ingrid gurine

Skjev fordeling.

 • 23.03.2012 - 15:33

At verden er urettferdig er ikke noe nytt. Vi i Norge har for eksempel mye mer av materielle goder enn folk i Kenya, og selv innad i Kenya er det mange som har mye mer enn andre. Jeg synes dette blir mye mer "virkelig" om man setter tall på det. Det skal ikke dreie seg om materielle goder (som ikke alle er like nødvendige), men om noe vi alle trenger for å overleve - mat.

Tall fra FNs organisasjon for mat og jordbruk (FAO) viser at så mange som 925 millioner mennesker er underernærte (2010), og disse er spredt over hele verden:
- 578 millioner i Asia og Stillehavet
- 239 millioner i Afrika sør for Sahara
- 53 millioner i Latin-Amerika og Karibbien
- 37 millioner i Midtøsten og Nord-Afrika
- 19 millioner i høy-inntektslandSpesielt det siste tallet viser at forskjeller innad i selv rike land, kan være temmelig store. I Norge sies det for eksempel at 100 000 barn lever under fattigdomssgrensa. Disse får jo selvsagt tilstrekkelig med mat, men kan kanskje ikke delta på fritidsaktiviteter eller handle nye klær til skolestart.

Nå kommer jeg til den syke delen. Ja, jeg finner det ganske sprøtt. For mens nesten 1 milliard mennesker ikke får tilstrekkelig mat og 1/5 mennesker på jord legger seg sultne, er det 1.5 milliarder mennesker som er overvektige. Mens 1/3 av 9 millioner barn som dør før fylte fem år dør av underernæring, er 43 millioner barn i samme alder overvektige eller lider av fedme. I tillegg har man også dem som også får i seg nok mat, men ikke næringsrik mat - tilsammen gjelder dette 2 milliarder mennesker. En kropp som vokser trenger rikelig med vitaminer og mineraler, for ikke å snakke om energi - noe du helt sikkert har hørt minst to ganger i oppveksten din. Mangel på dette kan føre til mange alvorlige sykdommer og/eller funksjonshemminger, og i verste fall død. I dag finnes det 178 millioner barn under fem år i verden som er kortvokst grunnet under- og/eller feilernæring.

Som jeg har nevnt kan forskjellene innad i land være store, selv når det gjelder under- og overvekt:
- Filippinene: 32% av barn under 5 år er undervektige, mens 27% av voksne kvinner er overvektige/kraftige.
- Egypt: Nesten 20% av befolkningen lever på under 1 dollar dagen, mens det samtidig er flere overvektige enn undervektige barn. I tillegg er 30% av de voksne kraftige. Kilde: World Disasters Report 2011 Focus on hunger and malnutrition (IRRC)

Visste du at...

 • 22.02.2012 - 11:27

...alkohol tar livet av 2.5 millioner mennesker årlig? 
Det er flere enn antallet som dør av aids, tuberkulose og vold.Kilde: Bistandsaktuelt nr. 1 - januar 2012

Menneskets største tabu.

 • 02.11.2011 - 18:45

...er uten tvil kannibalisme - mennesker som spiser mennesker. De aller fleste av oss finner det ekkelt, motbydende og fremmed. Jeg er intet unntak. Det er derimot "vanlig" i andre samfunn og kulturer, og man har også registrert tilfeller av det så nærme som i Russland under hungersnøden der på trettitallet. Et tabu er det i alle fall, men det skader vel ikke å blogge litt om fakta knyttet rundt det? Det kan faktisk være temmelig interessant...

