ingrid gurine

Amnesty International - en introduksjon

  • 16.08.2010 - 15:35
Amnesty er en organisasjon, uavhengig av noen stat, religion og politisk syn. Organisasjonen har denne beskrivelsen av seg selv:

"Amnesty International drømmer om en verden der de grunnleggende menneskerettighetene oppfylles for alle. Vi eksisterer for mennesker som på grunn av maktbisbruk lever i ekstrem fattigdom, som blir fratatt sin rett til et helsetilbud, skole eller tak over hodet, som blir undertrykt, fengslet eller forfulgt."

Amnesty er en verdensorganisasjon med 80 nasjonale avdelinger. Amnesty Norge er den nasjonale avdelingen i Norge. Andre land som har nasjonale avdelinger kan sees på kartet nedenfor.
Hovedkontoret, det internasjonale sekretariatet, til Amnesty International ligger i London, England.
Menneskerettighetsorganisasjonen ble opprettet i 1961 av en britisk advokat, og har siden den gang forsvart mer enn 44 600 fanger i over 100 land.
Amnesty er som nevnt uavhegig av noen stat, og får derfor ikke statlige midler til å drive sitt arbeid. Pengene kommer derimot fra organisasjonens ansatte og frivillige som driver med innsamlingsaksjoner og lignende. I tillegg har organisasjonen, som de fleste andre ikke-statlige organisasjonene i verden, mange engasjerende sjeler rundt om i verden som donerer penger månedlig eller årlig. I tillegg koster det penger å være medlem i Amnesty, slik at organisasjonen får inn penger der også.

Jeg er medlem i Amnesty, og vil anbefale deg til å melde deg inn. Slik kan du enkelt følge med og få vite det når menneskerettighetene blir brudt. Det hender så altfor ofte, og det må det bli en slutt på!
Vis derfor din interesse, trykk her og bli medlem i dag! Det hjelper så mangen, og gjør så godt.

FNs Verdenserklæring for menneskeretter kan du lese her.hits