Det finnes ingen sosiale ordninger i landet mitt, ingen steder et foreldreløst barn kan gå og få hjelp. Jeg husker ikke hva jeg tenkte da jeg gikk fra huset. I en sånn situasjon må du bare prøve å glemme hvordan du har det, du må legge vekk alle følelsene dine. Når du tenker tilbake seinere, klarer du ikke å finne dem igjen.

I utkanten av byen vår bodde en familie jeg visste hadde tatt til seg flere barn. Barna måtte være med å tjene penger, gjøre alt slags arbeid de kunne få tak i, men de fikk også gå på skole, og alle ble behandla likt. Dit gikk jeg. De åpna døra og ba meg komme inn. Jeg var hos dem i flere år, og de behandla meg som om jeg tilhørte familien. Jeg glemmer aldri det de gjorde for meg.

Så skjedde det noe som forandra livet mitt enda en gang. Jeg traff en gutt som ble veldig forelska i meg. Jeg ble betatt av han også. Han så godt ut og levde et spennende liv. Han ville at jeg skulle bli med til en stor by hvor han var diskjockey. Der hadde han en stor leilighet, sa han, og vi kunne bo sammen. Jeg slutta skolen og ble med. Ung og dum som jeg var, trodde jeg vi skulle være kjærester. Jeg var sikker på at det var derfor han passa så godt på meg. Det han i virkeligheten var interessert i, var at jeg skulle bli gammel nok til at han kunne sende meg ut på gata.

Det bodde flere jenter i den leiligheten, og jeg ble god venn med en av dem. Jeg visste ikke hva de jobba med, så bare at de tok på seg fine klær, sminka seg, og gikk ut sammen hver kveld. Jeg satt hjemme og så på TV. Etter å ha mast lenge, fikk jeg endelig lov til å bli med venninna mi da hun gikk ut en kveld. I løpet av noen timer var livet mitt forandra. Det jeg trodde var kjæresten min var i virkeligheten en hallik. Sjefen for organisasjonen han var med i så meg den kvelden, og ble ikke blid fordi kjæresten min hadde holdt meg skjult. Han ba venninna mi og meg gå inn i bilen hans, kjørte av gårde, og sa vi skulle til en stor by hvor han ville kvitte seg med oss. Kjæresten min gjorde ingenting, han våget ikke gjøre motstand mot denne mannen, i stedet ofra han meg. I byen vi kom til ble vi holdt i en leilighet, og dit kom en mann som betalte penger for å ta oss med til restauranten sin i en annen del av landet. Du kan si han kjøpte oss. Slik begynner historia som endte flere år seinere i Norge.

Jeg veit nesten ikke hvor mange ganger jeg ble solgt i de neste åra. På et eller annet vis greide jeg lenge å unngå å ligge med mennene. Jeg serverte drinker og gjorde alt mulig annet, og av og til redda venninna mi meg og lå med kundene for meg. Vi holdt sammen lenge. Mer enn en gang klarte vi å rømme, men hver gang ble vi finni av hallikene.

 

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

En gang trodde jeg at jeg skulle dø da jeg var med ei gruppe som gikk over grensa mellom to land. Det var mye snø, mørkt og kaldt, og vi hadde verken mat eller drikke til slutt. En annen gang klarte jeg å stikke av fra en fortvilet situasjon, men så hadde jeg ingen å ringe for å be om hjelp utenom en hallik jeg kjente. Og dermed fortsatte alt. Jeg satt i fengsel en gang også, sammen med mange andre kvinner. Politimennene kom inn i cella og spurte om vi ikke trengte å gå i butikken. De som ble med, ble voldtatt av politimennene. Jeg klarte å slippe ut før det var min tur.

En gang var jeg lenge hos en fyr som behandla meg bra. Han lot meg beholde pengene jeg tjente etter at han fikk tilbake det han hadde betalt for meg. Vi var venner, av og til dro vi på turer sammen. På en restaurant en gang traff vi et par menn som ville selge ei jente. Jeg så at hun var livredd, og huska hvordan jeg hadde hatt det i slike situasjoner. Det endte med at jeg kjøpte henne, og hun bodde sammen med meg i mange måneder før hun stakk av en dag. En annen gang var jeg eid av en som ville selge meg til et par forferdelige menn, jeg så at de var virkelig onde. Forhandlingene foregikk i en McDonald-restaurant, rundt oss satt barnefamilier som spiste hamburgere og is. Jeg kom meg ut av situasjonen ved å si at de måtte være klar over at de ble lurt, jeg kom ikke til å ligge med kunder uansett hva slags metoder de brukte for å tvinge meg. Fyren som eide meg trua med å drepe meg, men jeg ga blaffen. Jeg var så trøtt og sliten, og flere ganger prøvde jeg å ta livet mitt.

Så traff jeg en fyr jeg ble forelska i. Vi flytta sammen, og han oppmuntra meg til å begynne på skole for å ta høyere utdannelse. Vi fikk et barn sammen og levde bra i flere år. Da forholdet tok slutt, stod jeg der med ansvaret for ungen, uten penger og regningene hopa seg opp. Jeg hadde lånt av alle jeg kunne låne av, og ville ikke ta imot noe fra barnefaren. Jobbene jeg fikk var elendig betalt, og ga på langt nær nok penger til det jeg og barnet trengte. For å gjøre ei lang historie kort, jeg havna i prostitusjonen, og etter hvert kom jeg til Norge. Barnet mitt ble igjen hos faren. I begynnelsen var jeg under streng kontroll av hallikene, de visste hvor jeg var og hva jeg gjorde hvert minutt. Om du var sjuk eller hadde mensen, det spilte ingen rolle, ut på gata måtte du. Av og til var det bikkjekaldt, og noen av kundene var skremmende. Etter hvert fikk jeg mer frihet. Jeg tjente mange penger for dem som kontrollerte meg. Det jeg fikk var klær, mobiltelefon og mat.

