ingrid gurine

Verdens energiforbruk i framtiden

  • 15.02.2011 - 12:40

- Dersom det ikke gjres drastiske tiltak for f ned veksten i energiforbruket, vil verdens energiforbruk vre 50% hyere i 2030 enn i dag
- Kina og India vil alene st for nesten halvparten av veksten i energiforbruket. De to landene vil doble sitt forbruk av energi fram mot 2030.
- Forbruket av kull ventes ke mest av alle fossile energikilder fram mot 2030. Over 80% av det kte kullforbruket vil komme i Kina og India.


FOTO: etftrends.com

Kilde: Terra Nostra (lrebok i Geofag 2), Aschehoug

hits