Følgende er tatt fra denne nettsiden, og er oversatt til norsk av meg:
-  Begrepet "kannibal" stammer fra en indianerstamme i Karribien - Carib Indians - som ble anklaget for å spise andre mennesker. De spanske conquistadorene hadde problemer med å uttale bokstaven r, s¨carib ble canib og deretter cannibal.
-  Har du noen gang spist fingerneglene dine eller en del av ditt eget hår? Dette kan regnes som en type kannibalisme - autokannibalisme eller selvkannibalisme.
- "Kuru" er en sykdom blant enkelte stammer i Papua New Guinea som blir sagt å komme av spising av menneskekjøtt. En slags munn- og klovsyke blant mennesker.
- Selv om det er et tabu, finner man kannibaler i en rekke eventyr: den onde stemorden i Snøhvit ønsket å spise hjertet hennes, kjempen i Jack og Bønnestengelen likte å spise briter, mens Hans og Grete blir tatt til fange av en barnespisende heks.
- Det sies at Aztekerne skal ha spist mennesker for å tilbe sine guder. En av deres ledere, Moctezuma, skal visstnok ha hatt god appetitt for menneskelår servert med tomater og chilipeppersaus. 
- Et rugbyteam fra Uruguay styrtet med fly i Alpene i 1972, og de av dem som ikke døde var tvunget til å spise de andres kropper for å overleve. De ble reddet etter 72 dager.
- Stammen Fore på Papua New Guinea spiste hver eneste del av sine avdøde - såkalt endokannibalisme. De gjorde dette utav kjærlighet og respekt ettersom de så på det som en måte å få de døde til å leve for alltid på.
- En gruppe amerikanske pioneerer kalt the Donner party begynte med kannibalisme på deres tur til California i 1846 etter at de hadde blitt snødd fast i Sierra Nevada. Av de 87 medlemmene som reiste, overlevde kun 48.
- Vegetaraksjonister i Berlin laget en hjemmeside hvor de reklamerte for en ny resturant kalt Flime, hvor de søkte etter besøkende som ønsket å donere kroppsdeler. De forklarte seg med at de ønsker å få konsumentene til å forstå for slemt det var å spise kjøtt.
- I Australia (blant aboriginerne, mest sannsynlig) praktiserte man kannibalisme for å oppnå de kreftene og egenskapene personen man spiste hadde - hjerne for kunnskap, hjerte for mot og makt, ben for å raskere osv.  Før noen finner opp sine egne meninger for hvorfor jeg kom på å skrive om dette, så vil jeg bare si at det begynte med at jeg lurte på det sosialantropologiske synet på kannibalisme.

Sør-Sudan.

 • 27.08.2011 - 18:51

Jeg heier virkelig på dette landet. Etter å ha lest om situasjonen før Sudan ble delt, hvor tilsidesatt og nedprioritert Sør var, mener jeg og tror at splittingen er det beste som har skjedd i dette landet siden kolonitiden. Ja, det blir vanskelig. En stat skal bygges opp fra rota av, mennesker må læres opp, korrupsjon må bekjempes, veier bygges, unger sendes til skolen, fattigdom bekjempes og så mye mer. Men jeg har tro på Sør-Sudan. De kommer til å klare seg, bare gi dem tid, hjelp og støtte. 

Jeg legger til litt info om det nye landet: 
Offisielt navn: Republic of South Sudan
Hovedstad:
Juba
Folketall:
 mellom 8.2 og 9.2 millioner
Lesekyndighet: 27%


Sør-Sudan i grønt.


Ikke alt er enda klargjort mellom Sør- og Nord-Sudan. De fleste oljereservoarene til det tidligere Sudan tilhører nå Sør, men for at disse skal kunne utnyttes må det legges kabler på nordsudansk jord. Dette er bare én av flere uløste saker. Hovedpriorieringen til Sør-Sudan nå er å få hjem sine innbyggere og bygge opp staten sin. 

Kilde: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/od.html 

Fakta og statistikk om barnehandel.

 • 24.02.2011 - 18:10

Følgende er tatt fra nettsidene til FNs barneorganisasjon UNICEF, og er oversatt til norsk av meg:

 • Unicef estimerer at mellom 1000 og 1500 babyer og barn fra Guatemala blir utsatt for menneskehandel hvert år, for så å bli adoptert til familier i Nord-Amerika og Europa.
 • Jenter så unge som tretten år (hovedsakelig fra Asia og Øst-Europa) blir solgt online som såkalte "post-bruder". I de fleste tilfeller er disse jentene uten makt og høyt utsatt for vold og misbruk.
 • Store tall av barn blir utsatt for menneskehandel vest og sentralt i Afrika, for det meste til bruk som tjenere/slaver i hjem, men en stor andel blir også solgt til bruk i prostitusjon og arbeid i butikker og gårder.
 • Nærmere 90% av barna som blir utsatt for menneskehandel i Vest- og Sentral-Afrika er jenter.
 • Barn blir solgt fra ett afrikansk land til et annet, og mange blir solgt til Europa og Midtøsten.
 • I Litauen blir det regnet med at så mange som 20-50% av de prostituerte er mindreårige. Her er det også tilfeller av barn på 10-12 år fra barnehjem som er blitt brukt til innspilling av pornografiske filmer.

Det finnes også barn og voksne i Norge (ikke etnisk norske, for det meste) som er utsatt for menneskehandel. Ha derfor øynene åpne - for hvordan du kan "legge merke til" om noen er ofre for slik ulovlig handel samt mer informasjon om menneskehandel, trykk her)

Hvordan komme seg ut av fattigdom?