Etter tre måneder i Norge, fikk jeg 600 euro med meg hjem. Jeg visste at halliken hadde sendt tusenvis av euro til hjemlandet hver uke. Etter neste periode fikk jeg 1200 euro. Innimellom turene var jeg hjemme hos barnet mitt, betalte regninger og ordna opp så godt jeg kunne. En dag besøkte jeg ei barndomsvenninne. Hun bodde sammen med mora si og to barn. De hadde en madrass og en stol, ellers var det tomt i leiligheten, og de hadde ikke spist på to dager. Jeg tok henne med meg til leiligheten min, og sa «dere kan bo her, jeg skal hjelpe dere». Mot min vilje dukka hun opp i Norge seinere. «Se på deg», sa hun, «du har fine klær og penger, jeg vil også ha det». Jeg gråt. Livet mitt var ikke noe å være misunnelig på. Hun trodde det var lettjente penger, men ingenting er lett på gata.

Det er lenge siden jeg tenkte på alt dette. Det er som om det gjelder et annet menneske. Du kjenner ingenting, du vil ikke se det som skjer, slik var det mens jeg var midt i det. Du ser deg sjøl fra utsida. Kroppen din er blokkert på en måte. Nå har jeg det mye bedre, men noe inni meg er ikke som det skal være. Det gjør vondt. Jeg prøver å glemme smerten, finner stadig på nye prosjekter som skal ta den vekk. Det kan være å begynne på skole eller å male en vegg, og hver gang tenker jeg «dette kommer til å gjøre meg rolig og lykkelig». Men alt det vonde er der ennå. Hvorfor kan jeg ikke føle meg sånn som jeg vil? Jeg har mista så mye i livet mitt, og jeg prøver å forandre alt til det bedre. Jeg prøver å glemme det som gjør vondt, men det er ikke mulig, jeg ser det.

 

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Jeg har begynt å lære norsk, og jeg tror jeg kan klare meg bra om jeg får muligheten. Det er her jeg vil bli, men lett er det ikke. Jeg må fremdeles slåss. Systemet er vanskelig å forstå, jeg blir aldri klok på hva jeg har krav på og når jeg får det. Alt er så usikkert. Jeg har hatt perioder med masse ubetalte regninger og ingen penger. Det var i en slik situasjon jeg begynte i prostitusjon den gang, og jeg har tenkt på det nå også, men jeg har ikke gjort det. Heldigvis har jeg god helse. Jeg gikk aldri med på å ha sex uten kondom sjøl om kundene gjerne ville. Du føler deg tryggere med kondomer. De beskytter kroppen, og sjela også.

Jeg har vitna i en av halliksakene som har gått for retten. Der opplevde jeg at en advokat spurte meg ut om detaljer om hva jeg gjorde med kundene. Det han spurte om var ikke viktig for saken, han ville bare tråkke på meg og få meg til å bli liten. Jeg lar meg ikke knekke av folk som trur de har rett til å se ned på meg, og jeg så tvers igjennom den ynkelige advokaten, men det er klart jeg ble såra.

Det er vanskelig å se på seg sjøl som et menneske som hører til i den normale verden. Noen ganger ser jeg gamle kunder som minner meg på hvem jeg er og hvor jeg kommer fra. Idag er en av de dårlige dagene. Det er som om jeg ikke hører til noe sted, hvor jeg enn går kjenner jeg meg uttafor og annerledes. Det er vanskelig å forklare ? jeg passer ikke inn, verden kan aldri bli min."

Se:

Om prosjektet
Flere historierTEKSTEN ER TATT FRA PORTRETTER.NO


For å forstå dette innlegget bør du først lese innlegget nedenfor.

ROSA

 • 26.07.2010 - 14:10
Nei, ikke fargen, men det supre prosjektet som ble opprettet i forbindelse med regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn. Dette var i 2005, men prosjektet er fremdeles i full gang.
I forbindelse med dette prosjektet har Norge tatt i mot 15 ofre for menneskehandel, og plassert dem rundt i landets krisesentre. Regjeringen har også vedtatt at hver eneste kommune skal ha et tilbud om krisesenter, slik at alle kvinner skal ha en plass å gå til i nærheten om de ikke føler seg trygge i sitt eget hjem. Til krisesenteret kan kvinnene ta med seg barna sine om disse også er utrygge, og lokaliseringen til senteret er hemmelig slik at ikke uvelkomne skal finne frem til det.
Jeg vet dette fordi mora mi jobber på det lokale krisesenteret. Jeg har vist interesse, og hun har fortalt meg om hva de jobber med. ROSA-prosjektet er det siste store de holder på med, og i forbindelse med et muntlig prosjekt jeg hadde i engelsk om menneskehandel, fikk jeg vite litt mer om dette prosjektet. Jeg leste noen brosjyrer, og fant frem til hjemmesiden til prosjektet (trykk her for å komme til den).

fire millioner kvinner og barn blir kjøpt og solgt hvert år på verdensbasis.
de blir kjøpt og solgt til ekteskap, prostitusjon eller slaveri.
700 000 havner i prostitusjon i Europa, inkludert Norge


ROSA står for Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet og Assistanse. ROSA tilbyr bistand og beskyttelse 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, for kvinner som er utsatt for menneskehandel.
11 av de 15 kvinnene som har kommet til Norge for å få hjelp fra ROSA, har latt seg intervjue. Intervjuene har igjen blitt gjort om til fortellinger. Jeg har skumlest alle, men satt meg inn i kun én. Jeg skal dele den med dere i et senere innlegg. Dette for at ikke hvert innlegg skal bli så altfor stort og kjedelig.

