ingrid gurine

Et lite utdrag fra boka jeg leser.

  • 05.02.2011 - 16:49

"Han (ISAFs leder general Stanley McChrystal) argumenterte for en annen tilnærming til krigføringen. ISAF manglet ikke bare nødvendige ressurser. McChrystal la avgjørende vekt på manglende forståelse for det afghanske samfunnet og dets kultur. En forutsetning for å bekjempte opprørsbevegelsen var at man kom det afghanske folk nærmere. (...) I stedet for å oppfattes som en okkupant måtte man legge vekt på å være folkets og regjeringens gjester. Når ISAF-styrker kjører selv gjennom de tryggeste områdene dypt inne i sine pansrede kjøretøyer, med full kroppsbeskyttelse og med våpentårnene bemannet, da formidler de et inntrykk av høyrisiko og frykt for befolkningen. ISAF kan ikke forvente at ubevæpnede afghanere skal føle seg trygge før tungt bevæpnede ISAF-styrker gjør det, mente han."


Foto: norvetnet.no

Fra "Høyt spill om Afghanistan" av Kai Eide, Cappelen Damm, 2010.
Du kan lese mer om boka her.

hits