 • 22.02.2011 - 18:58

Her i gården går det i lesing og pugging av internasjonal politikk og de begreper det omfatter. Politikkprøve om to dager, med andre ord. Internasjonal politikk er jo noe jeg interessere meg for, så temaet er ikke så verst, men 133 sider og 80 begreper!? Give me a break!

Tenkte som en alternativ måte å øve på kunne jeg dele litt fra det ene kapittelet med dere. Det heter "internasjonal handel, økonomisk utvikling og bistand". Som tittelen på innlegget bekrefter, er det altså økonomisk utvikling jeg skal skrive litt om her ;-)
I kapittelet er det nemlig en underoverskrift (eller hva det nå heter) som sier "Hvilke forhold fremmer økonomisk utvikling?". Det er jo ikke akkurat noen hemmelighet at enkelte land her i verden har kommet seg lettere ut av fattigdom enn andre. Ta for eksempel Norge, som så å si vant i lotto da vi fant olje. For hundre - tohundre år siden var vi ikke stort rike, men vi har kommet oss kraftig. Hva er det vi i Norge har på plass som mange land sør for Sahara ikke har?

Ifølge politikkboka finnes det fem fellestrekk for hva som må være på plass for at et land skal gå fra fattig til rik, og de aer alle avhengige av hverandre. Det vil si at alle fem må være på plass før økonomisk fremgang skjer;

 • De har bygd opp en fysisk infrastruktur i form av transport, telekommunikasjoner og energiforsyning som gjør moderne utvikling mulig.
 • De har etablert en infrastruktur av offentlige tjenester som helsevesen og utdanning, som gjør at befolkningen er i stand til å arbeide og har nødvendige kunnskaper og kompetanse.
 • De har utviklet et sosialt sikkerhetsnett som gjør at folk ikke trenger å frykte for å overleve hvis de skulle bli syke eller miste jobben.
 • De har utviklet markeder som fungerer og som gjør at bedrifter investerer i nye arbeidsplasser.
 • De har opprettet politiske institusjoner som sørger for rettssikkerhet og demokrati, og som foretar langsiktige investeringer til fellesskapets beste, for eksempel i utdanning og forskning.


keeptalkinggreece.com


Så nå vet dere det også :-)

Kilde: Fokus - politikk og menneskerettigheter, Aschehoug

Litt fakta og statistikk om flyktninger.

 • 15.02.2011 - 20:20

Hva er en flyktning?
En flyktning er ifølge FNs flyktningskonvensjon fra 1951 "en person som har flyktet fra sitt land og har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk overbevisning eller medlemskap i en bestemt sosial gruppe, og som ikke er i stand til eller, på grunn av slik frykt, ikke villig til å påberope seg sitt lands beskyttelse." Flyktninger kan både være på flukt i sitt eget land (internt fordrevne) eller utenfor landegrensene.

Hvor mange flyktninger finnes det?
Da vi trådte inn i år 2010, fantes det hele 43.2 millioner flyktninger på verdensbasis, ifølge FN. Av disse skal 27.1 millioner være internt fordrevne, mens 16.1 millioner var på flukt i et annet land enn sitt eget.

Hvor kommer flyktningene fra?
Det finnes flyktninger fra alle verdensdeler. Afrika og Asia er kanskje overrepresentert. Jeg vil nå ta for meg enkelte land og si hvor mange flyktninger som kommer fra dette landet (ikke inkludert internt fordrevne). Tallene er fra 2007.

 • Irak: Nærmere 2.3 millioner. Hadde en nedgang i antall flyktninger fra år 2000 til 2004, men de siste årene har det derimot vært en drastisk økning.
 • Afghanistan: 1.9 millioner. Hatt en jevn nedgang siden USAs invasjon av landet.
 • Sudan: 523 000. Høyt grunnet borgerkrig og andre indre konflikter. Har gått litt ned etter fredserklæringen i 2005, men er fremdeles høyt grunnet konflikter i blant annet Darfur.
 • Burma (Myanmar): 191 000. Jevn oppgang frem til 2006, så en liten nedgang. Strengt militærregime med null ytrings- og religionsfrihet og ikke mulighet til å ha et annet politisk syn enn myndighetene, er noen av årsakene til hvorfor det finnes mange flyktninger fra dette landet.
 • Russland: Nærmere 93 000. Mange kommer fra konfliktområdene i Tsjetjenia - en provins i Russland som har store ønsker om selvstendighet.
 • Georgia: Litt over 6000. Dette tallet er derimot høyere i dag (2010-2011) ettersom landet var i krig med Russland i 2008, som førte til mange flyktninger. De fleste ente derimot opp som internt fordrevne, og er ikke med på denne statistikken.


