ingrid gurine

Kampen for/mot miljøet

  • 20.03.2012 - 09:34

Det er mye verdens stormakter ikke kommer til enighet om. Hvordan de skal takle klimaendringer og miljøkrisen som kan følge er én av dem. De står rett og slett på stedet hvil.

En av årsakene til dette er at det ikke er enighet om hvem som skal ta det største ansvaret. Klima og miljø er såklart et felles anliggende, men årsakene til endringene i det er ikke like mye felles. Det er ingen hemmelighet at vi rike land i "nord" har pøst ut med klimagasser og forårsaket hull i ozonlaget, økte temperaturer og hevet vannstand i vår vei til velstand. Da må jo de fattige land i "sør" få lov til å gjøre det samme?

Jeg er ikke uenig i dette, men synes heller man bør satse på andre former for energi enn de ikke-fornybare (olje, kull, gass). For mens vi i nord (i alle fall for Norges del) går mer og mer vekk fra kull (som er den mest forurensende av de ikke-fornybare energikildene), øker sterk voksende økonomier som Kina og India sitt forbruk av nettopp kull. I forrige måneds utgave av Aftenposten Innsikt kunne man lese at det er så mange som fire nye kullkraftverk som starter opp hver uke i Kina og India. Økningen i disse landene er større enn reduksjonen i vestlige land, så vår kamp er på en måte til ingen nytte. Enda!


Dagbrudd i Jharia, India. Kull som blir etterlatt i dagen, tar fyr når det kommer i kontant med oksygen. Slike 
kullbranner et ekstremt forurensende og ødeleggende for både miljø og mennesker. Kilde: Greenpeace


For Kina er et av landene som kommer til å bli rammet hardest av klimaendringer. Når disse treffer inn, må det vel gå opp et lys for kineserne og få dem til å investere mer i fornybare energikilder? Jeg tviholder i alle fall på håpet.

hits