ingrid gurine

Aksjon #52:

  • 16.02.2011 - 13:25

- Resirkulér papir!

Dette har jeg forstått at man er flinke til i enkelte kommuner i Norge hvor det finnes sortering av rest-, mat- og papiravfall. Derimot kan ting alltid bli bedre! Mange kaster kun artikler som er rent papir - pappesker, kartonger, o.l. - og kaster artikler med papir og f.eks. plast i restavfallet. Ofte går det derimot an å separere de to fra hverandre, og kaste plasten for seg og pappen for seg. Slik får man sortert all papp man bruker uten å engasjere seg så mye :-)Sorterer/resirkulerer dere papir der du bor?

hits