ingrid gurine

Skjev fordeling.

  • 23.03.2012 - 15:33

At verden er urettferdig er ikke noe nytt. Vi i Norge har for eksempel mye mer av materielle goder enn folk i Kenya, og selv innad i Kenya er det mange som har mye mer enn andre. Jeg synes dette blir mye mer "virkelig" om man setter tall på det. Det skal ikke dreie seg om materielle goder (som ikke alle er like nødvendige), men om noe vi alle trenger for å overleve - mat.

Tall fra FNs organisasjon for mat og jordbruk (FAO) viser at så mange som 925 millioner mennesker er underernærte (2010), og disse er spredt over hele verden:
- 578 millioner i Asia og Stillehavet
- 239 millioner i Afrika sør for Sahara
- 53 millioner i Latin-Amerika og Karibbien
- 37 millioner i Midtøsten og Nord-Afrika
- 19 millioner i høy-inntektslandSpesielt det siste tallet viser at forskjeller innad i selv rike land, kan være temmelig store. I Norge sies det for eksempel at 100 000 barn lever under fattigdomssgrensa. Disse får jo selvsagt tilstrekkelig med mat, men kan kanskje ikke delta på fritidsaktiviteter eller handle nye klær til skolestart.

Nå kommer jeg til den syke delen. Ja, jeg finner det ganske sprøtt. For mens nesten 1 milliard mennesker ikke får tilstrekkelig mat og 1/5 mennesker på jord legger seg sultne, er det 1.5 milliarder mennesker som er overvektige. Mens 1/3 av 9 millioner barn som dør før fylte fem år dør av underernæring, er 43 millioner barn i samme alder overvektige eller lider av fedme. I tillegg har man også dem som også får i seg nok mat, men ikke næringsrik mat - tilsammen gjelder dette 2 milliarder mennesker. En kropp som vokser trenger rikelig med vitaminer og mineraler, for ikke å snakke om energi - noe du helt sikkert har hørt minst to ganger i oppveksten din. Mangel på dette kan føre til mange alvorlige sykdommer og/eller funksjonshemminger, og i verste fall død. I dag finnes det 178 millioner barn under fem år i verden som er kortvokst grunnet under- og/eller feilernæring.

Som jeg har nevnt kan forskjellene innad i land være store, selv når det gjelder under- og overvekt:
- Filippinene: 32% av barn under 5 år er undervektige, mens 27% av voksne kvinner er overvektige/kraftige.
- Egypt: Nesten 20% av befolkningen lever på under 1 dollar dagen, mens det samtidig er flere overvektige enn undervektige barn. I tillegg er 30% av de voksne kraftige. Kilde: World Disasters Report 2011 Focus on hunger and malnutrition (IRRC)

hits