ingrid gurine

World Disasters Report 2011: Fokus på sult og underernæring

  • 04.03.2012 - 19:32

Dagen før jeg reiste til Tanzania, fikk jeg den nyeste utgaven av Røde Kross og Røde Halvmånes World Disasters Report i posten. Årets (2011) utgave fokuserer på sult og underernæring, og inneholder blant annet en rekke statistikk på temaet. Det slo meg at selv om ikke alle dere hadde funnet det interessant å lese rapporten, vil nok sikkert de fleste finne statistikken interessant. Så jeg har notert ned en del statistikk om sult, hungersnød og underernæring, og vil dele dette med dere i dagene som kommer.
Jeg ble obs på rapporten etter en artikkel i forrige utgave av Røde Kors magasinet hvor de skrev om forskjellige land som i fremtiden kan komme til å oppleve alvorlige hungersnød. Med global oppvarming, sterkt økende befolkning og mer press på matressurser vil hungersnøder opptre oftere og i mer alvorlig grad i årene som kommer. I tillegg er det jo også den altfor store andelen mennesker som er kronisk sultne - som aldri får nok mat og som alltid må legge seg sultne. Andelen sultne mennesker er for tiden hele 1 av 7 mennesker.

For å lære mer om IFRCs årlige utgave av kriserapport, kan du trykke her. Her kan du også se hva temaet har vært for tidligere utgaver.

hits