ROSA har også satt i gang en kjendisaksjon. Alle hører vi jo på kjendiser, sant? Sangeren Annie, programlederne Solveig Kloppen og Dorthe Skappel, kulekjøreren Kari Traa, håndballspilleren Mia Hundvin, og tidligere værmelder Elin Tvedt har sagt JA til å fronte aksjonen, og ønsker at du skal bidra til å gjøre livene bedre for menneskehandelofrene.
For å gi din støtte:
Støttefond Menneskehandel
Konto nr. 6118 06 37051


Vil du lese mer om menneskehandel? Jeg har tidligere skrevet et innlegg om det, og det kan du lese her. Ingen har til nå vist sin interesse for dette, så legg gjerne igjen en kommentar for å vise at du bryr deg!

Det dør et barn hvert tredje sekund, hva gjør du for å hjelpe?

 • 16.07.2010 - 12:32
Vi er 6.8 milliarder mennesker her på jord. 6.8 milliarder mennesker som skal ha mat, drikke og husly. 6.8 milliarder mennesker som alle skal ha et verdig liv. 6.8 milliarder mennesker som står opp om morgenen, klar for en ny dag. 6.8 milliarder mennesker som deg.

Hvert år mister 9.1 millioner mennesker livet på grunn av sult. 9.1 millioner mennesker dør hvert år fordi de ikke har god nok tilgang til mat og drikke. 9.1 millioner mennesker etterlater familie og venner i sorg. 9.1 millioner menneskeliv kunne vært spart.

Hver dag mister 25 000 mennesker livet på grunn av sult. 25 000 mennesker dør hver dag fordi de ikke har god nok tilgang på mat og drikke. 25 000 mennesker etterlater familie og venner i sorg. 25 000 menneskeliv kunne vært spart.

Hvert 3.5 sekund mister 1 barn livet. 1 barn mister livet hvert 3.5 sekund fordi det ikke hadde god nok tilgang på mat og drikke. 1 barn etterlater familie og venner i sorg. 1 menneskeliv hvert 3.5 sekund kunne vært spart.

Hva gjør du for å hjelpe?Gjesteinnlegg fra Danny Fox:

Du lurer sikker på hvorfor i alle dager jeg har lagt inn en Facebook "Liker" om 3 Second på min blogg? Det skal jeg fortelle deg her og nå. Du skal få vite hvorfor jeg startet dette prosjektet for over ett år siden. Det har seg sånn at jeg var ofte på møter, og da mener jeg ikke religiøse, men møter som forskjellige organisasjoner stod for.


(Teksten fortsetter under bilde)

Disse møtene eller talene gikk ut på at flere mennesker skulle bli med å delta diskusjonene om fattigdom. Dette var noe som engasjerte meg mye, og da mener jeg VELDIG MYE,
 
Det som var litt skremmende da jeg laget "Liker" profilen, det var når jeg skulle se på profilen dagen etter da jeg hadde laget den. Jeg tror det var mange skjønte at budskapet om fattige folk kom først av alt, og da mener jeg å spandere tid på å kunne lytte mer hva de trengte mer av.


(Teksten fortsetter under bilde)
Prosjektet skal kunne samle inn penger til andre organisasjoner, og skal bli med å samarbeide ved å samle inn og reise rundt å holde presentasjoner!


180 folk ble nylig LikerFacebook dagen etter da jeg laget den. Det varmet meg så mye, at det var rett før tårene begynte å trille. Flere hadde skjønt hva jeg ville frem til.

3 Second står for at det er hver tredje sekund at ett barn dør. Grunnene til at ett barn dør er drap eller sykdommer / f.eks: Aids som flere folk kjemper i mot, Det er ett av de største sykdommene så flere kjemper for.

Viss du tenker på hvor mange antall av barn som dør hver tredje sekund på hver døgn. Det er ikke til å tro, men det er helt sant, og det er dette som får flere folk til å engasjere seg i prosjektet som jeg har lagt til.Men så er det mange barn som blir fødd hver dag, så det er litt positivt i det også. Viss du teller 1,2 og 3, så kan du tenke at der er ett barn som er dø, men du kan også tenke at det blir fødd et nytt barn. Så verden er en negativ, men en samtidig prositiv sted å bo i.

Min mening er at prosjetet skal bli så stort at jeg kan få flere folk til å bli med å delta. Delta å presentere menneskerettighetene, og kunne fortelle eller ha flere taler i uken på forskjellige skoler i landet. Nå har jeg fått mange tilbuder fra uliker skoler i dag. Det er jeg så takknemlige, og det skal ikke være vanskelig for meg å kunne tale om det jeg står for.

TAKK SKAL DERE HA FOR DE SOM GA MEG MULIGHETEN, OG JEG HÅPER PÅ AT DET ER MANGE SOM FØLGER PROSJEKTET MITT PÅ FACEBOOK. INVITER ALLE!

KOMMENTARER TIL DETTE BES HENVISES TIL DANNY FOX!
Det er hans ord, ikke mine.


