ingrid gurine

Aksjon #50:

  • 14.02.2011 - 15:20

- Gjør noe gratis!

Man trenger ikke alltid betale for seg for å gjøre noe nyttig her i verden, ei heller trenger man ikke å bli betalt for å hjelpe. De fleste organisasjoner tar gladelig imot hjelp fra frivillige - om det så er for å dele ut flyveblader, jobbe på et barnehjem eller aktivisere asylsøkere. Lista er lang! Er det en spesiell organisasjon du engasjerer deg i, kan du kontakte dem og høre om hva du kan bidra med som frivillig.

Kommunen din har kanskje også en ordning for å hjelpe de som ikke har det så godt i lokalsamfunnet. Å jobbe gratis som leksehjelp eller som samtalepartner kan både være givende og lærerikt for begge parter.

Alt her i verden trenger ikke å koste penger. Å gjøre noe for å hjelpe andre for "ingenting", er kanskje mer givende enn å gjøre noe for å hjelpe andre for penger. Gjør du en handling gratis, av fri vilje, hersker det ingen tvil om at du faktisk bryr deg.

Her følger noen linker hvor du kan finne informasjon om frivillig arbeid innenfor de nevnte organisasjonene:
- Røde Kors
- Redd Barna
- Frelsesarmeen
- FN
- Frivillighet Norge


FOTO: Frivillighet Norge

Jobber du frivillig?

hits