ingrid gurine

Tanzania '12: mandag 09. januar

  • 22.02.2012 - 09:10

Ahh, første offisielle dag med program i Tanzania. Enda ikke helt vandt til varmen (ikke jeg i alle fall), var vi noe frustrerte over å måtte gå helkledd (dekke knær og skuldre) for første forelesning. I Tanzania er det nemlig slik at man ikke går på forelesning i hva som helst - man skal helst kle seg litt fint. Da er det upassende om vi, en haug med nordmenn, kom på forelesning ikledd korte shorts og singlet. 
 

Stedet vi var og hadde forelesninger den første uka i Tanzania, var Mzumbe University (lokalisert i Morogoro, mer om det senere) sin kampus i Dar es Salaam. Her har de ca. 1300 studenter - for det meste masterstudenter - fordelt på seks ulike program og 30 forelesere.
Første forelesning  handlet om demografi, altså befolkningen, i Tanzania og hvordan denne har utviklet seg siden uavhengigheten i 1961. Jeg vet ikke hvor interessant det er for dere å lese hva de ulike foreleserne sa, så jeg tror jeg bare nevner forelesningene smått så kan heller spesielt interesserte sende meg en mail? 
Innbyggertallet i Tanzania blir ansett å være 47 millioner mennesker, hvorav 26% bor i byer (dette tallet er derimot raskt økende, med en urbaniseringsrate på 6%). Kvinnene får i gjennomsnitt 5.5 barn hver, og befolkningen er rasktvoksende (doblet siden 50-tallet). 44% av befolkninger er 15 år og yngre - befolkningen er altså ung - noe som er et klart kjennetegn på et u-land.  
Den sterke befolkningsveksten som Tanzania er "offer" for, krever en økonomisk vekst på 8.7% årlig. Dette påvirker utviklingsforsøk negativt. I tillegg er landet preget av mangel på arbeid og at andelen fattige øker grunnet høy befolkningsvekst. 


Denne gutten har mest sannsynlig fire søsken, og kan komme til å få problemer med å skaffe seg jobb når 
han blir voksen ettersom befolkningen øker kraftig.


hits