Har du fremdeles problemer med å forstå?
Gå inn på www.poverty.com, se på animasjonen en liten stund og finn ut hvor mange barn som mister livet mens du sitter og ser på den.

Hvorfor viser dere ikke interesse?

 • 10.07.2010 - 17:13
Dere er tydeligvis ikke så interessert i klima, kjære lesere?
De innleggene jeg har skrevet som omhandler klima og miljø er de innleggene som har fått minst respons fra dere. Det er litt urovekkende. Vet dere ikke hvilken situasjon verden er i for øyeblikket? Bryr dere dere ikke?

Det er ikke lenger et spørsmål om verden står ovenfor en klimaforandring; for det gjør den. Spørsmålet er hvorvidt denne klimaforandringen skjer grunnet menneskelig aktivitet eller ikke. Under et geofagprosjekt fant jeg og ei venninne ut at minst 5 % av de økte utslippene av klimagasser er menneskeskapt. 5 % høres kanskje lite ut, men disse fem prosentene kan få fatale konsekvenser. 


Klimaforskning har ikke foregått i all verdens tid, så en del følger av global oppvarming er nok fremdeles ukjent. Til nå har forskerne funnet ut dette:

 • Havnivået vil stige grunnet isbresmelting og økt temperatur i havet (desto høyere temperatur havet har, desto større tetthet har det)
 • Store utslipp av klimagasser fra smeltende permafrost og døende skoger.
 • Flere innvirkninger på lokalt nivå. I Europa, for eksempel, vil andelen elver som renner over øke over store deler av kontinentet, og langs kysten er det stor risiko for oversvømmelse. Blant annet...
 • Natursystemer, som isbreer, koralrev, arktiske og alpinske økosystemer, tropiske skoger og prærielandskap, vil på flere områder bli truet.
 • En økning i andelen truede dyrearter og tap av biologisk mangfold.
 • Fattige land vil få de største innvirkningene ettersom disse er i mindre stand til å beskytte seg selv fra økende havnivå, sykdomsspredning og nedgang i jordbruksproduksjonen. Dette gjelder fattige land i Afrika, Asia og Mellom-Amerika.
 • Utviklingsland vil lide mest.

Unner du mennesker dette?
Hvorfor viser dere ikke interesse?

10 måter for å bruke mindre olje

 • 10.07.2010 - 10:56
Jeg mottar nyhetsbrev fra Greenpeace International, og for et par dager siden fikk jeg ett om hvordan man kan bruke mindre olje. Oljeriggen Deepwater Horizon eksploderte og sank 11. april i Mexicogulfen, og har siden lekket store mengder olje ut i havet. Greenpeace har fått henvendelser fra folk som ønsker å bruke mindre olje i denne kriseperioden, og har derfor satt opp en liste med ti måter man kan bruke mindre olje på. Mailen er på engelsk, så jeg har oversatt den slik at flest mulig får med seg budskapet:

 1. Gå, sykle eller bruk offentlige transportmidler for å komme deg til jobb/skole
 2. Velg, når mulig, produkter som ikke er pakket i plastikk og produkter som er pakket i resirkulerbart/gjenbruksbart papir.
 3. Kjøp økologisk frukt og grønnsaker (gjødsel og platevernmidler er basert på olje oftere enn de ikke er det)
 4. Kjøp velværeprodukter (shampo, såpe, sminke, etc.) som er basert på naturlige ingredienser i stedet for olje.
 5. Velg, når mulig, produkter som er lokalproduserte da dette involverer mindre transport.
 6. Kjøp klær som er laget på organisk bomull - ikke olje.
 7. Ikke bruk plastikkbestikk, -fat, -glass, etc, på piknikk og på sommerfestivaler.
 8. Kutt ut kjøp av drikkeflasker.
 9. Fly mindre.
 10. Krev at regjeringen bruker mer fornybar energi og mindre olje.
© GREENPEACE
 

Amal Aden - Min drøm om frihet

 • 05.07.2010 - 15:49
Den siste uka har jeg lest boka Min Drøm Om Frihet av norsksomaliske Amal Aden. Dette var ei bok som gjorde sterkt inntrykk på meg, og som var nære med å få meg til å gråte. Jeg griner vanligvis ikke av ting jeg leser, men i løpet av denne boka kjente jeg øynene bli våte flere ganger. Jeg ønsker derfor å dele denne boka med dere, og anbefaler på det sterkeste at dere leser den. Som en teaser, vil jeg skrive litt om boka;
Min drøm om frihet
er en selvbiografisk fortelling som beskriver hvordan det var for Amal Aden (pseudonym) å leve som gatebarn i Somalia, og senere som innvandrerungdom i Norge. Du får virkelig innblikk om livet i det borgerkrigsrammede Somalia, om frykten og ensomheten som preger landets befolkning. Landet er i så dårlig forfatning at FN ikke tørr å ha fredsbevarende styrker der.
Amal Aden er én av nærmere 20 000 somaliere som har innvandret til Norge som følge av de elendige kåra i hjemlandet. Derimot ble ikke Amal Adens første tid i Norge så særlig mye bedre - mye takket være dårlig oppfølgning av barnevernet (hun var 15 da hun kom til Norge). Å lese om hvordan barnevernet antok at Amal Aden hadde det fint når hun egentlig ikke hadde det, er hjerteskjærende. Å tro at noen har det bra fordi de har funnet seg et miljø, er for lettvindt. Miljøet Amal Aden "fant" holdt til på Grønland og besto av khattyggende somaliere. Til tross for gjentatte forsøk på å forklare hvor fælt hun hadde det, ble hun ikke hørt.