Hvor havner flyktningene?
Det optimale er at de kan returnere til hjemlandene sine. Dette er det derimot ikke alle som har mulighet til, og disse må søke opphold i andre land via FNs flyktningskovensjon.
Utviklingsland tar imot flest flyktninger (i 2009 nærmere 80% av alle flyktninger), selv om de fleste tror at flyktningene flykter til "bedre land". Syria og Iran var på toppen i 2007. I-landet som mottar flest flyktninger (2007), er Tyskland.
Ifølge SSB var det i 2009 like over 41 000 flyktninger bosatt i Norge.


FOTO: FN


FOTO: FN


FOTO: UNHCR

Ifølge Flyktninghjelpen er 0.2% av verdens befolkning flyktninger, og 0.4% internt fordrevne. Det høres kanskje ikke mye ut, men det tilsvarer en god del millioner sivile mennesker som ikke får tilfredsstilit grunleggende menneskebehov og menneskeretter.

Kilder:
FN.no
Flyktningshjelpen.no
Globalis 1
Globalis 2
SSB

Jeg avslutter innlegget med å dele en sang/musikkvideo med dere som tar for seg hvordan det er å leve som flyktning.

Verdens energiforbruk i framtiden

 • 15.02.2011 - 12:40

- Dersom det ikke gjøres drastiske tiltak for å få ned veksten i energiforbruket, vil verdens energiforbruk være 50% høyere i 2030 enn i dag
- Kina og India vil alene stå for nesten halvparten av veksten i energiforbruket. De to landene vil doble sitt forbruk av energi fram mot 2030.
- Forbruket av kull ventes å øke mest av alle fossile energikilder fram mot 2030. Over 80% av det økte kullforbruket vil komme i Kina og India.


FOTO: etftrends.com

Kilde: Terra Nostra (lærebok i Geofag 2), Aschehoug

This Is The End (For You My Friend)

 • 09.02.2011 - 20:09

Her er en god sang med mye bra budskap. I musikkvideoen får man i tillegg med litt fakta og statistikk rundt psykisk helse, så dette blir dagens fakta- og statistikkinnlegg! :-) Enjoy!

 

Hvor mange sulter, og andre fakta og statistikker rundt sult.

 • 08.02.2011 - 15:41

Sult er en forferdelig konsekvens av fattigdom og nød. Å være sulten er lite godt, det vet vi alle som har lengtet etter friminutt med brumlende mage. Derimot er den sulten fattige opplever enda verre, langvarende og vanskelig å tilfredsstille. Alt for mange sulter her på jorda. Det er ikke på grunn av mangel på mat, men på grunn av skjev fordeling av ressurser. Så folkens; spis litt mindre kjøtt, og bidra til at flere kan legge seg med mat i magen hver dag.

Her følger en rekke statistikker fra nettstedet trust.org. Jeg har oversatt dem for at flest mulig skal forstå. Dersom du ønsker å lese originalen, finner du en link nederst i innlegget.

 • Mer enn 1 milliard mennesker legger seg sultne om kvelden - noe som tilsvarer mer enn befolkningen i USA, Canada og EU til sammen
 • Det dør et barn grunnet sult hvert sjette sekund
 • 1/4 av alle barn i utviklingsland (land som Sudan, Nigeria, Haiti etc.) er underernærte
 • 1/3 av verdens underernærte bor i landsbyområder (rurale strøk, motsatt av urbane strøk)
 • De ti største hungernødene på 1900-tallet fant ikke sted i Afrika. De dødligeste krisene fant sted i Sovjetunionen (nå Russland ++), Kina, India og Nord-Korea.
 • India har hatt suksess når det kommer til å forebygge hungersnød i landet, men fremdeles lever 350 millioner indere med kronisk sult - mer enn i Afrika, Latin-Amerika og Karibien sammenlagt.
 • Verdens største bistandsgiver, USA, suplerer mesteparten av matbistanden i form av avlinger kjøpt fra amerikanske bønder og fraktet videre til trengende områder.
 • Bare en brøkdel av verdens matbistand blir brukt til å bekjempe kraftige hungersnøder.  Mesteparten går til folk som er rammet av naturkatastrofer eller som lever i områder med ekstrem fattigdom.


shc.edu


pedaltofeed.com


toonpool.com


globalcrisisnews.com


nowpublic.com

LINK

hits