Redningen for Amal Aden ble ei norsk jente - kalt Liv i boka - som tok henne til seg, lærte henne norsk, fikk hun til å forstå det norske samfunnet og den norske kulturen, samt mye annet. Denne jenta reddet Amal Adens liv. Hun tok på seg oppdraget - helt frivillig og sikkert noe uvitende-  som barnevernet hadde. Det skulle vært flere som Liv her i verden...

Amal Aden skriver helt i slutten av boka dette:

"Som barn var jeg:
Et foreldreløst barn.
Et ensomt barn.
Et barn som måtte tåle krig.
Et barn som mistet de jeg var mest glad i.
Et barn uten grenser.
Et barn som måtte overleve harde kamper.
Et barn som ikke klarte å glede seg over noe.
Et barn som led på alle måter.

Som ungdom var jeg:
En vergeløs ungdom i et fremmed land.
En vergeløs ungdom som måtte integreres i et nytt samfunn.
En vergeløs ungdom som måtte klare seg selv i en storby.
En vergeløs ungdom som ikke visste annet enn å sparke og spytte.
En vergeløs ungdom som verken kunne skrive eller lese.
En vergeløs ungdom uten tilsyn.
En vergeløs ungdom som måtte leve med mobbing.
En vergeløs ungdom som ble utnyttet fra flere hold.
En vergeløs ungdom som ingen savnet da jeg ikke møtte opp på skolen.
En vergeløs ungdom som barnevernet ikke ga hjelp.
En vergeløs ungdom som ingen var glad i.

Som voksen er jeg:
Lykkelig.
Mor til to barn.
Godt integrert.
Forfatter.
Tolk.
Rådgiver.
Foredragsholder.
Sammen med noen som er glad i meg.


Jeg er imponert over den styrken som Amal Aden har vist. Hun kom fra så å si ingenting, og lever nå etter forholdene bra. Gid alle hadde hennes styrke...

Til slutt vil jeg bare si til alle dere som ser ned på flyktninger:
Hva har de gjort? Dere gjør vondt verre når dere baksnakker, utestenger, mobber eller hva det måtte være. Tenk på hva vedkommende har opplevd; krig, voldtekt, sult, tap av foreldre/venner. Å oppleve slike ting i en så ung alder gjør noe med et menneske. Ha forståelse for at innvandrere ofte opptrer mer utagerende enn norskfødte nordmenn, og hjelp dem heller til å få en bedre holdning.

Det er ikke lett å være vennlig mot folk, når man aldri har opplevd vennskap.
Det er ikke lett å stole på voksne, når alle voksne man har kjent har sveket en.
Det er ikke lett å komme til et nytt land, hvor alt og alle er så mye annerledes enn deg selv.Welcome to Somalia:Tilstanden til verdens barn 2009

 • 24.06.2010 - 18:46


 • Hver dag dør rundt 1500 kvinner som følge av fødselskomplikasjoner.
 • Nyfødte babyer er mest sårbare i løpet av de første 28 dagene. Nærmere 40 % av barna som dør før fylte fem år, dør i denne perioden.
 • 95 % av mødredødsfallene og 90 % av spedbarnsdødsfallene skjer i Afrika og Asia.
 • Forskning viser at 80 % av mødredødsfallene kunne vært unngått hvis kvinnene hadde tilgang til grunnleggende helsetilbud.
 • Bare 54 % av fødslene i fattige land skjer på legeklinikker eller sykehus. Verst er det i landene sør for Sahara og i Sør-Asia, hvor oppimot 60 % av kvinnene føder i sine egne hjem.
 • Komplikasjoner under graviditet og fødsel er en viktig grunn for dødeligheten til jenter mellom 15 og 19.
 • Jenter som føder før fylte 15 år, har fem ganger så stor sjanse for å dø enn kvinner i tjueårene.
 • kjønnslemlestelse er et brudd på unge jenter og kvinners rettigheter, og  denne type vold har over 70 millioner ofre i alderen 15-49 år verden over.
En av få fødsler som har gått for seg på sykehus.


Hvor gammel kommer han til å bli?


Hva tror du denne mora bekymrer seg for?


Kommer denne ungen til å ha rikelig med mat opp i gjennom årene?


Tror du denne ungen kommer til å lide av undervekt?Er det slik vi vil ha det?Vil du lese mer?
Voices of Youth

Don't tempt fate, that text can wait!

 • 24.06.2010 - 16:49
Inspirasjon: Oprah

15. mars 2000 kom det en lov som gjorde all bruk av håndholdt mobil under kjøring forbudt. Noen forsto hvorfor denne loven kom, men dessverre er det altfor mange som fremdeles bruker mobilen når de sitter bak rattet.
En god del mennesker mener at de klarer dette helt fint. De har full kontroll. Derimot viser forskning at å snakke i telefon når man kjører - det være i headset eller høytaler - fører til fire ganger høyere ulykkesfaktor enn når man kjører slik man skal kjøre. Dette er en like høy ulykkesfaktor som ved promillekjøring! Det verste er derimot når man tekster mens man kjører - det fører nemlig til åtte ganger høyere ulykkesfaktor! Hvorfor?
- hjernen klarer ikke å oppfatte alle detaljer ettersom den befinner seg en annen plass
- du får tunnelsyn
- reaksjonsevnen svekkes


Er du en av dem som mener de har full kontroll over bilen selv om de bruker mobiltelefon?

Det har vært altfor mange ulykker hvor mobilbruk har vært direkte årsak for ulykken. Denne videoen er bare ett eksempel:Oprah's No Phone Zone

Statistikk:
 • I følge en amerikansk undersøkelse bruker 87 % av mobileiere mobiltelefonen sin mens de kjører
 • 58 % av nordmenn innrømmer bruk av mobiltelefon bak rattet.
 • Mobilbruk har ført til 955 dødsfall og 240.000 ulykker i USA alene (tall fra 2002)
 • 80 millioner kroner er krevd inn i bøter som følge av ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring i Norge
Når jeg lykkes i å finne antall drepte grunnet mobilbruk, vil jeg oppdatere innlegget. Beklager at ikke innlegget er så bra, men jeg er utrolig sliten i dag, så dere får bare leve med det.

Om å ikke huske.

 • 23.06.2010 - 11:23
"Hun våknet med et støkk. Hvor er barna mine? Hun snudde på alt som var å snu på, hun åpnet alle dører og skap. Barna var ikke å finne. Hun ble mer og mer frustrert. Hun ropte etter hjelp, og hun ropte etter barna. Ingen svar. Hun begynte å gråte. Hvordan kunne hun ha gått fra barna sine? Ropingen etter barna fortsatte, og etter ei stund kom det noen inn døra, ei fremmed dame hun aldri hadde sitt før. Damen sa til henne at hun bare hadde hatt en vond drøm, og at hun nå måtte legge seg igjen. Barna hennes var hjemme, og sov. Klokka var bare to på natta. Hun la seg igjen, og sovnet."


Omlag 70 000 nordmenn lider av demens. Sykdommen fører til at hukommelsen, dømmekraften, planlegging og abstrakt tenking blir svekket, og kontroll med følelser og sosial atferd kan svikte. Ofte opplever man at demente endrer personlighet. For at man kan få diagnosen må disse symptomene vare i over seks måneder, og i tillegg må det ha blitt kartlagt om det kan være andre grunner til svekket hukommelse.

Det finnes ulike demenslidelser, men den mest kjente er Alzheimers sykdom. Over halvparten av demenssyke har denne sykdommen. De som rammes er oftest over 90 år, men dessverre kan alle typer demens ramme yngre eldre også. Fra 65 år er det en viss prosentsjanse for å utvikle demens.
Det er en forferdelig trist skjebne å få demens i en alder av 65. Når sykdommen har blitt så alvorlig at du ikke klarer å ta vare på deg selv, og det blir for vanskelig for de pårørende å stelle med deg, blir oftest løsningen gamlehjem. Å se de forstyrrede personene som skiller seg ut fra mengden, er et frustrerende syn. Hvorfor rammer en slik sykdom - som ofte er aldersbetinget - disse sekstiåringene?

Dessverre er det fremdeles usikkerhet i hvordan man kan forebygge demens, men generell god helse og fysisk aktivitet hjelper trolig. I tillegg viser statistikk at folk med høy utdanning utvikler demens sjeldnere enn folk med lavere utdanning. Som bildet nedenfor viser, vil andelen nordmenn som utvikler  demens øke kraftig i årene fremover. Kanskje er nettopp du en av dem som fører til økt andel demente?Demens vil koste staten ca. 18 milliarder kroner per år i 2020. Det er derfor viktig at mange er obs på denne sykdommen, og sørger for å "trimme hjernen" slik at de ikke ender opp med denne sørgelige skjebnen selv. Les, løs kryssord/sudoku eller spill memory. Have fun, nyt livet, og lev for å få gode, eldre dager.


Personlige erfaringer
Folkehelseinstituttet:
Faktaark
Demenslidelser

Landet hvor voldtektsofrene blir fengslet

 • 08.06.2010 - 23:21


Jeg ble først interessert i Afghanistan etter å ha lest boka A Thousand Splendid Suns (Tusen strålende soler) av Khaled Hosseini. Aldri har jeg vært så opphengt i en bok før. Jeg følte både glede og sorg ovenfor hovedpersonen, Mariam, som ble tvangsgiftet som femtenåring til en tretti år eldre mann. Ettersom årene gikk, ble ektemannen mer og mer voldelig. En scene som virkelig satte inntrykk på meg, var den hvor han tvang Mariam til å tygge småstein!
Jeg skrev at jeg både følte glede og sorg. Sorgen jeg følte har jeg kort forklart, om tvangsekteskap og voldelig ektemann, men selv om Mariam (som er et gjennomsnittlig eksempel på en afghansk kvinne) levde under harde kår, visste hun hvordan hun skulle nyte livet. Når ektemannen var ute, tok hun seg ofte en kopp te under stjernehimmelen sammen med nabokona. Jeg smilte for meg selv da jeg leste disse scenene, mye takket være Hosseinis gode skildringer.
Det at mennesker klarer å finne roen selv når alt annet går dem imot, er virkelig inspirerende. I stedet for å sitte stille i et hjørne og grue seg til mannen kommer hjem, utnyttet Mariam tiden hun hadde for seg selv til å pleie vennskap og egen helse.


Dessverre lider mange av Afghanistans kvinner, og i løpet av det første halvåret av 2007 skal 250 kvinner ha tatt livet av seg for å slippe unna lidelsene de møter i sitt eget hjem, blant sine egne, og ute i det offentlige. Som filmsnutten nedenfor viser, er det mange kvinner som setter fyr på seg selv. Hvordan kan ting gå så langt at kvinner synes det er bedre å brenne enn å leve!?


De siste dagene har det vært mye skriverier om Afghanistan og landets behandling av kvinner. En video hvor to ungjenter blir pisket for å ha rømt fra sine eldre ektemenn har florert på internett. Det har oppstått debatt om hvorvidt det er forsvarlig å trekke styrker ut av Afghanistan, ettersom landet fremdeles har en ganske lang vei å gå før det tilfredsstiller alle menneskelige rettigheter.
Jeg fant en videosnutt på youtube (rawa77 sin kanal) som jeg syntes var god og opplysende. Jeg vil gjerne dele den med dere.Har du problemer med å tro på det du ser?
- FN rangerer Afghanistan som det nest verste landet å bo i. Den forventede levealderen ligger på 44.6 år, mens den i Norge ligger på 80 år. Det som sjokkerte meg mest da jeg sammenlignet demografisk statistikk over Norge og Afghanistan, var først og fremst skolebasert. Så å si alle i Norge kan lese og skrive etter et par år på skole, og vi må alle gå på skole i minimum ti år. Vil du vite tallene for Afghanistan?
- 28.1 % av befolkningen kan lese og skrive. Kjønnsfordelt er det 43.1 % av mennene som kan lese og skrive, mens kun 12.6 % av landet kvinner kan det samme! Snakker vi om undertrykking av kvinner!? (tallene er regnet ut fra femtenåringer og eldre)
- En mannlig afghaner kan forvente seg å gå på skole i 11 år, mens en kvinne kun får fire år med skole i gjennomsnitt. Hvorfor? Mange blir tatt ut av skolen for å bli giftet bort. Kvinner trenger ikke å lære seg å lese og skrive, de skal jo kun være hjemme og stelle hus, mann og barn!Det islamske lovsystemet sharia blir praktisert i Afghanistan, og tillater straffemetoder som pisking og steining. Kvinner er spesielt utsatt ettersom de blir straffet for å gjøre ting som vi i den vestlige verden ikke engang tenker over at vi gjør. Afghanske kvinner kan bli straffet for...:
- å le
- å snakke uten å bli snakket til
- å gå utendørs uten mannlig ledsager
- å motsi en mann (selv om det er hennes sønn)
- å nekte en mann sex
- å ha på seg parfyme
- å delta i sportslige aktiviteter
- å gå utendørs med bare ankler
Listen er lang! Les mer på http://www.rawa.org/rules.htm

Det er mye å skrive om Afghanistan -  jeg har mye mer på lager - men mitt mål med dette innlegget er at dere får øynene opp og forstår hvor fæl situasjonen er i Afghanistan, selv etter flere år med forbedringer. Jeg vil derfor ikke skrive et altfor langt og kjedelig innlegg. Hvis du er sulten på mer stoff om Afghanistan, ta en titt på disse linkene:

Vil du lese mer?
- https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
- http://no.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
- http://www.rawa.org/wom-view.htm


Vil du se mer?
- http://www.youtube.com/user/rawa77?blend=2&ob=1
- http://www.rawa.org/gallery.html (NB!!! Inneholder sterke bilder)


Hjemmesiden til organisasjonen RAWA (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan) er en god side hvor du virkelig får et innblikk i kvinners dagligliv i Afghanistan, men siden er ikke for de ømfindtlige. Jeg klarte ikke å se gjennom bildene selv...

www.amnesty.no

 • 28.05.2010 - 14:39

Lyst å dra på en annerledes reise?

 • 26.04.2010 - 20:37
Klikk deg inn på
www.uspesifisert.no


Dette er noe jeg anbef
aler - på det sterkeste - alle til å gjøre!
Sjokkerende fakta om menneskehandel/moderne slaveri

 • 22.04.2010 - 18:56
1. Det er flere slaver nå enn noen annen gang i menneskets historie.
2. Verdien til en slave har minket.
3. Det finnes fremdeles slaveri i USA.
4. Slaveri kan være skjult under mange navn for å skjerme det fra samfunnet.
5. Den minst kjente metoden for slavehold er den som er mest brukt (bonded labor, se innlegget Hva tror du menneskehandel er?)
6. Menneskehandel har nylig blitt beskrevet som "den raskest voksende økonomiske virksomheten i verden"
7. For å kjøpe fri alle bundede arbeidere i verden, måtte hver familie ha punget ut med så lite som $40.
8. Organisasjonen Free The Slaves tror det er mulig å få bukt med slaveri innen tjuefem år.
9. Mange slaveproduserte goder kan komme inn i ditt hjem uten at du er klar over det (se innlegget Noen må lide fordi jeg er en sjokoladeelsker)
Vil du vite mer?
Lysbilde 9 .O {font-size:149%;}

Terrorisme

 • 26.03.2010 - 16:58
Det er terror overalt for tiden! Ikke nye hendelser, men overalt på tv. Jeg har komt over hele tre terrorhendelser de siste døgnet. Er det bare ren tilfeldighet, eller er det mye fokus på terror for øyeblikket?Den første terrorhendelsen jeg kom over, var på National Geographic Channel's program Air Crash Investigation (eller Havarikommisjonen). En islamistisk terrorbande hadde kapret et fly som skulle fly fra Algerie til Frankrike. Dette hendte i 1994. Flyet var fra selskapet Air France. Det endte med at alle kaprerne ble drept, men det kan ikke ha føltes som en seier for Frankrike; med seg tok nemlig med seg noen uskyldige mennesker...Den andre terrorhendelsen jeg kom over, var den som også sjokkerte meg mest. Den hendte i 1988, før jeg ble født, og jeg hadde aldri før hørt om den. Det var Lockerbie-ulykken, som den ble kjent for. Et fly fra Heathrow var lastet med en bombe som sprengte et fly som var på vei til New York, og vrakdelene landet over Skottland. Den største vrakdelen - vingene og det mellom vingene - traff dessverre en liten småby; Lockerbie. 270 mennesker døde.
Landet Libya tok senere på seg ansvaret for dette terrorangrepet. Årsaken skal være at USA i årene før hadde bombet Libya.

Den tredje terrorhendelsen jeg kom over, var den ferskeste. London 7. juli 2005. Over 700 mennesker ble skadet og 52 mennesker ble drept da innenlandske terrorister bombet T-banen og en buss. Motivet deres var at "så lenge dere bomber oss og vårt land, vil vi bombe dere og deres land".

Terrorisme er bruk av t
error for å oppnå et politisk mål. At mennesker må ty til så katastrofale ting for å oppnå politiske mål, er bare helt forferdelig.
Kampen mot terror er en av de vanskeligste oppgavene verden står ovenfor. Kanskje bør vi høre på de som bombet London i 2005?
"så lenge dere bomber oss og vårt land, vil vi bombe dere og deres land".

Verdens problemer kan og bør ikke løses ved hjelp av terror. Mange uskyldige menneskeliv går tapt, og man skaper en stor frykt som gjør livet ekstra vanskelig for mange.

Hva tror du menneskehandel er?

 • 24.03.2010 - 19:26
Jeg må legge kortene på bordet og være helt ærlig;
jeg tro
dde menneskehandel kun omhandlet personer som ble kjøpt/solgt for å drive med seksuelle tjenester.
Der tok jeg jammen meg veldig feil!

Det finnes fire hovedtyper for menneskehandel, og på generelt basis kan man si at menneskehandel er den moderne type slaveri."Human trafficking is the sale, transport and profit of human beings who are being forced to work".
mennesker som blir tvunget til å arbeide,
mennesker som blir tvunget til å drive med ufrivillig slavearbeid,
mennesker som blir tvunget til slavearbeid innenfor et privat hjem
barn som blir tvunget til å drive med ulike typer for arbeid.
Alt dette er menneskehandel.

Den man kjenner minst til, er også den som er mest utbredt. Det er snakk om mennesker som blir tvunget til å arbeide. De blir tvunget til å arbeide f.eks. fordi de skylder penger, og må arbeide for å betale tilbake. Arbeiderne får lite eller ingen lønn.
Denne typen for menneskehandel har eksistert i flere hundre år, og fattigdom er opphavet. Ofte blir hele familier involvert i det ufrivillige arbeidet...


Mennesker som driver med ufrivillig slavearbeid, og som kommer innhunder menneskehandel, er mennesker som frykter for å bli utsatt for vold, trusler og lignende dersom de flykter fra arbeidet. Denne typen rammer oftest økonomiske migranter eller ufaglærte mennesker fra mindre utviklede land.
Disse menneskene føler ofte at de er i fangenskap, og - dessverre - er de også ofte det.

Den som jeg har fått inntrykk av at er den vanskeligste typen for menneskehandel å oppdage, er de som blir holdt fanget i private hjem. Denne typen for menneskehandel finner man over hele verden.


Tegn på at en person blir holdt fanget i et privat hjem, kan være at
- personen ikke spiser med resten av familien
- personen har ikke sitt eget rom
- personen sjelden eller aldri forlater hjemmet uten "familieoverhodet"Barnearbeid.
158 millioner barn mellom fem og fjorten år (inkludert de som jobber i private hjem).
Jobber med foreldre eller for seg selv.
Øker.

Det er viktig å huske på at menensker som blir utsatt for menneskehandel, ofte får høre trusler hver dag. Dette gjør det vanskelig for dem å søke hjelp og/eller flykte.
Menneskehandel er et problem over hele verden, også i Skandinavia, og det er et brudd på menneskerettighetene. Alle mennesker har rett til å styre over sitt eget liv, ingen kan bestemme hva et annet menneske skal drive med. Spesielt ikke når vedkommende blir truet, utsatt for vold og får generelt dårlig behandling.

Du har kanskje hørt om tilfeller i Norge? Da omhandler det som oftest kvinner, mindreårige (og menn) som blir kjøpt og solgt for å drive med seksuelle tjenester. De kommer til Norge, og har blitt lovt et godt og trygt liv der. Det de ikke vet, er at de har blitt lurt - de er ofre for menneskehandel. Ofrene kommer fra mindre utviklede land.
Nettsiden Ung.no har listet opp en rekke ulike former for menneskehandel, som kanskje får deg til å bli litt mer klar over hvor utbredt dette problemet er. Jeg lister opp noen:
- Arrangert ekteskap
- Husarbeid
- Barnepass
- Tigging
- Gateartisteri
- Gatesalg
- Organdonasjon

Nå må du ikke overdrive, og tro at du er offer for menneskehandel ettersom du kanskje blir bedt om å hjelpe til i huset og passe på småsøsken. Husk på at du får så mye mer igjen for det; du har et hjem å bo i hvor du hører hjemme og har noe å si, du har foreldre og andre slektninger som stiller opp for deg når du trenger det, du får mat når du er sulten og du får klær, sko og annet når det er nødvendig. Noen får i tillegg lommepenger.
Ofre for menneskehandel har ingen av delene.

Menneskehandel er et internasjonalt problem som mange jobber for å få bukt med. Kanskje kan du gjøre noe selv også?hits